Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Týdenní plán školy

Plán činnosti na týden od 04.12.2023 do 10.12.2023

Pondělí

 • VII.B 09:50 - 12:30 (Doprovod: Polívková, Ševčíková) Žáci VII.B navštíví hudební workshop v Atriu, Praha 3, Čajkovského 12/12a. Výuka 1., 2. a 6. VH proběhne dle rozvrhu.
 • IV.B 10:05 - 10:50 (Doprovod: Varhulíková, Kuhnová) Glazování výrobků v učebně keramiky.
 • II.A 11:00 - 11:45 (Doprovod: Schmidtová) Návštěva knihovny v Záhřebské. Knížky na vrácení a kartičky s sebou.
 • 8. ročník 14:00 - 15:00 Ročníková schůzka týmu 8. ročníku v učebně 12.
 • 7. ročník 15:30 - 17:30 (Doprovod: Nádvorník, Ševčíková, rodiče žáků) VII. ročník pořádá vánoční dílnu, na které budeme všichni vyrábět na vánoční trhy.

Úterý

 • VII.A 09:00 - 10:45 (Doprovod: Nádvorník) Preventivní program na téma Zdravý životní styl.
 • 09:45 - 10:00 (Doprovod: Hovorková, Rukavička) Pravidelná relace školního rádia tentokrát na téma Mikuláš.
 • VII.C 09:50 - 12:30 (Doprovod: Grybenyk) Žáci VII.C se zúčastní hudebního workshopu v Atriu, Praha 3, Čajkovského 12/12a. Výuka 1. a 2.  vyučovací hodinu proběhne dle rozvrhu.
 • 3. ročník, 4. ročník 10:05 - 13:00 (Doprovod: Uhlířová, Bartusková, Libánská, Varhulíková, Lesová, Silný) Divadelní představení MIKULÁŠSKÁ v Divadle Bravo, na sebe vhodné oblečení do divadla, batůžek s pitím a Záznamníkem, vstupné 120 Kč hrazeno z osobních kont.
 • V.C 11:00 - 11:45 (Doprovod: Kühnová, Šmídová, Thurnwaldová,) Vánoční dílna v učebně keramiky. 
 • VII.B 11:00 - 12:40 (Doprovod: Ševčíková) Preventivní program na téma Zdravý životní styl.
 • 2. ročník 14:10 - 15:30 Pravidelná ročníková schůzka týmu 2. ročníku na URU.
 • 16:00 - 16:40 P. uč. Ševčík se účastní jednání KVV MČ Praha 2.
 • 16:10 - 17:30 Jednání garantů v učebně 12.

Středa

 • 3. ročník 07:45 - 08:30 Ročníková schůzka týmu 3. ročníku v učebně 35.
 • III.B, VII.C 09:00 - 10:50 (Doprovod: Bartusková, Libánská, Grybenyk) Vánoční dílna s rodiči žáků III.B a VII.C, učebna 37
 • 7. ročník 09:00 - 09:45 (Doprovod: Pánek, Vorlíček, Ševčíková) Žáci VII.A i VII.B si v učebně 10 budou společně povídat o panu V. Havlovi s panem Pánkem ze společnosti Člověk v tísni.
 • 10:00 - 11:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání týmu včasné intervence MČ Praha 2.
 • 8. ročník 10:05 - 10:50 (Doprovod: Rokosová, Melicharová) Školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce pro nominované žáky 8. ročníku. Prosíme uč. 25.
 • 9. ročník 11:00 - 12:40 (Doprovod: Jančová, Škopíková) Společné tvoření na vánoční trhy tříd 1.C a 9.C. Prosíme o kmenové třídy.
 • III.A 11:50 - 12:45 (Doprovod: Uhlířová) Návštěva knihovny, vracení a půjčování knížek, průkazky a knížky s sebou.
 • 9. ročník 13:00 - 16:00 (Doprovod: Müllerová) Žáci přihlášení na Olympiádu ve španělském jazyce budou odcházet ze školy po 13:00 v doprovu paní uč. Müllerové. Akce se odehrává na ZŠ Pod Marjánkou v Dejvicích. Rozchod po skončení akce samostatný. 
 • 5. ročník 14:00 - 15:30 Pravidelná schůzka týmu 5. ročníku v uč. 10.
 • 15:15 - 16:45 (Doprovod: ŠPP) Supervizní setkání školního poradenského pracoviště.
 • II.A 16:00 - 18:00 (Doprovod: Schmidtová) Vánoční dílna s rodiči na URU.

Čtvrtek

 • 08:00 - 13:35 Obvodní turnaj v basketbalu smíšených čtyřek. Zrušen provoz tělocvičny i auly.
 • 2. ročník 09:00 - 12:30 (Doprovod: Schmidtová, Kočová, Janáčková, Holíková, Marková) Představení Jak jsem se ztratil v Divadle v Dlouhé. 
 • IV.A 10:50 - 11:50 (Doprovod: Lesová, Silný, Kuhnová) Druhá fáze tvoření v keramické dílně. Prosíme o učebnu keramiky.
 • VII.C 11:55 - 13:35 (Doprovod: Grybenyk, Švácha) Preventivní program na téma Zdravý životní styl.
 • II.B 14:00 - 17:30 (Doprovod: Kočová M., Holíková) Vánoční dílna s rodiči - vytváření výrobků na vánoční trhy. 
 • II.C 16:30 - 18:00 (Doprovod: Janáčková, Marková) Vánoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi na URU. 
 • 18:00 - 22:00 Bowlingový turnaj přihlášených zaměstnanců školy.

Pátek

 • VIII.A 08:00 - 09:45 (Doprovod: Vacínová, Šalanda) Laboratorní práce z ČP. Je nutné mít s sebou ochranný plášť a brýle. Prosíme o učebnu 26. 
 • III.B 09:00 - 11:00 (Doprovod: Bartusková, Libánská) Beseda o povolání ředitele Vršovického divadla MANA a faráře Husova sboru. Prohlídka divadla a kostela, hra na varhany AKCE Z DŮVODU NEMOCI PŘESUNUTA NA 15. 12. 2023.
 • II.B 09:00 - 09:45 (Doprovod: Kočová M., Holíková) Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
 • VII.A 09:50 - 12:30 (Doprovod: Polívková (případně Hanusová)) Žáci VII.A se zúčastní hudebního workshopu v Atriu, Praha 3, Čajkovského 12/12a. První, druhá a šestá vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu.
 • II.C 10:00 - 10:45 (Doprovod: Janáčková, Marková) Návštěva knihovny v Záhřebské - vracení a půjčování knížek. S sebou: knížky na vrácení, průkazku, tašku na knížky.
 • VIII.C 10:05 - 11:45 (Doprovod: Vacínová, Šalanda) Laboratorní práce z ČP. Je nutné mít s sebou ochranný plášť a brýle. Prosíme o učebnu 26.
 • VIII.B 11:55 - 13:35 (Doprovod: Vacínová, Šalanda) Laboratorní práce z ČP. Je nutné mít s sebou ochranný plášť a brýle. Prosíme o učebnu 26.
 • D4, D5 14:00 - 16:30 (Doprovod: Holíková, Echtnerová) Akce ŠD: D4, D5 - bruslení na lodi Petra (Náplavka). S sebou - pití, svačinka, záznamník, vhodné oblečení, brusle, rukavice, helma. Vstupné 50 Kč, půjčení bruslí 50 Kč. 
 • D1, D2, D3 14:00 - 16:00 (Doprovod: Palatová, Privarová, Macháčková) Akce ŠD: D1, D2, D3 - vycházka do Grébovky.
 • Školní klub 14:05 - 16:20 (Doprovod: Voráč) Akce ŠK 1: školní klub navštíví vánoční výstavu v Betlémské kapli 2023 – Skleněné Vánoce. Jdeme pěšky alespoň jednu cestu. S sebou 60,- Kč.

Sobota

Neděle