Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Shrnutí z posezení nad principy hodnocení dne 28. 11. 2023

Doibrý den,

zde najdete shrnutí z kavárničky. Moc děkujeme všem za účast a pí Janě Churáčkové za moderování.

  • Dítě by mělo být nositelem informace směrem k rodičům. Snažíme se podporovat odpovědnost dítěte za své povinnosti a vzdělání. Svoboda v našem pojetí zahrnuje zodpovědnost. 
  • Jedním z cílů je, aby žák pochopil zpětnou vazbu od pedagogů a dokázal na ni reagovat. 
  • Spolupráce rodiny a školy pomáhá podporovat dítě v dovednosti “nekličkovat”, ale snažit se řešit problémy.
  • Ambice dítěte jsou řešeny v rámci rodiny a následně se komunikují například na tripartitních setkáních. Dle toho se nastavuje individuální hranice úspěšného naplnění konkrétních očekávaných výstupů.
  • Zprávy od jednotlivých učitelů jako podklad pro tripartitní jednání je důležité formulovat konkrétně i z hlediska kompetencí. 
  • Pokud žák nenaplňuje očekávané výstupy na požadované úrovni, má toto zaznamenáno v Záznamníku pomocí formulací: neuspěl, neprospívá, neprospěl.
  • Učitelé do testu resp. do Záznamníku zaznamenají, že žák neuspěl, pokud nenaplnil minimální hranici pro zvládnutí.
  • Žáci mají možnost si fotit písemné práce, případně i tabuli se zápisem z hodiny na základě domluvy s učitelem.
  • Padl nápad na vytvoření manuálu pro nově nastupující žáky a jejich rodiče.
  • Padl návrh na čtení a práci s textem červnového vysvědčení v září následujícího školního roku, aby si žáci připomněli své cíle.

Velmi důležité zprávy

Hezké prázdniny

Vážení kolegové, žáci a rodiče, dovolte mi Vám všem popřát příjemné a bezproblémové prožití letních prázdnin. Kolegům přeji, aby nabrali co nejvíce sil a inspirace pro realizaci zajímavé výuky, na přípravu projektů a bezpočtu školních akcí, které zvládají během roku. Za jejich pracovní nasazení jim upřímně děkuji a jsem moc rád, že opravdu celá řada rodičů reflektuje, že to není standardem českého školství. Při loučení před prázdninami nám mno...

Vrácení zapůjčených čipů od výtahu

Vážení rodiče a prarodiče, dovolujeme si připomenout, že do pátku 28. 6. 2024 je nutné vrátit zapůjčené čipy od výtahu pro školní rok 2023/2024 v ředitelně školy. Při vrácení čipu Vám bude vrácena záloha. Vzhledem k nutnosti přeprogramování čipů, není možné akceptovat vrácení zapůjčený čip až v září 2024. Předem děkujeme za pochopení a za vrácení čipů Martin Ševčík

ŠKOLNÍ TÁBOR-DOTAZNÍK PRO RODIČE+OČKOVÁNÍ+PODPIS

Vážení rodiče, v minulém příspěvku, který se týkal letošního školního tábora, jsem do příloh zapomněla vložit Dotazník pro rodiče, tak to nyní napravuji. Jeho vyplnění věnujte prosím pozornost, žádná informace týkající se vašeho robátka není nadbytečná. Moc prosím o jeho pečlivé vyplnění a odevzdání nejpozději v den odjezdu. Jak už z prvních informací vyplývá, je možné Posudek o zdravotní způsobilosti, kopii kartičky pojištěnce a teď nově i do...

ŠKOLNÍ TÁBOR - SOUHRNNÉ INFO a DIETY

Vážení rodiče, milí žáci, v přiloženém souboru naleznete souhrnné informace týkající se letošního školního tábora, tak je prosím bedlivě nastudujte. V tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři ekonoma Do konce června potřebuji na email sevcikova@londynska.cz nahlásit stravovací výjimky vašich dětí. Už nyní začněte shánět indiánskou masku, čeká nás nejen indiánský karneval. A připomínám, že do 24.6.2024 je třeba uhradit 2. zálohu za tábor ve...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...