Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Shrnutí z posezení nad principy hodnocení dne 28. 11. 2023

Doibrý den,

zde najdete shrnutí z kavárničky. Moc děkujeme všem za účast a pí Janě Churáčkové za moderování.

  • Dítě by mělo být nositelem informace směrem k rodičům. Snažíme se podporovat odpovědnost dítěte za své povinnosti a vzdělání. Svoboda v našem pojetí zahrnuje zodpovědnost. 
  • Jedním z cílů je, aby žák pochopil zpětnou vazbu od pedagogů a dokázal na ni reagovat. 
  • Spolupráce rodiny a školy pomáhá podporovat dítě v dovednosti “nekličkovat”, ale snažit se řešit problémy.
  • Ambice dítěte jsou řešeny v rámci rodiny a následně se komunikují například na tripartitních setkáních. Dle toho se nastavuje individuální hranice úspěšného naplnění konkrétních očekávaných výstupů.
  • Zprávy od jednotlivých učitelů jako podklad pro tripartitní jednání je důležité formulovat konkrétně i z hlediska kompetencí. 
  • Pokud žák nenaplňuje očekávané výstupy na požadované úrovni, má toto zaznamenáno v Záznamníku pomocí formulací: neuspěl, neprospívá, neprospěl.
  • Učitelé do testu resp. do Záznamníku zaznamenají, že žák neuspěl, pokud nenaplnil minimální hranici pro zvládnutí.
  • Žáci mají možnost si fotit písemné práce, případně i tabuli se zápisem z hodiny na základě domluvy s učitelem.
  • Padl nápad na vytvoření manuálu pro nově nastupující žáky a jejich rodiče.
  • Padl návrh na čtení a práci s textem červnového vysvědčení v září následujícího školního roku, aby si žáci připomněli své cíle.

Velmi důležité zprávy

Další postup ohledně zápisu do prvních tříd pro rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, včera tj. 15. 4. 2024 jsem seznámil školskou radu s výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zejména s počtem dětí, které naplnily první kritérium pro přijetí – trvalý pobyt, resp. u cizinců místo pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kterých je aktuálně 85 (podána ještě jedna dodatečná žádost o odklad povinné školní docházky). Situaci školská rada projednala a odhla...

ŠKOLNÍ TÁBOR - PLATBY

Vážení rodiče, všechny dnes ve škole přítomné děti dostaly prostřednictvím mým nebo třídních učitelů platební údaje pro úhradu školního tábora. Tak si je prosím od dětí vyzvedněte. Kdo dnes ve škole není, může si v následujících dnech platební údaje vyzvednout u svých třídních učitelů.

Banát 2024

Vážení rodiče, v tomto kalendářním roce 2024 se bude opět konat zájezd do českých vesnic v rumunském Banátu. Nově je určena zejména pro dospělé, ale v žádném případě není problém vzít i vaše děti (věkové omezení z důvodu náročnosti 12+). Pro uskutečnění je však nutné obsadit co nejvíce míst v autobusu, proto upřednostňujeme zájemce o kompletní „balíček“ nabídky. V příloze najdete veškeré potřebné informace (termíny, předběžná cena aj.). V pří...

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, kapacita školy je stále naplněna na 100% a my nesmíme přijímat další žáky. Prosím respektujte tento stav a nekontaktujte nás ohledně možného přestupu. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...