Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Zahájení činnosti kroužků o.p.s. Odpoledne ve 2. pololetí školní roku. Připomínáme: Podmínkou pro účast na kroužku je nejen přihlášení na daný kroužek, ale i jeho zaplacení v hotovosti v ředitelně.

09:00- 15:00
V ředitelně školy probíhá audit účetní závěrky za rok 2019, pracovníky ÚMČ Praha 2.


Pí. uč. Hošková se ve dnech 24. a 25. února účastní výcviku v Kid´s Skills (Dalet Olomouc).
doprovod: Hošková

7.r. 15:05- 16:00
Ročníková schůzka se koná v učebně 12.
doprovod: tým pedagogů 7. roč

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Pavlína Horáková

Třídní učitel V.B

Oprav

Elelktronické portfolio

Zadání sebehodnocení

Zadání hodnocení