Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Kontrola pedagogické dokumentace tříd I. stupně, VII.A, VII.B, VIII.B a VIII.C.

16:10- 17:00
Schůzka jazykářů - didaktické hry.
doprovod: učitelé jazyků

2.C 10:05- 11:00
První návštěva knihovny v Záhřebské v tomto roce. Půjčování knížek. S sebou průkazku do knihovny.
doprovod: Tošnerová

4.A 11:55- 12:40
Úvodní hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny.
doprovod: Novotná M., Šimánková E.

4.B 10:05- 10:50
Úvodní hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny.
doprovod: Novotná M., Šimánková E.

4.C 11:00- 11:45
Úvodní hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny.
doprovod: Novotná M., Šimánková E.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Tereza Vrbická

Třídní učitel I.C

Oprav

Elelktronické portfolio

Zadání sebehodnocení

Zadání hodnocení