Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00
Opakované (snad krátké) jednání školního parlamentu - volba směřování finanční pomoci z dobrovolného vstupného na Vyšehradě dne 26.4.2019.

16:10
Jednání garantů v učebně 12.

16:10
Další setkání přihlášených zájemců v rámci programu Mindfulness v učebně 23.

3.C 11:45- 12:45
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Tošnerová

3.r. 14:10- 15:10
Přírodovědné pokusy ve školní družině v učebně 21.
doprovod: Bauerová, Hamerníková, Lempochnerová

4.r. 10:05- 12:40
Den plný pokusů napříč ročníkem.
doprovod: Varhulíková, Kočová, Horáková, Reichová, Hanusová, Herclíková

5.C 17:30
Třídní schůzky třídy V.C budou probíhat v přízemí budovy školy v učebně 04.
doprovod: Barbora Tůmová, Martina Novotná, Pavla Kolouch Pokorná

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Petr Vorlíček

Třídní učitel IX.A

Oprav

Elelktronické portfolio

Zadání sebehodnocení

Zadání hodnocení