Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku

Videokanál školy

14:00- 16:00
Žáci 3.ročníku (učebna 23) a žáci 4. ročníku jdou s družinou na vycházku na hřiště na Žofíně.
doprovod: Uzlová, Mikešová


Ukončení činnosti kroužků

08:00
Porada ředitelů MČ Praha 2

14:00
Termín pro předání textů vysvědčení třídními učiteli ve školní matrice Bakaláři včetně zameškaných hodin pro 1.- 8. ročník.

1.B 11:45- 12:40
Poslední návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Kočová M.

1.r. 14:00- 16:30
I.ročník+II.A navštíví dětské hřiště Pod Kapličkou. S sebou: svačina, pití, průkazka na MHD či jízdenky, plavky a ručník. (v případě hezkého počasí využijeme brouzdaliště)
doprovod: Hamerníková, Marková, Bauerová

2.B 14:00- 16:00
Piknik v Riegrových sadech. Děti si vezmou s sebou: deku, pití a nějaké občerstvení. Budeme na hlavní louce.
doprovod: Reichova

3.A 10:50- 11:50
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: K. Benešová

3.C 09:50- 11:00
Poslední návštěva knihovny v tomto školním roce. S sebou: knihy na vrácení, průkazky.
doprovod: Tůmová, Novotná K.

4.B 09:15- 10:00
Pravidelná návštěva městské knihovny, s sebou: knížky na vrácení a PRŮKAZKU!!!
doprovod: Karla Bartusková

6.r. 12:50
Předání učebnic

8.r. 09:00- 12:40
Osmý ročník navštíví národní galerii - Šternberský palác.
doprovod: Richtermocová, Ševčíková

9.r.
Návrat devátého ročníku ze školního výletu ve 13:51 na hl.nádraží.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Jana Vavřinová

Garant 7. ročníku, metodik ICT
Třídní učitel VII.B

Oprav

Elelktronické portfolio

Zadání sebehodnocení

Zadání hodnocení