Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

13:35
Termín pro předání Záznamníků z Londýnské žáků II. stupně do ředitelny školy.

10:00- 13:00
Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se účastní školního kola Soutěže v německém jazyce. Prosíme o jakoukoliv učebnu.
doprovod: Hamerníková, Vorlíček

1.B 10:15- 11:30
Pravidelná návštěva knihovny.
doprovod: pí uč. Kubenková

4.C 09:00- 09:45
Přátelský zápas ve vybíjené se žáky ZŠ Botičská v tělocvičně.
doprovod: Varhulíková, Benešová, Hanusová, V. Janoušová

8.r. 11:00- 11:55
Dokončení školního kola v konverzační soutěži pro žáky 8. a 9. ročníku.
doprovod: Rokosová V., Vondrová M.

9.B 08:00- 08:45
Beseda a promítání fotografií z Podkarpatské Rusi s pí. Lenkou Rokosovou.
doprovod: p. uč. Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Šárka Bauerová

Oprav

Elelktronické portfolio

Zadání sebehodnocení

Zadání hodnocení