2019/2020 5. ročník: Zadání práce 15. 6. - 19. 6.

Datum: .  Zadal: Varhulikova   Třída: 5.r.  Kategorie: Článek  

Milí páťáci,
je tu předposlední týden tohoto školního roku a s ním poslední úkoly, jejichž prostřednictvím si můžete ještě něco zopakovat a procvičit. Třeba vás to bude i bavit, tak si to užijte…
Mějte se krásně a buďte zdraví
Tým 5. ročníku

„Video setkání“ s třídním budou v pravidelném čase v úterý (první pomoc, otázky k testíkům ČJ) a ve čtvrtek (Čj – přísloví, historie společná kontrola)
!!! „Video setkání“ angličtina - bude dle možností daných učitelů, budete upozorněni mailem!!!
Ve středu od 12:00 proběhne dobrovolné „video setkání“ na procvičování historie (vede Petra Jančáková).
V pátek od 11:00 bude opět probíhat dobrovolné „video setkání“ vede Lenka Peštálová nebo Pavlína Bergerová (Horáková)

Matika
1) !Vypracovat str. 11 a str. 44 (souměrnost) : prac. sešit Matematika a její aplikace 3 (samostatná kontrola)
2) !Vypracovat str. 35/ cv. 23, str. 36/ cv. 30 : prac. sešit Matematika a její aplikace 3 (samostatná kontrola)
3) Prac. listy souměrnost: vyberte si libovolné obrázky a zkuste si je dokreslit pomocí souměrnosti (posílat ke kontrole můžete dobrovolně)

Čeština
1) !Vypracovat testíky na str. 76 a str. 77 (bez diktátů) – zkontrolujte si je a vyhodnoťte: prac. sešit Český jazyk (samostatná kontrola) - otázky k testíkům probereme na úterním video setkání
2) Přísloví: str. 32 – 34 : Slohová výchova - kontrolovat budeme na video setkání ve čtvrtek

ČSV
1) Pročíst si str. 46 – sametová revoluce, obnovení demokracie (pro zájemce str. 47 – 49): Vlastivěda 5
2) Prezentace: Období 1968 - 1993 – prohlédněte si 2. část od 80. let (podrobnější výklad ve středu s Petrou Jančákovou)
3) Prac. list „Obnovení demokracie a vznik ČR“ - kontrolovat budeme na video setkání ve čtvrtek
6) Prac. list s výkladem „První pomoc“ - povídat si o první pomoci budeme na video setkání v úterý

KDT
1) Petřina TV výzva s možnostmi provedení (dobrovolné – můžete posílat)
2) KDT – dramatizace: Fotka nebo video, které znázorňují nějaké známé přísloví: na čtvrtečním video setkání budeme fotky a videa sdílet a hádat, která přísloví představují (dobrovolné – poslat do středy do večera, nebo samostatně sdílet na video setkání)