2019/2020 5. ročník: Zadání práce 8. 6. - 12. 6.

Datum: .  Zadal: Varhulikova   Třída: 5.r.  Kategorie: Článek  

Milí páťáci,
červen je v plném proudu a nás čeká jeden z posledních pracovních týdnů tohoto školního roku. Úkoly, které tentokrát dostáváte, jsou především opakovací. Nelenošte a využijte tyto poslední dny k procvičování. Diskutovat o tom, co potřebujete dovysvětlit, budeme na video setkáních. Z ICT dodělejte prezentace – další úkoly jsou již dobrovolné.

Mějte se krásně a buďte zdraví
Tým 5. ročníku

„Video setkání“ s třídním budou v pravidelném čase v úterý ( Ma - aritmetický průměr vysvětlení) a ve čtvrtek (ČSV – ochrana přírody, práce s vyplněným prac. listem!)
„Video setkání“ angličtina je v úterý.
Ve středu od 12:00 proběhne dobrovolné „video setkání“ na procvičování historie (vede Petra Jančáková).
V pátek od 11:00 bude opět probíhat dobrovolné „video setkání“ tentokrát vede (vede Pavlína Horáková).

Matika
1) !Vypracovat str. 32 (opakování) : prac. sešit Matematika a její aplikace 3 (samostatná kontrola)
2) !Nastudovat a vypracovat str. 21: prac. sešit Matematika a její aplikace 3 (samostatná kontrola)
3) Aritmetický průměr – slovní úlohy s výsledky, 6. sl. úloha je dobrovolná – vysvětlovat budeme na setkání v úterý (samostatná kontrola)

4) Odkazy na online procvičování aritmetického průměru
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer2.htm
http://www.brumlik.estranky.cz/file/844/aritmetprumer.htm

Čeština
1) !Vypracovat alespoň 5 cvičení, které ještě nemáte ze str. 37 - 42 a testík na str. 43: prac. sešit Český jazyk (samostatná kontrola) - otázky ke cvičením probereme na čtvrtečním setkání
IVP/PLPP alespoň testík na str. 43
2) Online procvičování – vyberte si podle toho, co vám nejvíc dělá potíže:
Podstatná jména – mluvnické kategorie
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena
Významy slov
https://www.umimecesky.cz/nove-otazky-synonyma?source=explicitExercise
https://www.umimecesky.cz/nove-otazky-antonyma?source=explicitExercise
Vyjmenovaná slova po B - těžší
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-dobyt-pobit-a-spol-2-uroven/929
Přídavná jména a jejich skloňování
https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-pridavnych-jmen-2-uroven/765
Stupňování přídavných jmen
https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-stupnovani-pridavnych-jmen-1-uroven/904
Druhy přídavných jmen
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven/1337
Zájmeno já
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-mne-me-2-uroven/646
Pravopis
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/662
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven/965
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/7739

ČSV
1) Ochrana přírody – studijní materiál
2) Ochrana přírody – pracovní list s řešením v další příloze !Vyplňte do středy – kontrolovat budeme na video setkání ve čtvrtek
4) Pročíst si ukázku z Charty 77 na str. 43 (pro zájemce str. 42 – 45): Vlastivěda 5
5) Prezentace - Pražské jaro a normalizace – prohlédněte si 1. část po Chartu 77 (podrobnější výklad ve středu s Petrou Jančákovou)
6) Vyplnit online test, který pošle Petra Jančáková na mail v úterý 9. 6.

KDT
1) Další výtvarné výzvy – tentokrát související s kompozicí předmětů – vyzkoušejte si (dobrovolné – můžete poslat)
2) Odkaz na písničky, které byly důležité pro rok 1968 a 1969!!!
https://plus.rozhlas.cz/krize-a-pop-aneb-dulezite-pisnicky-let-1968-a-1969-7752684