2019/2020 5. ročník: Zadání práce 1. 6. - 5. 6.

Datum: .  Zadal: Varhulikova   Třída: 5.r.  Kategorie: Článek  

Milí páťáci,
máme tu červen, a ten vždy začíná svátkem všech dětí. Tak doufám, že se neurazíte, když Vám k němu popřejeme. Všechno nej, páťáci!!! Hezky si pondělí užijte.
Posíláme nové úkoly. Pečlivě si čtěte zadání, některé z nich jsou dobrovolné… Hotové úkoly ke kontrole pošlete do 5. 6.
Nezapomeňte, že úkol z ICT z minulého týdne máte umístěný na webu! Posílejte ho kromě paní učitelky Číhalové na e-mail ještě paní učitelce Jasanové jasanova@londynska.cz.
Mějte se krásně a buďte zdraví

Tým učitelů 5. ročníku

Opět dostáváte novou sdílenou tabulku, do které si průběžně zaznamenávejte hotové úkoly.

„Video setkání“ s třídním budou v pravidelném čase v úterý ( Ma grafy, práce s časovou osou) a ve čtvrtek (Čj- slovesa a jejich gramatické kategorie, vyprávění podle obrázku )
„Video setkání“ angličtina je v úterý.
Ve středu od 12:00 proběhne dobrovolné „video setkání“ na procvičování historie (vede Petra Jančáková).
V pátek od 11:00 bude opět probíhat dobrovolné „video setkání“ tentokrát na procvičování češtiny (vede Lenka Peštálová).

Matika
1) !Vypracovat str.14/cv. 2, str.27/cv. 1, str.28/cv. 2: prac. sešit Matematika a její aplikace 3 (poslat ke kontrole)

Čeština
1) !Vypracovat alespoň 5 cvičení, které ještě nemáte ze str. 61 -71 a testík na str. 65: prac. sešit Český jazyk (samostatná kontrola) - otázky ke cvičením probereme na čtvrtečním setkání
2)!Do středy 3. 6. vypracovat sloh - Vypravování - číst (sdílet, kdo zvládne) budeme na čtvrtečním video setkání, mějte u sebe!
3) Online procvičování: https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves

ČSV
1) Třídění organismů 2 – studijní materiál
2) Třídění organismů 2 – pracovní list s řešením v další příloze (samostatná kontrola)
3) Třídění organismů savci – dobrovolný podrobnější studijní materiál pro zájemce
4) Pročíst si text a prohlédnout si mapku na str. 36 – 37: Vlastivěda 5
5) Poválečné Československo-prezentace (podrobnější výklad ve středu s Petrou Jančákovou)
6) Poválečné Československo – pracovní list s řešením v další příloze (samostatná kontrola)

KDT
1) Zacvičte si angličáky a vyplňte pracovní list (poslat ke kontrole)
2) Nechte se inspirovat Lelou a vytvořte si své vlastní video – dobrovolné (můžete poslat)
3) Namalujte (nakreslete) si svůj surrealistický obraz, inspirujte se obrazy v příloze nebo si nějaké vyhledejte - dobrovolné (můžete poslat)