2018/2019 Testíky z MF ve čtvrtek 9.5.2019

Datum: .  Zadal: Nadvornik   Třída: 6.r.  Kategorie: Článek  

Milí šesťáci. ve čtvrtek si napíšeme malé testíky. První bude na téma zlomky (2 příklady na sčítání a odečítání, 1 x násobení, 1 x dělení a 2 x složený příklad) Stačí porcvičovat z hodin a udělat domácí úkol.
Druhé téma budou úhly. Souhlasné, střídavé, rýsování úhlů, měření úhlů. V úterý bude čas na procvičení a případné dotazy.