2018/2019 TEST z Čj

Datum: .  Zadal: Chalus   Třída: 8.r.  Kategorie: Písemná práce  

Milí osmáci, připomínám, že v příštím týdnu nás čeká písemná práce z gramatiky, procvičte si především psaní interpunkce (ve větě jednoduché i v souvětí) i použití dalších pravopisných zásad, graf souvětí, případně gramatiku, kterou byste již měli mít běžně osvojenou (slovní druhy, mluvnické kategorie atp.).

8. A bude psát test ve čtvrtek 10. 1., 8. B pak v pátek 11. 1.

J. Ch.