2017/2018 Čtvráci jsou spokojeni na Žalém.

Datum: .  Zadal: Nadvornik   Třída: 4.r.  Kategorie: Článek  

Čtvráci dorazili na hotel Žalý a posílají pozdravy.