2017/2018 Test z angličtiny pro 4. ročník (sk. p. uč. Kyznarové)

Datum: .  Zadal: Kyznarova   Třída: 4.r.  Kategorie: Písemná práce  

Milí čtvrťáci,
pro jistotu a pro nemocné dávám informace o testu i sem.
Test budeme psát příští středu (17.1.) a budou v něm následujcí jevy: sloveso být, slovní zásoba k tématu rodina, přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), základní fráze a otázky.
Domácí úkol na pondělí je na str. 15 cvič. 6 v pracovním sešitě a krátký list na dny v týdnu.
Zdravím
Magdaléna K.