2017/2018 Setkání na téma stravování ve školní jídelně

Datum: .  Zadal: Sevcik   Třída: Vse  Kategorie: Školní jídelna  

Vážení rodiče a další zájemci,
na 3. 10. 2017 v 17:30 jsme naplánovali setkání na téma školní jídelna. Zveme tímto všechny zájemce na toto setkání, kterému budou přítomni zaměstnanci Střediska praktického vyučování Jana Masaryka zajišťující školní stravování v Londýnské. Cílem bude se pobavit nad právním rámcem školního stravování, skladbou jídelníčku, systémem příchodů žáků na obědy a co by bylo možné v naší školní jídelně změnit. Pokud plánujete přijít, registrujte se prosíme do 1.10.2017 24:00 hod. na emailu reditel@londynska.cz.
Na setkání s Vámi se těší
Martin Ševčík