Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 16:00
Účast na semináři CPD (Feursteinovo instrumentální obohacování).
doprovod: Jakubčíková

10:00- 15:00
Praxe studentů Ped. fakulty JČU - ředitelé.

08:00- 18:00
Účast na dvoudenním setkání a semináři Historická gramotnost v praxi, místo konání Litomyšl - pí uč. Jančová.

10:05- 10:50
Reflexe s třídními učiteli navazující na programy ve třídách.
doprovod: externí lektor, Ševčíková

14:00- 16:00
Akce ŠD: Geomag - stavění s magnetickou stavebnicí pod vedením odborné lektorky. Týká se 3. ročníku a IV.A,
doprovod: Lempochnerová, Mikešová, Moudrá

08:00- 14:00
Účast na kurzu Dyslexie a dysortografie prakticky.
doprovod: Polívková

1.r. 09:00- 12:00
Workshop a čtení knihy Červené klubíčko s autorkou Irenou Hejdovou v učebně U1. 1.A od 9:00 hodin, 1.C od 10:00 hodin a 1.B od 11:00 hodin.
doprovod: K. Benešová, T. Pokorná, M. Novotná

1.r. 14:00- 15:00
Akce ŠD: Žáci z I.A a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04.
doprovod: Kuželová + externí lektor, Bauerová

1.r. 15:10- 16:10
Akce ŠD: Žáci I.B a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04.
doprovod: Kuželová + externí lektor, Roháčková

2.A 14:00- 15:30
Akce ŠD: keramická dílnička ve škole.
doprovod: Holíková, Kühnová

2.B 14:00- 16:15
Akce ŠD: V naší kmenové třídě proběhne výtvarná dílna - strašidla.
doprovod: Reichová

4.C 14:00- 16:15
Akce ŠD: navštívíme minizoo Lublaňská a budeme mít také výtvarnou dílnu. Vstupné 40,- Kč.
doprovod: Uzlová

4.C 09:45- 10:45
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Cajthamlová

7.B 08:00- 09:45
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. Učebna 12
doprovod: externí lektor, Ševčíková, Dusová

9.r. 06:10- 19:30
Přihlášení němčináři se účastní jednodenního výletu do Drážďan. Sraz v 6:10 u pokladen na Hlavním nádraží, příjezd v cca 19:30 tamtéž. Pokud chce žák odcházet z HN sám, je třeba mít podepsaný souhlas rodiči.
doprovod: Hamerníková, Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školního roku 2019/2020 - předběžný plán

 

Zahájení školního roku: v pondělí 2. září 2019

Začátek II. pololetí: v pondělí 3. února 2020


Přehled prázdnin:

 • Podzimní prázdniny: úterý a středa 29. a 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020)
 • Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
 • Jarní prázdniny: 17. 2. 2020 - 21. 2. 2020
 • Velikonoční prázdniny: 9.4. 2020 (10.4. a 13.4. 2020 - státní svátky)
 • Hlavní prázdniny: 1.7. - 31. 8. 2020

Školní vyučování bude ukončeno a žáci dostanou vysvědčení:

 • I. pololetí 30. 1. 2020
 • II. pololetí 26. 6. 2020

Plánované volno z rozhodnutí ředitele školy:

 • předpokládané dny 29.6.2020 a 30.6.2020 z důvodu stavebních prací.

Plánované termíny jednání pedagogické rady:

 • 17.9.2019
 • 19.11.2019
 • 14.1.2020
 • 14.4.2020
 • 9.6.2020
 • 23.6.2020

Závazné termíny pro zapsání průběžného grafického hodnocení a zadání sebehodnocení:

 • 25. 10. 2019 - modrá barva II. stupeň
 • 8. 11. 2019 - modrá barva I. stupeň
 • 6. 12. 2019 - červená barva II. stupeň
 • 24. 4. 2020 - zelená barva II. stupeň
 • 30. 4. 2020 - zelená barva I. stupeň
 • dobrovolný červen 2020 - žlutá barva

Tripartitní schůzky

 • od 1. 10. do 15. 12. 2019

Úvodní třídní schůzky:

 • 1. ročník - 2. 9. 2019 v 10:00
 • 2. ročník - 4. 9. 2019 v 17:00
 • 3. ročník - 4. 9. 2019 v 18:00
 • 4. ročník - 5. 9. 2019 v 17:00
 • 5. ročník - 4. 9. 2019 v 18:00
 • 6. ročník - 4. 9. 2019 v 17:00
 • 7. ročník - 5. 9. 2019 v 18:00
 • 8. ročník - 5. 9. 2019 v 18:00
 • 9. ročník - 5. 9. 2019 v 17:30

Následné třídní schůzky 1. a 6. ročník

 • 15.10.2019

Konzultační třídní schůzky

 • březen 2020

Zápis do 1. tříd

 • V sobotu 4.4. 2020 - předem bude zprovozněna elektronická rezervace času zápisu.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021:

 • Talentové zkoušky
  Doporučený termín pro předání přihlášek k talentovým zkouškám k potvrzení řediteli základní školy 15.11. 2019.
  Přihlášky talentové zkoušky – termín pro předání přihlášek středním školám 2. 12. 2019.
 • Doporučený termín pro předání přihlášek (POUZE ELEKTRONICKY) na SŠ bez talentových zkoušek k potvrzení řediteli základní školy 7. 2. 2020.
  Přihlášky na střední školy (bez talentových zkoušek) - termín pro předání přihlášek středním školám (i víceletým gymnáziím do 2. 3. 2020.
 • Přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou na SŠ se konají v termínech: 14. a 15. 4. 2020 - 4. leté střední školy
  16. a 17. 4. 2020 - 6. a 8. leté školy

Malé maturity

 • písemná část 5. a 6. 5. 2020
 • ústní část 25. 5. až 29. 5. 2020

Kroužky:

I. pololetí

 • přihlášky 9.9. 2019 (první den přihlášení max 2 kroužky) a 11.9. 2019 (dohlašování na volná místa)
 • platby pouze v hotovosti 11.9. 2019 (pouze odpoledne 14:00 - 16:30) 12.9. 2019 - 13.9.2019 (7:30 - 9:00 a 13:30 - 16:30)
 • činnost 16. 9. 2019 - 7.2. 2020

II. pololetí

 • přihlášky 5. 2. 2020 přednostní přihlašování na kroužky pro žáky, kteří chtějí pokračovat v docházce na již zvolený kroužek (elektronicky) 6.2. 2020 možnost dohlašování do volných míst (elektronicky)
 • platby v hotovosti 10. 2. - 13. 2. 2020
 • činnost 24. 2. - 19. 6. 2020

Další akce

 • Londýnská schody a Kouzelný dům Vánoc: 10. 12. 2019 - ZMĚNA TERMÍNU!
 • Medová snídaně: 12.9. 2019
 • Londýnská recituje: 1. 11. 2019
 • Halloweenská párty: 1. 11. 2019
 • Projekt k výročí 17. listopadu: 15.11. 2019
 • Vánoční koncert školního sboru: 3.12. 2019
 • Mikulášská v družině: 6. 12. 2019
 • Obvodní turnaj v basketbale smíšené čtyřky: 5. 12. 2019
 • Vánoční posezení zaměstnanců: 19.12. 2019
 • Bramborový salát: 2. roč.- 9. roč.: 20.12. 2019
 • Londýnská laťka: 31.3.a 1.4. 2020
 • Autorská čtení: 16.4. 2020
 • Festival cizojazyčných divadel: 4.3. 2020
 • Družinová odpoledne: 22.6. 2020
 • Koncert školního sboru na Schodech: 23.6. 2020
 • Rozloučení s 9. ročníkem: 25.6. 2020

Zahraniční výjezd:

 • Itálie: 18.5. - 22.5. 2020

Školní tábor:

 • letní tábor: 18. 7. - 25. 7. 2020

Soustředění budoucích prvňáků:

 • 17. 8. - 21. 8. 2020

Zotavovací pobyty:

 • 5. roč. 29.9. - 4.10. 2019
 • 6. roč. 30.9. - 5.10. 2019

Lyžařské a snowboardové výcviky:

 • 4. roč. Harachov: 8.3. - 13.3. 2020
 • 6. roč. Pražská bouda: 13.3. - 20.3. 2020
 • 7. roč. Pražská bouda: 8.3. - 13.3. 2020
 • 8. roč. Žalý: 14.3. - 20.3. 2020