Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:30
Návštěva kina Pilotů - animovaný film Tajný život mazlíčků 2. Vstupné 110 Kč.
doprovod: vychovatelky ŠD

14:00- 16:00
Kontrola pedagogické dokumentace 5.- 7. a 9. tříd v ředitelně školy.

07:00- 09:00
Vybírání výkazů práce za měsíc červen 2019.

13:35
Ukončení výuky podle stálého rozvrhu.

09:00
Termín pro odevzdání čipů rodičů pátého ročníku a klíčů od šaten žáků 9. ročníku, resp. žáků odcházejících na víceletá gymnázia.

14:00
Termín pro vyklizení šaten.

17:00
Koncert školního sboru na schodech - 2. patro.

3.A 10:00- 13:00
Procházka do parku Grébovka, hřiště a čtení knížky pod stromy v chládku a zmrzlina k tomu. S sebou: knížku, deku, batůžek, dostatek pití a pokrývku hlavy.
doprovod: Uhlířová

3.B 11:00- 13:20
Vycházka do parku Grébovka se zastávkou na zmrzlinu.
doprovod: Kočová M.

4.r. 09:00- 13:30
Sportovní den v Riegrových sadech a závěrečné ukončení celoročního projektu.
doprovod: Horáková, Reichová, Varhulíková, Hanusová, Kočová, Herclíková

5.r. 09:00
Začíná výuka 5. ročníku.

6.r. 16:30- 21:00
6. ročník ukončí školní rok 2018/2019 na pikniku v Grébovce.
doprovod: tým pedagogů 6. roč

6.r. 09:00- 13:35
Třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů, přípdaně dalších dle rozpisu.

7.r. 08:50- 12:40
V 8:50 budeme odcházet na procházku po pražských architektonických stavbách. S sebou svačinu, lítačku na MHD, Záznamník, návrat ke škole před 12:40.
doprovod: pí uč. Nádvorníková, Polívková, Jančáková

9.r. 08:00- 13:35
Práce s portfolii, úklid tříd, plánování rozlučky, 12:40 - 13:35 dle zájmu tříd, stavu tříd a pracovní morálky možnost občerstvení zmrzlinou v okolí náměstí Míru. - učebny 01, 03,22
doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školního roku 2018/2019

 

Zahájení školního roku: v pondělí 3. září 2018

Začátek II. pololetí: v pondělí 4. února 2019


Přehled prázdnin:

 • Podzimní prázdniny: pondělí a úterý 29. a 30. 10. 2018
 • Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)
 • Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019
 • Jarní prázdniny: 11. 2. 2019 - 17. 2. 2019
 • Velikonoční prázdniny: 18.4. 2019 (19.4. a 22.4. 2019 - státní svátky)
 • Hlavní prázdniny: 29.6. - 1. 9. 2019

Školní vyučování bude ukončeno a žáci dostanou vysvědčení:

 • I. pololetí 31. 1. 2019
 • II. pololetí 28. 6. 2019

Plánované volno z rozhodnutí ředitele školy:

 • předpokládané dny Pátky následujících voleb:
  5.10.2018 Senátní volby - 1. kolo
  12.10.2018 Senátní volby (případné 2. kole)
  24.5.2019 Volby do evropského parlamentu.

Plánované termíny jednání pedagogické rady:

 • 18.9.2018
 • 20.11.2018
 • 8.1.2019
 • 9.4.2019
 • 11.6.2019
 • 25.6.2019

Závazné termíny pro zapsání průběžného grafického hodnocení a zadání sebehodnocení:

 • 2. 11. 2018 - modrá barva II. stupeň
 • 9. 11. 2018 - modrá barva I. stupeň
 • 14. 12. 2018 - červená barva II. stupeň
 • 5. 4. 2019 - zelená barva I. stupeň
 • 12. 4. 2019 - zelená barva II. stupeň
 • dobrovolný červen 2019 - žlutá barva

Tripartitní schůzky

 • od 1. 10. do 15. 12. 2018

Úvodní třídní schůzky:

 • 1. ročník - 3. 9. 2018 v 10:00
 • 2. ročník - 6. 9. 2018 v 17:00
 • 3. ročník - 6. 9. 2018 v 17:00
 • 4. ročník
  IV.A - 4. 9. 2018 v 17:00
  IV.B, IV.C - 6. 9. 2018 v 18:00
 • 5. ročník - 6. 9. 2018 v 17:00
 • 6. ročník - 5. 9. 2018 v 17:00
 • 7. ročník - 5. 9. 2018 v 18:00
 • 8. ročník - 5. 9. 2018 v 17:00
 • 9. ročník - 6. 9. 2018 v 18:00

Následné třídní schůzky 1. a 6. ročník

 • 23.10.2018

Konzultační třídní schůzky

 • březen 2019

Zápis do 1. tříd

 • V sobotu 13.4. 2019 - předem bude zprovozněna elektronická rezervace času zápisu.

Přijímací řízení:

 • Talentové zkoušky
  Doporučený termín pro předání přihlášek k talentovým zkouškám k potvrzení řediteli základní školy 14.11. 2018.
  Přihlášky talentové zkoušky – termín pro předání přihlášek středním školám 30. 11. 2018.
 • Doporučený termín pro předání přihlášek (ELEKTRONICKY) na SŠ bez talentových zkoušek k potvrzení řediteli základní školy 8. 2. 2019.
  Přihlášky na střední školy (bez talentových zkoušek) - termín pro předání přihlášek středním školám (i víceletým gymnáziím do 1. 3. 2019.
 • Přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou na SŠ se konají v termínech:
  pátek 12.4. 2019 a pondělí 15.4. 2019 - 4. leté střední školy
  úterý 16.4. 2019 a středa 17.4. 2019 - 6. leté a 8. leté střední školy.

Malé maturity

 • písemná část 14. a 15. 5. 2019
 • ústní část 27. 5. až 31. 5. 2019

Kroužky:

I. pololetí

 • přihlášky 10.9. 2018 (první den přihlášení max 2 kroužky) a 12.9. 2018 (dohlašování na volná místa)
 • platby pouze v hotovosti 12.9. 2018 (pouze odpoledne 14:00 - 16:30) 13.9. 2018 - 14.9.2018 (7:30 - 9:00 a 13:30 - 16:30)
 • činnost 17. 9. 2018 - 31.1. 2019

II. pololetí

 • přihlášky 28. 1. 2019 přednostní přihlašování na kroužky pro žáky, kteří chtějí pokračovat v docházce na již zvolený kroužek (elektronicky) 30. 1. 2019 možnost dohlašování do volných míst (elektronicky)
 • platby v hotovosti 4. 2. - 7. 2. 2019
 • činnost 18. 2. - 21. 6. 2019

Další akce

 • Celoškolní projekt ke 100. výročí založení ČSR: 25.10.2018
 • Londýnská recituje: 2. 11. 2018
 • Halloweenská párty: 2. 11. 2018
 • Podzimní burza oblečení, sportovních potřeb a hraček: 13. 11. 2018
 • Běh do „Londýnských schodů“: 13. 11. 2018
 • Obvodní turnaj v basketbale smíšené čtyřky: 6. 12. 2018
 • Mikulášská v družině: 7. 12. 2018
 • Vánoční trhy: 11. 12. 2018
 • Vánoční posezení pedagogů školy: 20. 12. 2018
 • Malá literární soutěž - výzva 4.12.2018, odevzdání prací 4.1.2019
 • Soutěž o nejlepší bramborový salát: 21. 12. 2018
 • Festival cizojazyčných divadel: 13.3.2019
 • Autorské čtení 11.4.2019
 • Piknik s Londýnskou: 26.4.2019
 • Družinové odpoledne 24. 6. 2019
 • Rozloučení s 9. ročníkem: 27. 6. 2019

Školní tábor:

 • letní tábor: 20. 7. - 27. 7. 2019

Soustředění budoucích prvňáků:

 • 19. 8. - 23. 8. 2019

Zotavovací pobyty:

 • 5. roč. 8.10. - 12.10. 2018
 • 6. roč. 22.9. - 27.9. 2018
 • Minikurz přežítí (vybraní žáci): 21.9. - 23.9. 2018

Zahraniční pobyty:

 • 9. roč. jaro 2019 - Osvětim
 • jaro 2019 - Nizozemí

Lyžařské a snowboardové výcviky:

 • 7. roč. Žalý: 8.3. - 15.3. 2019
 • 6. roč. Dvořákova bouda: 17.3. - 23.3. 2019