Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

07:00
V ranních hodinách návrat ze zahraničního zájezdu do Nizozemí na náměstí Míru. Bude upřesněno na webu školy.

10:00- 12:00
Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi na Praze 2 a zástupců škol (OSPOD Prahy 2).
doprovod: Dusová

10:05- 10:50
Návštěva dětí z Mateřské školky Čtyřlístek - děti se podívají na hodinu pí uč. Jančákové a do 1. tříd.
doprovod: pí uč. Jančáková (není nutné suplování)

09:00- 12:40
Náslechy v hodinách - V. Morávková ze ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích.
doprovod: Z. Richtermocová

10:05- 12:00
V rámci Loncupu proběhnou štafety s míčem.
doprovod: pí uč. Číhalová, Ševčíková

2.r. 08:00- 08:45
Pravidelná ročníková schůzka.
doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

3.r. 07:45
Ročníková schůzka v učebně 35.
doprovod: tým 3. ročníku

7.A 08:00- 13:00
"Vodní ekosystém Modřanských tůní" - exkurze s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku.
doprovod: Eliška Polívková

7.B 08:00- 13:00
"Zachraňme mokřad" - exkurze do mokřadu Na Beránku s doprovodným programem. S sebou: nepromokavou obuv (holinky), případně i oblečení, dlouhé kalhoty, svačinu, propisku.
doprovod: Nikola Dvořáčková

8.r. 08:30- 11:00
Projekce pro žáky 8. a 9. ročníku v kině Světozor - dokument King Skate. Návrat na 5. vyučovací hodinu.
doprovod: Jančová, Vorlíček, Mullerová, Chaluš

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kontakty

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Londýnská 34
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ 47 60 97 37
dat. schránka: bfnvasb

Zřizovatel: Městská část Praha 2


Martin Ševčík

ředitel školy

sevcik@londynska.cz

+420 224 254 784

Martina Novotná

zástupce ředitele

novotna@londynska.cz

+420 224 254 784

Eva Varhulíková

zástupce ředitele

varhulikova@londynska.cz

+420 224 254 784

Václav Nádvorník

zástupce ředitele, metodik IT

nadvornik@londynska.cz

+420 224 250 439

Iveta Jakubčíková
Tereza Baxová
Petr Švácha
Helena Hošková

speciální pedagogové

jakubcikova@londynska.cz
baxova@londynska.cz
svacha@londynska.cz
hoskova@londynska.cz

+420 226 519 751

Tereza Dusová (dříve Keřkovská)
Helena Hošková

školní psycholog

kerkovska@londynska.cz
hoskova@londynska.cz

+420 226 519 751

Eva Ševčíková

ekonomka

ekonomka@londynska.cz

+420 222 521 795

Martin Voráč

školník

vorac@londynska.cz

+420 603 572 706

Stanislava Benešová

vedoucí školní jídelny

jidelna@londynska.cz

+420 222 516 102

Uruguayská

odloučená pracovna

 

+420 773 522 513

JUDr. Irena Princová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

dpo@praha2.cz

+420 601 030 988

Seznam učitelů

Kliknutím na jméno učitele získáte další informace

Karla Bartusková

Garant 2. ročníku

1. stupeň

bartuskova@londynska.cz

Třídní učitel II.B

Šárka Bauerová

Školní družina

bauerova@londynska.cz

Tereza Baxová

Speciální pedagog

baxova@londynska.cz

Stanislava Benešová

Vedoucí školní jídelny

Školní jídelna

jidelna@londynska.cz

Kateřina Benešová

1. stupeň

benesova@londynska.cz

Třídní učitel V.A

Monika Cajthamlová

Asitent pedagoga, školní družina

cajthamlova@londynska.cz

Jan Chaluš

Garant 8. ročníku

Český jazyk, estetická výchova

chalus@londynska.cz

Třídní učitel VIII.B

Tereza Číhalová

Tělesná výchova, ICT

cihalova@londynska.cz

Tereza Dusová (dříve Keřkovská)

Školní psycholog

kerkovska@londynska.cz

Nikola Dvořáčková

Tělesná výchova, Svět přírody, ICT

dvorackova@londynska.cz

Jindřich Fára

Školník, svět práce

fara@londynska.cz

Kateřina Hamerníková

Školní družina, Německý jazyk

hamernikova@londynska.cz

Jana Hanusova

Asistent pedagoga

hanusova@londynska.cz

Klára Hanychová

Speciální pedagog

hanychova@londynska.cz

Petra Herclíková

Asistent pedagoga

herclikova@londynska.cz

Blažena Hlasová

1. stupeň, školní družina

hlasova@londynska.cz

Monika Holíková

Asistent pedagoga, školní družina

holikova@londynska.cz

Pavlína Horáková

1. stupeň

horakova@londynska.cz

Třídní učitel IV.B

Helena Hošková

speciální pedagog, školní psycholog

hoskova@londynska.cz

Iveta Jakubčíková

Speciální pedagog

jakubcikova@londynska.cz

Petra Jančáková

Člověk a společnost

jancakova@londynska.cz

Michaela Jančová

Český jazyk, Španělský jazyk, Dějepisno zeměpisné praktikum

jancova@londynska.cz

Třídní učitel IX.C

Zuzana Jasanová

Anglický jazyk, estetická výchova

jasanova@londynska.cz

Vladimíra Kočová

Učitelka 1. stupně

kocovav@londynska.cz

Třídní učitel IV.A

Martina Kočová

1. stupeň

kocova@londynska.cz

Třídní učitel III.B

Veronika Kubenková

1. stupeň

kubenkova@londynska.cz

Třídní učitel I.B

Libuše Kühnová

Asistent pedagoga, 1. stupeň

kuhnova@londynska.cz

Magdaléna Kyznarová

Garant výuky cizích jazyků

Anglický jazyk

kyznarova@londynska.cz

Magdalena Lempochnerová

1. stupeň

lempochnerova@londynska.cz

Třídní učitel I.A

Jaroslava Mikešová

Vedoucí vychovatelka

Školní družina, anglický jazyk

mikesova@londynska.cz

Marína Mrázková

Asistentka pedagoga

mrazkova@londynska.cz

Jana Müllerová

Člověk a společnost, anglický jazyk

mullerova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.A

Václav Nádvorník

Zástupce ředitele, metodik ICT

Matematicko fyzikální základ, ICT

nadvornik@londynska.cz

Veronika Nádvorníková

Garant 7. ročníku

Matematicko fyzikální základ, 1. stupeň

nadvornikova@londynska.cz

Třídní učitel VII.B

Martina Novotná

Zástupce ředitele, garant 5. ročníku

1. stupeň

mnovotna@londynska.cz

Třídní učitel V.B

Kateřina Novotná

1. stupeň, asistent pedagoga

novotnak@londynska.cz

Třídní učitel II.A

Lenka Peštálová

Český jazyk

pestalova@londynska.cz

Pavla Pokorná

pokorna@londynska.cz

Třídní učitel 5.C

Eliška Polívková

Český jazyk a literatura

polivkova@londynska.cz

Třídní učitel VII.A

Hana Rančáková

Přírodní vědy

rancakova@londynska.cz

Veronika Reichová

Školní družina, Asistentka pedagoga

reichova@londynska.cz

Zuzana Richtermocová

Garant 6. ročníku

Anglický jazyk, Estetická výchova

richtermocova@londynska.cz

Třídní učitel VI.A

Jitka Roháčková

Školní družina

rohackova@londynska.cz

Věra Rokosová

Anglický jazyk

rokosova@londynska.cz

Radek Rukavička

Španělský jazyk, Anglický jazyk

rukavicka@londynska.cz

Martin Ševčík

Ředitel školy

Matematicko fyzikální základ

reditel@londynska.cz

Eva Ševčíková

Ekonomka školy

Ekonomie, tělesná výchova, základy administrativy a ekonomie, svět práce

sevcikova@londynska.cz

Třídní učitel VI.B

Petr Švácha

Speciální pedagog

svacha@londynska.cz

Aneta Tošnerová

1. stupeň

tosnerova@londynska.cz

Třídní učitel III.C

Barbora Tůmová

1. stupeň

tumova@londynska.cz

Třídní učitel V.C

Petra Uhlířová

Garant 3. ročníku

1. stupeň

uhlirova@londynska.cz

Třídní učitel III.A

Jana Uzlová

Školní družina

uzlova@londynska.cz

Eva Varhulíková

Zástupce ředitele

1. stupeň

varhulikova@londynska.cz

Třídní učitel IV.C

Jana Vavřinová

Garant 9. ročníku, metodik ICT

Matematicko fyzikální základ, ICT

vavrinova@londynska.cz

Třídní učitel IX.B

Lucie Vencová

asistent pedagoga

vencova@londynska.cz

Martina Vondrová

Výchovný poradce, metodik primární prevence

Anglický jazyk

vondrova@londynska.cz

Martin Voráč

tel.: 603572706

Školník, vychovatel školního klubu

vorac@londynska.cz

Petr Vorlíček

Člověk a společnost, Německý jazyk

vorlicek@londynska.cz

Třídní učitel IX.A

Tereza Vrbická

1. stupeň

vrbicka@londynska.cz

Třídní učitel II.C