Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 08:45
Pravidelná ročníková schůzka.
doprovod: Tým pedagogů 2. tříd, Eva Varhulíková, Iveta Jakubčíková

09:00- 16:00
Účast na konferenci Dyskorunka.
doprovod: Hanychová, Jakubčíková

09:00- 10:00
P. uč. Ševčík se účastní semináře k provedení inventarizace za rok 2018.

15:00
Pravidelné setkání týmu učitelů 8. ročníku.

08:00- 13:35
22.- 23.11. Seminář Holokaust ve vzdělávání- Památník Terezín
doprovod: p. uč. Vorlíček

1.r. 09:00- 12:00
Koncert pro děti The Pyramids v Paláci Akropolis.
doprovod: Lempochnerová, Kubenková

3.r. 07:45
Ročníková schůzka v učebně 33
doprovod: tým 3. ročníku

4.r. 14:15- 16:00
Akce ŠD: Batikování tašek na vánoční trhy v učebně 31.
doprovod: Uzlová, Mikešová, Kočová V.

5.r. 08:15- 12:15
Keramická soutěž se koná v ZŠ U sv. Štěpána. Sraz 8:15 před školou Londýnská.
doprovod: Kühnová

5.r. 09:20- 11:30
Koncert v Paláci Akropolis - skupina The Pyramids.
doprovod: Benešová, Novotná, Tůmová

6.r. 09:30- 11:45
Návštěva koncertu The Pyramids (USA) - "Co je jazz?" v paláci Akropolis.
doprovod: Z. Richtermocová, E. Ševčíková

7.r. 14:00- 15:00
Ročníková schůzka s drobným občerstvením proběhne v kabinetě fyziky.
doprovod: učitelé 7. ročníku

8.r. 11:55- 13:35
Návštěva přehlídky středních škol Schola Pragensis ve Veletržním paláci. S sebou jízdenky na MHD.
doprovod: Müllerová, Ševčík

9.r. 07:15- 07:45
Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku v učebně číslo 22

9.r. 13:30- 15:40
Návštěva výstavy Schola Pragensis v Kongresovém centru. Sraz v 13:30 před školou. S sebou 2 lístky na MHD, Záznamník.
doprovod: Vavřinová, Jančová, suplující kolega

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kontakty

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Londýnská 34
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ 47 60 97 37
dat. schránka: bfnvasb

Zřizovatel: Městská část Praha 2


Martin Ševčík

ředitel školy

sevcik@londynska.cz

+420 224 254 784

Martina Novotná

zástupce ředitele

novotna@londynska.cz

+420 224 254 784

Eva Varhulíková

zástupce ředitele

varhulikova@londynska.cz

+420 224 254 784

Václav Nádvorník

zástupce ředitele, metodik IT

nadvornik@londynska.cz

+420 224 250 439

Iveta Jakubčíková
Klára Hanychová

speciální pedagogové

jakubcikova@londynska.cz
hanychova@londynska.cz

+420 226 519 751

Tereza Keřkovská

školní psycholog

kerkovska@londynska.cz

+420 226 519 751

Eva Ševčíková

ekonomka

ekonomka@londynska.cz

+420 222 521 795

Martin Voráč

školník

vorac@londynska.cz

+420 603 572 706

Stanislava Benešová

vedoucí školní jídelny

jidelna@londynska.cz

+420 222 516 102

Uruguayská

odloučená pracovna

 

+420 773 522 513

JUDr. Irena Princová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

dpo@praha2.cz

+420 601 030 988

Seznam učitelů

Kliknutím na jméno učitele získáte další informace

Karla Bartusková

Garant 2. ročníku

1. stupeň

bartuskova@londynska.cz

Třídní učitel II.B

Šárka Bauerová

Školní družina

bauerova@londynska.cz

Stanislava Benešová

Vedoucí školní jídelny

Školní jídelna

jidelna@londynska.cz

Kateřina Benešová

1. stupeň

benesova@londynska.cz

Třídní učitel V.A

Monika Cajthamlová

Asitent pedagoga, školní družina

cajthamlova@londynska.cz

Jan Chaluš

Garant 8. ročníku

Český jazyk, estetická výchova

chalus@londynska.cz

Třídní učitel VIII.B

Tereza Číhalová

Tělesná výchova, ICT

cihalova@londynska.cz

Nikola Dvořáčková

dvorackova@londynska.cz

Třídní učitel

Jindřich Fára

Školník, svět práce

fara@londynska.cz

Kateřina Hamerníková

Školní družina, Německý jazyk

hamernikova@londynska.cz

Jana Hanusova

Asistent pedagoga

hanusova@londynska.cz

Klára Hanychová

Speciální pedagog

hanychova@londynska.cz

Petra Herclíková

herclikova@londynska.cz

Blažena Hlasová

1. stupeň, školní družina

hlasova@londynska.cz

Monika Holíková

Asistent pedagoga, školní družina

holikova@londynska.cz

Pavlína Horáková

horakova@londynska.cz

Třídní učitel IV.B

Iveta Jakubčíková

Speciální pedagog

jakubcikova@londynska.cz

Petra Jančáková

Člověk a společnost

jancakova@londynska.cz

Michaela Jančová

Český jazyk, Španělský jazyk, Dějepisno zeměpisné praktikum

jancova@londynska.cz

Třídní učitel IX.C

Zuzana Jasanová

Anglický jazyk, estetická výchova

jasanova@londynska.cz

Třídní učitel

Tereza Keřkovská

Školní psycholog

kerkovska@londynska.cz

Vladimíra Kočová

Asistent pedagoga

kocovav@londynska.cz

Martina Kočová

1. stupeň

kocova@londynska.cz

Třídní učitel III.B

Veronika Kubenková

1. stupeň

kubenkova@londynska.cz

Třídní učitel I.B

Libuše Kühnová

Asistent pedagoga, 1. stupeň

kuhnova@londynska.cz

Magdaléna Kyznarová

Garant výuky cizích jazyků

Anglický jazyk

kyznarova@londynska.cz

Magdalena Lempochnerová

1. stupeň

lempochnerova@londynska.cz

Třídní učitel I.A

Jaroslava Mikešová

Vedoucí vychovatelka

Školní družina, anglický jazyk

mikesova@londynska.cz

Marína Mrázková

Asistentka pedagoga

mrazkova@londynska.cz

Jana Müllerová

Člověk a společnost, anglický jazyk

mullerova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.A

Jana Mullerová II

Svět přírody, tělesná výchova, ICT

mullerovaII@londynska.cz

Třídní učitel

Václav Nádvorník

Zástupce ředitele, metodik ICT

Matematicko fyzikální základ, ICT

nadvornik@londynska.cz

Veronika Nádvorníková

Garant 7. ročníku

Matematicko fyzikální základ, 1. stupeň

nadvornikova@londynska.cz

Třídní učitel VII.B

Martina Novotná

Zástupce ředitele, garant 5. ročníku

1. stupeň

mnovotna@londynska.cz

Třídní učitel V.B

Kateřina Novotná

1. stupeň, asistent pedagoga

novotnak@londynska.cz

Třídní učitel II.A

Lenka Peštálová

Český jazyk

pestalova@londynska.cz

Eliška Polívková

Český jazyk a literatura

polivkova@londynska.cz

Třídní učitel VII.A

Hana Rančáková

Přírodní vědy

rancakova@londynska.cz

Veronika Reichová

Školní družina, Asistentka pedagoga

reichova@londynska.cz

Zuzana Richtermocová

Garant 9. ročníku

Anglický jazyk, Estetická výchova

richtermocova@londynska.cz

Třídní učitel VI.A

Jitka Roháčková

Školní družina

rohackova@londynska.cz

Věra Rokosová

Anglický jazyk

rokosova@londynska.cz

Radek Rukavička

Španělský jazyk, Anglický jazyk

rukavicka@londynska.cz

Martin Ševčík

Ředitel školy

Matematicko fyzikální základ

reditel@londynska.cz

Eva Ševčíková

Ekonomka školy

Ekonomie, tělesná výchova, základy administrativy a ekonomie, svět práce

sevcikova@londynska.cz

Třídní učitel VI.B

Petr Švácha

Speciální pedagog

svacha@londynska.cz

Aneta Tošnerová

1. stupeň

tosnerova@londynska.cz

Třídní učitel III.C

Barbora Tůmová

1. stupeň

tumova@londynska.cz

Třídní učitel V.C

Petra Uhlířová

Garant 3. ročníku

1. stupeň

uhlirova@londynska.cz

Třídní učitel III.A

Jana Uzlová

Školní družina

uzlova@londynska.cz

Eva Varhulíková

Zástupce ředitele

1. stupeň

varhulikova@londynska.cz

Třídní učitel IV.C

Jana Vavřinová

Garant 9. ročníku, metodik ICT

Matematicko fyzikální základ, ICT

vavrinova@londynska.cz

Třídní učitel IX.B

Martina Vondrová

Výchovný poradce, metodik primární prevence

Anglický jazyk

vondrova@londynska.cz

Martin Voráč

tel.: 603572706

Školník, vychovatel školního klubu

vorac@londynska.cz

Petr Vorlíček

Člověk a společnost, Německý jazyk

vorlicek@londynska.cz

Třídní učitel IX.A

Tereza Vrbická

1. stupeň

vrbicka@londynska.cz

Třídní učitel II.C