Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Supervize školního poradenského pracoviště.
doprovod: ŠPP

08:00- 16:00
P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pro vybrané ředitele českých škol pořádaného ústředím ČŠI.

1.A 09:30- 10:30
Návštěva knihovny v Záhřebské ulici, seznámení s knihovnou.
doprovod: Uhlířová

3.r. 14:00- 15:00
Ročníková schůzka týmu 3. ročníku.

6.r. 14:05- 15:40
DZ praktikum: V případě příznivého počasí proběhne výuka v plenéru. Sraz v učebně 22 ve 14:05. S sebou: psací potřeby, Záznamník.
doprovod: Hamerníková

D9 14:00- 16:00
Akce ŠD: 5. ročník - dle počasí navštívíme akci DDM Praha 2, "Odpoledne plné pohybu" v Riegrových sadech - AKCE PRO TOTO ODDĚLENÍ ZRUŠENA
doprovod: Voráč

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kontakty

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Londýnská 34
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ 47 60 97 37
dat. schránka: bfnvasb

Zřizovatel: Městská část Praha 2


Martin Ševčík

ředitel školy

sevcik@londynska.cz

+420 224 254 784

Martina Novotná

zástupce ředitele

novotna@londynska.cz

+420 224 254 784

Eva Varhulíková

zástupce ředitele

varhulikova@londynska.cz

+420 224 254 784

Václav Nádvorník

zástupce ředitele, metodik IT

nadvornik@londynska.cz

+420 224 250 439

Iveta Jakubčíková
Tereza Baxová
Petr Švácha

speciální pedagogové

jakubcikova@londynska.cz
baxova@londynska.cz
svacha@londynska.cz

+420 226 519 751

Hana Drtilová

školní psycholog

drtilova@londynska.cz

+420 226 519 751

Eva Ševčíková

ekonomka

ekonomka@londynska.cz

+420 222 521 795

Martin Voráč

školník

vorac@londynska.cz

+420 603 572 706

Stanislava Benešová

vedoucí školní jídelny

jidelna@londynska.cz

+420 222 516 102

Uruguayská

odloučená pracovna

 

+420 773 522 513

JUDr. Irena Princová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

dpo@praha2.cz

+420 601 030 988

Seznam učitelů

Kliknutím na jméno učitele získáte další informace

Karla Bartusková

1. stupeň

bartuskova@londynska.cz

Třídní učitel I.B

Šárka Bauerová

Školní družina, asistent pedagoga

bauerova@londynska.cz

Tereza Baxová

Speciální pedagog

baxova@londynska.cz

Stanislava Benešová

Vedoucí školní jídelny

Školní jídelna

jidelna@londynska.cz

Kateřina Benešová

1. stupeň

benesova@londynska.cz

Třídní učitel III.A

Monika Cajthamlová

Asitent pedagoga, školní družina

cajthamlova@londynska.cz

Jan Chaluš

Garant 7. ročníku

Český jazyk, Estetická výchova

chalus@londynska.cz

Třídní učitel VII.B

Tereza Číhalová

Garant 8. ročníku

Tělesná výchova, ICT, Svět přírody

cihalova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.A

Josef Debnár

externí spolupracovník

Hana Drtilová

školní psycholog

drtilova@londynska.cz

Nikola Dvořáčková

Tělesná výchova, Svět přírody, ICT

dvorackova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.B

Jindřich Fára

Školník

fara@londynska.cz

Kateřina Hamerníková

Člověk a společnost, Německý jazyk, školní družina

hamernikova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.C

Jana Hanusova

Člověk a společnost, Matematicko fyzikální základ

hanusova@londynska.cz

Klára Hanychová

školní sbor

hanychova@londynska.cz

Blažena Hlasová

1. stupeň, školní družina

hlasova@londynska.cz

Monika Holíková

Asistent pedagoga, školní družina

holikova@londynska.cz

Štěpánka Horáková

Školní družina, asistentka pedagoga

horakova@londynska.cz

Karolína Hovorková

Anglický jazyk

hovorkova@londynska.cz

Ivana Hromádková

1. stupeň

hromadkova@londynska.cz

Iveta Jakubčíková

Speciální pedagog

jakubcikova@londynska.cz

Tereza Janáčková (dříve Vrbická)

Garant 5. ročníku

1. stupeň

vrbicka@londynska.cz

Třídní učitel V.C

Michaela Jančová

Český jazyk, Španělský jazyk, Člověk a společnost

jancova@londynska.cz

Třídní učitel VII.C

Zuzana Jasanová

Anglický jazyk, estetická výchova

jasanova@londynska.cz

Martin Kirschbaum

Česká jazyk, Anglický jazyk

kirschbaum@londynska.cz

Třídní učitel VI.B

Vladimíra Kočová

Metodik ICT

Informační a komunikační technologie, Technické praktikum, asistentka pedagoga

kocovav@londynska.cz

Martina Kočová

1. stupeň

kocova@londynska.cz

Lucie Kordinová

Asistentka pedagoga

kordinova@londynska.cz

Libuše Kühnová

Asistentka pedagoga, 1. stupeň

kuhnova@londynska.cz

Kamila Kutálková

Asistentka pedagoga

kutalkova@londynska.cz

Magdaléna Kyznarová

Garant výuky cizích jazyků

Anglický jazyk

kyznarova@londynska.cz

Magdalena Lempochnerová

Garant 4. ročníku

1. stupeň

lempochnerova@londynska.cz

Třídní učitel IV.A

Lenka Libánská

libanska@londynska.cz

Třídní učitel

Nikola Marková

Asistentka pedagoga

markova@londynska.cz

Jana Melicharová

Anglický jazyk

melicharova@londynska.cz

Jaroslava Mikešová

Vedoucí vychovatelka

Školní družina, Anglický jazyk

mikesova@londynska.cz

Alena Modlitbová

1. stupeň

modlitbova@londynska.cz

Třídní učitel II.A

Magdaléna Moudrá

Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, Anglický jazyk

moudra@londynska.cz

Jana Müllerová

Člověk a společnost, Anglický jazyk, Člověk a svět práce

mullerova@londynska.cz

Třídní učitel VII.A

Václav Nádvorník

Zástupce ředitele, metodik ICT

Matematicko fyzikální základ, ICT

nadvornik@londynska.cz

Veronika Nádvorníková

Garant 6. ročníku

Matematicko fyzikální základ, 1. stupeň

nadvornikova@londynska.cz

Lenka Novotná

Asistentka pedagoga, tělesná výchova

novotnal@londynska.cz

Třídní učitel VI.A

Martina Novotná

Zástupce ředitele, garant 3. ročníku

1. stupeň

mnovotna@londynska.cz

Třídní učitel III.B

Kateřina Novotná

1. stupeň, asistent pedagoga

novotnak@londynska.cz

Třídní učitel V.A

Vladimír Novotný

Člověk a svět práce

novotny@londynska.cz

Tereza Pokorná

1. stupeň

pokorna@londynska.cz

Třídní učitel III.C

Eliška Polívková

Český jazyk a literatura

polivkova@londynska.cz

Veronika Reichová

1. stupeň, školní družina

reichova@londynska.cz

Třídní učitel IV.B

Jitka Roháčková

Školní družina

rohackova@londynska.cz

Věra Rokosová

Anglický jazyk

rokosova@londynska.cz

Radek Rukavička

Španělský jazyk, Anglický jazyk

rukavicka@londynska.cz

Karolína Siberová

1. stupeň

siberova@londynska.cz

Pavel Šalanda

Přírodní vědy

salanda@londynska.cz

Martin Ševčík

Ředitel školy

Matematicko fyzikální základ

reditel@londynska.cz

Eva Ševčíková

Ekonomka školy

Ekonomie, tělesná výchova, základy administrativy a ekonomie, svět práce

sevcikova@londynska.cz

Třídní učitel IX.B

Petr Švácha

Výchovný poradce

Speciální pedagog

svacha@londynska.cz

Petra Uhlířová

Garant 1. ročníku

1. stupeň

uhlirova@londynska.cz

Třídní učitel I.A

Jana Uzlová

Školní družina

uzlova@londynska.cz

Markéta Vacínová

Přírodní vědy, Matematicko-fyzikální základ

vacinova@londynska.cz

Eva Varhulíková

Zástupce ředitele, garant 2. ročníku

1. stupeň

varhulikova@londynska.cz

Třídní učitel II.B

Jana Vavřinová

Metodik prevence sociálně patologických jevů

vavrinova@londynska.cz

Lucie Vencová

Asistent pedagoga

vencova@londynska.cz

Martina Vondrová

Anglický jazyk

vondrova@londynska.cz

Martin Voráč

tel.: 603572706

Školník, školní družina

vorac@londynska.cz

Petr Vorlíček

Garant 9. ročníku

Člověk a společnost, Německý jazyk

vorlicek@londynska.cz

Třídní učitel IX.A

Monika Zelinková

Tělesná výchova, ICT, Matematicko-fyzikální základ

zelinkova@londynska.cz

Třídní učitel VI.C

Aneta Žáková

1. stupeň

zakova@londynska.cz

Třídní učitel V.B