Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:30- 12:30
Vybraní žáci ze 8.- 9. ročníku se zúčastní OK v košíkové v hale TJ SOKOL PRAŽSKÝ, Praha 2.
doprovod: pí uč. Ševčíková

16:10
Jednání garantů v učebně 12.

1.A 18:00- 19:00
Třídní schůzka I.A v kmenové třídě.
doprovod: pí uč. Kuhnová, Holíková, Varhulíková

1.B 09:00- 10:15
Pravidelná návštěva městské knihovny, s sebou: PRŮKAZKU a knížky na vrácení.
doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

3.A 10:05- 11:45
Preventivní program "Neubližujme si" pod vedením lektorek z organizace Spolek 2012 (dramatizace a následný rozbor).
doprovod: externí lektorky, Bečvářová, Vondrová

3.B 09:00- 10:50
Preventivní program "Neubližujme si" pod vedením lektorek z organizace Spolek 2012 (dramatizace a následný rozbor).
doprovod: externí lektorky, Salvetrová, Keřkovská

3.C 11:00- 12:40
Preventivní program "Neubližujme si" pod vedením lektorek z organizace Spolek 2012 (dramatizace a následný rozbor).
doprovod: externí lektorky, Varhulíková, Jakubčíková

4.r. 09:00- 12:40
Meziročníkový projekt na téma Karel IV. ve spolupráci se 7. ročníkem. Od 9:00 prosíme o volnou tělocvičnu, kde se oba ročníky sejdou.
doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K.

7.r. 09:00- 12:40
Meziročníkový projekt na téma Karel IV. ve spolupráci se 4. ročníkem. Od 9:00 prosíme o volnou tělocvičnu, kde se oba ročníky sejdou.
doprovod: Müllerová, případně další pedagogové 7. ročníku

9.r. 08:00- 14:00
Obvodní kolo v soutěži v AJ na ZŠ Botičská (vítězové školního kola).
doprovod: Věra Rokosová

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kontakty

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Londýnská 34
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ 47 60 97 37
dat. schránka: bfnvasb

Zřizovatel: Městská část Praha 2


Martin Ševčík

ředitel školy

sevcik@londynska.cz

+420 224 254 784

Martina Novotná

zástupce ředitele

novotna@londynska.cz

+420 224 254 784

Eva Varhulíková

zástupce ředitele

varhulikova@londynska.cz

+420 224 254 784

Václav Nádvorník

zástupce ředitele, metodik IT

nadvornik@londynska.cz

+420 224 250 439

Iveta Jakubčíková
Klára Hanychová

speciální pedagogové

jakubcikova@londynska.cz
hanychova@londynska.cz

+420 226 519 751

Tereza Keřkovská

školní psycholog

kerkovska@londynska.cz

+420 226 519 751

Eva Ševčíková

ekonomka

ekonomka@londynska.cz

+420 222 521 795

Martin Voráč

školník

vorac@londynska.cz

+420 603 572 706

Stanislava Benešová

vedoucí školní jídelny

jidelna@londynska.cz

+420 222 516 102

Uruguayská

odloučená pracovna

 

+420 773 522 513

Seznam učitelů

Kliknutím na jméno učitele získáte další informace

David Adam

adam@londynska.cz

Karla Bartusková

Garant 1. ročníku

1. stupeň

bartuskova@londynska.cz

Třídní učitel I.B

Šárka Bauerová

Školní družina

bauerova@londynska.cz

Lucie Bečvářová

garant 3. ročníku

1. stupeň

becvarova@londynska.cz

Třídní učitel III.A

Stanislava Benešová

Vedoucí školní jídelny

školní jídelna

jidelna@londynska.cz

Kateřina Benešová

1. stupeň

benesova@londynska.cz

Třídní učitel IV.A

Monika Cajthamlová

asitent pedagoga

cajthamlova@londynska.cz

Jan Chaluš

Garant 7. ročníku

Český jazyk, estetická výchova

chalus@londynska.cz

Třídní učitel VII.B

Tereza Číhalová

Tělesná výchova, ICT

cihalova@londynska.cz

Jindřich Fára

Školník

fara@londynska.cz

Kateřina Hamerníková

Školní družina, Německý jazyk

hamernikova@londynska.cz

Jana Hanusova

Asistent pedagoga

hanusova@londynska.cz

Klára Hanychová

speciální pedagog

hanychova@londynska.cz

Blažena Hlasová

1. stupeň, školní družina

hlasova@londynska.cz

Monika Holíková

Asistent pedagoga, školní družina

holikova@londynska.cz

Ivana Hromádková

1. stupeň

hromadkova@londynska.cz

Třídní učitel I.A

Iveta Jakubčíková

Speciální pedagog

jakubcikova@londynska.cz

Michaela Jančová

Český jazyk, Španělský jazyk, Dějepisno zeměpisné praktikum

jancova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.C

Tereza Keřkovská

školní psycholog

kerkovska@londynska.cz

Vladimíra Kočová

Asistent pedagoga

kocovav@londynska.cz

Martina Kočová

1. stupeň

kocova@londynska.cz

Třídní učitel II.B

Andrea Kolmanová

Matematicko fyzikální základ, ICT

kolmanova@londynska.cz

Vojtěch Krakowitzer

Garant 6. ročníku

společenské vědy, estetická výchova

krakowitzer@londynska.cz

Třídní učitel VI.B

Libuše Kuhnová

asistent pedagoga

kuhnova@londynska.cz

Magdaléna Kyznarová

Garant výuky cizích jazyků

Anglický jazyk

kyznarova@londynska.cz

Magdalena Lempochnerová

1. stupeň

lempochnerova@londynska.cz

Třídní učitel V.A

Jaroslava Mikešová

Vedoucí vychovatelka

Školní družina, anglický jazyk

mikesova@londynska.cz

Jana Müllerová

Člověk a společnost, anglický jazyk

mullerova@londynska.cz

Václav Nádvorník

Zástupce ředitele, metodik ICT

ICT, Matematicko fyzikální základ, Aplikační a elementární matematické úlohy

nadvornik@londynska.cz

Veronika Nádvorníková

Garant 5. ročníku

1. stupeň, Matematicko fyzikální základ

nadvornikova@londynska.cz

Třídní učitel V.B

Jana Neuhauserova

neuhauserova@londynska.cz

Martina Novotná

Zástupce ředitele, garant 4. ročníku

1. stupeň

mnovotna@londynska.cz

Třídní učitel IV.B

Kateřina Novotná

Asistentka pedagoga

novotnak@londynska.cz

Eliška Polívková

Český jazyk a literatura

polivkova@londynska.cz

Třídní učitel VI.A

Hana Rančáková

Přírodní vědy

rancakova@londynska.cz

Třídní učitel VII.B

Veronika Reichová

Školní družina, Asistentka pedagoga

reichova@londynska.cz

Zuzana Richtermocová

Garant 9. ročníku

Anglický jazyk, Estetická výchova

richtermocova@londynska.cz

Třídní učitel IX.A

Jitka Roháčková

školní družina

rohackova@londynska.cz

Věra Rokosová

Anglický jazyk

rokosova@londynska.cz

Radek Rukavička

Španělský jazyk, Anglický jazyk, Estetická výchova

rukavicka@londynska.cz

Renata Salvetrová (dříve Johánková)

1. stupeň

salvetrova@londynska.cz

Třídní učitel III.B

Martin Ševčík

Ředitel školy

Matematicko fyzikální základ

reditel@londynska.cz

Eva Ševčíková

Ekonomka školy

Ekonomie, tělesná výchova, svět práce

sevcikova@londynska.cz

Třídní učitel IX.B

Petr Švácha

speciální pedagog

svacha@londynska.cz

Aneta Tošnerová

1. stupeň

tosnerova@londynska.cz

Třídní učitel II.C

Barbora Tůmová

1. stupeň

tumova@londynska.cz

Třídní učitel IV.C

Petra Uhlířová

Garant 1. ročníku

1. stupeň

uhlirova@londynska.cz

Třídní učitel II.A

Jana Uzlová

Školní družina

uzlova@londynska.cz

Eva Varhulíková

zástupce ředitele

1. stupeň

varhulikova@londynska.cz

Třídní učitel III.C

Jana Vavřinová

Garant 8. ročníku, metodik ICT

Matematicko fyzikální základ, ICT

vavrinova@londynska.cz

Třídní učitel VIII.B

Martina Vondrová

Výchovný poradce, metodik primární prevence

Anglický jazyk

vondrova@londynska.cz

Martin Voráč

tel.: 603572706

Školník, vychovatel školního klubu

vorac@londynska.cz

Petr Vorlíček

Člověk a společnost, Německý jazyk

vorlicek@londynska.cz

Třídní učitel VIII.A

Tereza Vrbická

1. stupeň

vrbicka@londynska.cz

Třídní učitel I.C

Monika Zýbalová

Společenské vědy, Český jazyk, 1. stupeň

zybalova@londynska.cz