ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

12:50- 13:35
Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami.
doprovod: externí lektor, Kočová M., Uhlířová


Účast na psychoterapeutickém výcviku ve dnech 18.-19.10.
doprovod: Dusová

14:00- 16:00
Akce ŠD: II.A a II.B - Geomag na cestách, tvořivé stavění s magnetickou stavebnicí v učebně 25.
doprovod: Holíková, Reichová

14:00- 16:15
Akce ŠD: celý 1. ročník, III.A, III.B, IV.A a IV.C. Pátek v dračím doupěti - Akce pořádaná DDM Praha 2. Výtvarné dílny, zážitkové hry, dračí stezka, hašení dračího ohně. Vstupné 30 Kč.
doprovod: Bauerová, Mikešová, Roháčková, Uzlová, Lempochnerová

09:00- 11:00
Proběhne turnaj v rámci Loncupu v "PIŠKVORKÁCH" pro reprezentační týmy 6. a 7. tříd.
doprovod: p. uč. Nádvorník, Ševčík

3.A 09:50- 10:50
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Novotná K., Kühnová L.

3.r. 14:00- 16:00
Akce ŠD: III.C - Kaštanobraní v DDM Lublaňská, s sebou kaštany a 30,-.
doprovod: Moudrá, Burešová

4.A 11:00- 12:40
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Uhlířová, Hošková

4.B 09:00- 10:50
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Kočová M., Hošková

5.B 12:50- 13:35
Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Horáková

8.r. 10:00- 13:35
Živá knihovna - povolání na Praze 5 (projekt Svazu průmyslu). Odchod od školy v 10:00, první dvě hodiny dle rozvrhu. Návrat ke škole ve 13:35.
doprovod: pí uč. Nádvorníková, pí uč. Polívková, v případě potřeby asistent pedagoga

9.r. 10:00
Živá knihovna - povolání. S sebou lístky na MHD/ lítačku.
doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chaluš

ŠK1 14:00- 16:20
ŠK navštíví hřiště na Vyšehradě.
doprovod: Voráč

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: