ZS Londynska

Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

09:45- 10:00
Vysílání školního rozhlasu!
doprovod: pí uč. Jančáková, p. uč. Rukavička

14:00- 16:15
Kontrola pedagogické dokumentace jednotlivých tříd + zápisy z třídních schůzek, stav vybrání učebnic, souhlasy zák. zástupců.

08:00- 13:00
P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pořádaného ČŠI.

17:05
Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD, ŠK v učebně 33.
doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

3.r. 09:00- 13:00
První zastávka ročníkového projektu: "Odemykáme tajemství Prahy" - půjdeme se podívat k Národnímu muzeu, kde nás čeká společné výtvarné ztvárnění Národního muzea a plnění několika úkolů. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, roušku, vybavený penál a záznamník.
doprovod: Lempochnerová, Reichová, Cajthamlová

5.C 09:00- 10:00
První návštěva knihovny v tomto školním roce. S sebou průkazku do knihovny, případně knihy na vrácení a roušku.
doprovod: Žáková, Novotná Lenka

8.r. 09:00- 12:40
Dopolední výuka žáků 8. ročníku proběhne mimo budovu školy. Odpolední vyučování je dle rozvrhu.
doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Vorlíček,

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: