ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

13:30
Termín předání Záznamníků z Londýnské žáků 6.- 9.roč. do ředitelny školy k zapsání průběžného hodnocení.

08:00- 16:00
Pí uč. Vavřinová se účastní semináře Kyberšikana v rámci DVPP.

15:00
Ročníková schůzka týmu 9. ročníku.

10:00
schůzka školního parlamentu

9.B 08:00- 13:35
Testování přihlášených žáků v oblasti kariérového poradenství v PPP Francouzská 56, Praha 2. Žáci jdou ráno přímo do poradny.

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadej uživatelské jméno:

Zadej heslo: