Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Supervize školního poradenského pracoviště.
doprovod: ŠPP

08:00- 16:00
P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pro vybrané ředitele českých škol pořádaného ústředím ČŠI.

1.A 09:30- 10:30
Návštěva knihovny v Záhřebské ulici, seznámení s knihovnou.
doprovod: Uhlířová

3.r. 14:00- 15:00
Ročníková schůzka týmu 3. ročníku.

6.r. 14:05- 15:40
DZ praktikum: V případě příznivého počasí proběhne výuka v plenéru. Sraz v učebně 22 ve 14:05. S sebou: psací potřeby, Záznamník.
doprovod: Hamerníková

D9 14:00- 16:00
Akce ŠD: 5. ročník - dle počasí navštívíme akci DDM Praha 2, "Odpoledne plné pohybu" v Riegrových sadech - AKCE PRO TOTO ODDĚLENÍ ZRUŠENA
doprovod: Voráč

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Školní poradenské pracoviště

Složení školního poradenského pracoviště

Hana Drtilová

školní psycholog

 

drtilova@londynska.cz

+420 226 519 751

Tereza Baxová

speciální pedagog

1. 3. 4. 6. 8. ročník

baxova@londynska.cz

+420 226 519 751

Iveta Jakubčíková

speciální pedagog

2. 5. 7. 9. ročník

jakubcikova@londynska.cz

+420 226 519 751

Petr Švácha

výchovný poradce
speciální pedagog

 

svacha@londynska.cz

+420 226 519 751

Jana Vavřinová

metodik primární prevence

 

vavrinova@londynska.cz

 

Martin Ševčík

kariérové poradenství
 

 

sevcik@londynska.cz

+420 224 254 784

 

Speciálně pedagogické pomůcky. Klikněte.

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou určeny primárně žákům, ale i rodičům, učitelům a vychovatelům. Nabízíme pomoc při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty, s kterými spolupracujeme. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

Zajímavý projekt - doporučujeme


 

Školní psycholog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Krizová intervence
 • Práce se třídou jako skupinou – zjišťování sociálního klimatu ve třídě + následná práce se třídou, případně jednotlivci
 • Individuální práce s žákem, podpora při řešení problémů
 • Krátko-, středně- i dlouhodobé programy na zakázku učitelů (např. zlepšení komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli atd.)
 • Pomoc s depistáží a základní diagnostikou žáků
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Prezentační a informační činnost (př. Týden otevřených dveří)
 • Odborná literatura k zapůjčení

 

Školní speciální pedagog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Péče o integrované žáky (předměty speciálně pedagogické péče)
 • Dokumentace (individuální vzdělávací plány, plány pedaoggické podpory)
 • Depistáž a základní diagnostika specifických poruch učení a chování ve spolupráci s učiteli
 • Diagnostika nadaných žáků a práce s nimi
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Odborná literatura, pracovní materiály a pomůcky k zapůjčení
 • Prezentační a informační činnost (př. Týden otevřených dveří)

 

Výchovný poradce

 • Krizová intervence
 • Poradenství - výchovné, rodinné (při změně rodinného prostředí, při podezření na šikanu, při řešení konfliktů apod.)
 • Zprostředkování odborné péče
 • Řešení rizikového chování žáka (prevence i nastalé situace; záškoláctví, kouření, ...)
 • Následné monitorování podporovaných žáků
 • Práce se sociálním kontextem žáka (třída, rodina, učitel)

 

Metodik prevence

 • Tvorba Preventivního programu
 • Organizace programů s náplní primární prevence
 • Kontakt s institucemi sekundární a terciární prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem prevence ÚMČ Praha 2.
 • Metodická podpora třídních učitelů při výskytu sociálně patologických jevů ve třídě

 

Kariérové poradenství

 • Informace o možnostech dalšího vzdělávání
 • Individuální poradenství
 • Práce s motivací žáků
 • Komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou v oblasti profesního směřování žáků