Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021

Pondělí

- 16:00 Ročníková schůzka týmu 2. ročníku.

 

Úterý

- Účast na psychoterapeutickém výcviku (teorie a dovednosti). doprovod: Dusová

- 10:00 9.A V rámci MF přesunutá virtuální prohlídka alternativních zdrojů elektrické energie.

- 13:00 9.B V rámci MF přesunutá virtuální prohlídka alternativních zdrojů elektrické energie.

 

Středa

- 14:00 5.r. Ročníková schůzka doprovod: tým 5. ročníku

 

Čtvrtek

- 08:00- 08:45 On-line setkání s kolegyní Jucovičovou z PPP Praha 2 doprovod: Jakubčíková, Baxová, Hošková

- 14:00- 16:00 Supervizní setkání týmu ŠPP. doprovod: ŠPP

- 16:00 online jednání pedagogů školy

 

Pátek

- 14:00 Ročníková online schůzka týmu 2.ročníku.

 

Poznámky