Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Plán na týden od 9. 9. 2020 do 13. 9. 2020

Pondělí

- 07:00- 18:00 Začátek přihlašování na zájmové kroužky. V prvním kole maximálně dva kroužky !!!

- 14:00- 15:00 Pravidelná schůzka učitelů 7. ročníku. doprovod: učitelé 7. ročníku

- 14:00 V učebně 13 proběhne setkání pracovní skupiny v rámci projektu SYPO NIDV za účasti p. uč. Nádvorníka a p.uč. Ševčíka.

- 14:15- 15:15 ŠK1 ALCHYMISTICKÁ SHOW Martina a Bena v aule školy. Pozvána všechna oddělení ŠD. doprovod: Voráč a ostatní vychovatelé

 

Úterý

- 07:00- 07:45 6.r. Ročníková schůzka učitelů 6. ročníku v učebně 22. doprovod: učitelé 6. ročníku

- 09:00- 13:00 4.r. VyšeHrátky, divadelní bojovka s podtitulem Expedice Literatura, sraz před školou v 8:55, s sebou 2 lístky na metro/lítačku, batůžek se svačinou a pitím, oblečení dle počasí. doprovod: Uhlířová, Kočová, Žáková

- 10:55- 11:45 5.C Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Varhulíková, Hanusová

- 11:55- 12:40 7.r. Ochutnávka španělského jídla - chutě španělské gastronomie, společná hodina španělštinářů, lžičky s sebou. Učebna číslo 13. doprovod: Jančová, Rukavička

- 14:15- 17:00 2.A Akce ŠD: narozeninová oslava v Braníku, doprovod: Holíková, rodiče žáků

- 16:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání KVV Praha 2.

- 16:10 Jednání garantů v učebně 12.

 

Středa

- 07:15 Začátek přihlašování na zájmové kroužky - druhá etapa (bez omezení do naplnění kapacity).

- 12:00- 12:40 5.A První z pravidelných návštěv knihovny v Záhřebské v tomto roce. doprovod: Kočová V., Herclíková

- 14:00- 16:00 Akce ŠD - 1. ročník
Geomag na cestách. Tvoření s magnetickou stavebnicí pod odborným vedením v učebně 23. doprovod: Bauerová, Roháčková

- 14:00- 16:30 Platby za kroužky v hotovosti v ředitelně školy.

- 14:00- 16:30 2.A Akce ŠD: návštěva hřiště U Vodárny, doprovod: Holíková

- 17:05 Tradiční setkání vychovatelů ŠD a ŠK v učebně 33. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

 

Čtvrtek

- 07:30- 09:00 Platby za kroužky v hotovosti v ředitelně školy.

- 07:30- 08:30 ŠK1 MEDOVÁ SNÍDANĚ. Kroužek "Včelaříků" zve děti, rodiče i zaměstnance školy na medovou snídani. Bude podáván chléb s máslem a medem, čaj nebo mléko. Těšíme se na vás. Martin školník doprovod: Voráč a spol.

- 07:45- 08:30 2.r. Ročníková schůzka v učebně 36. doprovod: tým 2.ročníku

- 08:00 4.r. Ročníková schůzka v učebně 33. doprovod: tým 4. ročníku

- 08:00- 08:45 5.r. Ročníková schůzka pedagogů 5. ročníku v učebně 31. doprovod: Tým pedagogů 5. ročníku

- 09:00- 12:40 Aktivita Ministerstva obrany a Armády ČR pro 7. a 8. ročník. POKOS. Blokované učebny 26, 13 a aula (od 8:00 do 13:35). Programem je představení armády ČR, kurz první pomoci a chování obyvatelstva v mimořádných situacích. doprovod: podle rozpisu

- 09:30- 16:00 Účast na semináři pro žadatele projektů Erasmus+ (Partnerství škol). doprovod: M. Kyznarová

- 14:00- 16:30 Platby za kroužky v hotovosti v ředitelně školy.

- 14:00 8.r. Ročníková schůzka 8. ročníku v kabinetě Fyziky doprovod: Tým pedagogů 8. ročníku

- 14:00- 16:40 D4 Návštěva kina Pilotů, promítání filmu Aladin, vstupné 70 Kč. Týká se všech oddělení školní družiny s možnou účastí žáků školního klubu. doprovod: vychovatelky ŠD

 

Pátek

- 07:30- 09:00 Platby za kroužky v hotovosti v ředitelně školy.

- 08:55- 09:45 3.C Návštěva knihovny v Záhřebské. Nezapomeňte na průkazku do knihovny a tašku na knížky. doprovod: Vrbická

- 09:50- 11:20 4.A Návštěva knihovny, nutno přinést všechny knihy půjčené přes prázdniny. doprovod: Uhlířová

- 13:45- 15:15 2.A Akce ŠD: Stanice přírodovědců Vinohrady, vstupné 30 Kč, doprovod: Holíková, rodiče žáků

- 14:00- 16:00 Akce ŠD: Vycházka na hřiště Dětský ostrov na Smíchově. Týká se 1. ročníku, III.A, IV.A a IV.C. doprovod: Bauerová, Mikešová, Roháčková, Uzlová

- 14:00- 16:30 Platby za kroužky v hotovosti v ředitelně školy.

- 14:10- 16:30 Akce ŠK: Medobraní” na Metru Hůrka (Sluneční náměstí). doprovod: p. uč. Voráč

 

Poznámky