Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 12. 10 do 18. 10

Pondělí

14. 10

3.r. 08:00- 08:45 Ročníková schůzka 3. ročníku v učebně 32.

8.A 08:00- 09:45 Program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Polívková, Švácha

8.B 10:05- 11:45 Program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Nádvorníková, Dusová

11:55- 12:40 Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami. doprovod: externí lektor, Polívková, Nádvorníková

Úterý

15. 10

7.B 07:30- 11:45 Žáci VII. B navštíví polytechnická hnízda na SPŠD v Moravské ulici. doprovod: p. uč. Nádvorník a pí uč. Vavřinová

3.B 09:00- 10:15 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky na vrácení. doprovod: Karla Bartusková

2.r. 10:15- 13:20 Plavání v Aquaparku Šutka. doprovod: Reichová, Cajthamlová, Lempochnerová

14:00 Krátké setkání vedení školy se začínajícími a uvádějícími učiteli v ředitelně školy (Pk, Kn, Ši, Me, Hv, No, Be, Mi, Ky).

1.r. 15:00- 16:00 Ročníková schůzka na detašovaném pracovišti.

1.A 17:00- 18:30 Třídní schůzka spojená s besedou s PaedDr. Jucovičovou (speciální pedagožka z PPP). Setkání začne besedou v uč. 13, poté bude následovat schůzka s pí učitelkou třídní v učebně 15 v 1. patře. doprovod: Benešová, Jucovičová

1.C 17:00- 18:30 Třídní schůzka spojená s besedou s PaedDr. Jucovičovou (speciální pedagožka z PPP). Setkání začne besedou v uč.13, poté bude následovat schůzka s pí učitelkou třídní v téže učebně. doprovod: Pokorná, Jucovičová

6.r. 17:00 Třídní schůzky v kmenových učebnách (VI.A-Číhalová, uč. 22, VI.B-Dvořáčková, uč. 01, VI.C-Hamerníková, uč. 03). doprovod: Číhalová, Dvořáčková, Hamerníková, Vavřinová, Jančová

1.B 17:15- 18:45 Třídní schůzka spojená s besedou s PaedDr. Jucovičovou (speciální pedagožka z PPP). Setkání začne schůzkou s třídní učitelkou v uč.23, poté bude následovat beseda ve stejné učebně. doprovod: Novotná M., Jucovičová

Středa

16. 10

Pí uč. Nádvorníková se účastní mentorského kurzu na Kuksu.

7.A 07:30- 11:45 Žáci VII. A navštíví polytechnická hnízda na SPŠD v Moravské ulici. doprovod: p. uč. Nádvorník a pí uč. Vavřinová

08:00- 08:50 Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se účastní školního kola Přírodovědného klokana 2019. (v jídelně) doprovod: pí uč. Vencová

9.A 08:00- 13:35 Testování přihlášených žáků v oblasti kariérového poradenství v PPP Francouzská 56, Praha 2. Žáci jdou ráno přímo do poradny.

7.B 10:05- 12:40 Žáci VII.B jdou na divadelní představení Přicházíme z daleka do divadla Jatka 78. doprovod: pí uč. Ševčíková, případně asistentka L. Vencová

3.A 11:00- 12:40 Práce v keramické dílně. doprovod: Novotná K., Kühnová L.

Čtvrtek

17. 10

Pí uč. Nádvorníková se účastní mentorského kurzu na Kuksu.

08:00- 08:30 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 31. doprovod: tým pedagogů 5. ročníku

2.r. 08:00- 08:40 Ročníková schůzka v učebně 36. doprovod: tým 2. ročníku

4.r. 08:00 Ročníková schůzka v učebně 35. doprovod: tým 4. ročníku

9.r. 08:30 Komentovaná prohlídka Terezína pro přihlášené žáky. Ostatní žáci budou mít výuku od 8:00 do 12:40 (1.h. ČP - Kž, 2.h. ČS - Ja, 3.h. MF - Še, 4.h. AJ - Ro, 5.h. Tv - Čí). doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chluš

09:00 Začíná pravidelná praxe studentek učitelství pro 1.stupeň - specializace DV z Pedf UK v Praze. doprovod: pí uč. Benešová, Vrbická

5.C 09:00- 13:30 Interaktivní dopravní výchova: Jezdím/chodím jako člověk. Vrstevnické vyučování. doprovod: Varhulíková, Hanusová, externí pracovník

3.r. 09:30- 11:45 Hurá do opery. Návštěva Národního divadla. doprovod: třídní učitelky, Libuše Kühnová

10:00- 12:00 Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi na Praze 2, zástupců škol a dětské psychiatričky (organizuje OSPOD MČ Prahy 2). doprovod: Dusová, Hošková

2.B 10:00- 10:50 Vrstevnické vyučování - žáci 5. ročníku učí děti z II.B v rámci projektu Jezdím/ chodím jako člověk. doprovod: Varhulíková, ext. pracovník, Reichová

2.A 11:00- 11:50 Vrstevnické vyučování - žáci 5. ročníku učí děti z II.A v rámci projektu Jezdím/ chodím jako člověk. doprovod: Varhulíková, ext. pracovník, Lempochnerová

1.B 12:00- 12:25 Vrstevnické vyučování - žáci 5. ročníku učí děti I.B v rámci projektu Jezdím/ chodím jako člověk. doprovod: Varhulíková, ext. pracovník, Novotná M.

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.

Pátek

18. 10

Účast na psychoterapeutickém výcviku ve dnech 18.-19.10. doprovod: Dusová

09:00- 11:00 Proběhne turnaj v rámci Loncupu v "PIŠKVORKÁCH" pro reprezentační týmy 6. a 7. tříd. doprovod: p. uč. Nádvorník, Ševčík

4.B 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Kočová M., Hošková

3.A 09:50- 10:50 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná K., Kühnová L.

8.r. 10:00- 13:35 Živá knihovna - povolání na Praze 5 (projekt Svazu průmyslu). Odchod od školy v 10:00, první dvě hodiny dle rozvrhu. Návrat ke škole ve 13:35. doprovod: pí uč. Nádvorníková, pí uč. Polívková, v případě potřeby asistent pedagoga

9.r. 10:00 Živá knihovna - povolání. S sebou lístky na MHD/ lítačku. doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chaluš

4.A 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Uhlířová, Hošková

12:50- 13:35 Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami. doprovod: externí lektor, Kočová M., Uhlířová

5.B 12:50- 13:35 Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková

14:00- 16:00 Akce ŠD: II.A a II.B - Geomag na cestách, tvořivé stavění s magnetickou stavebnicí v učebně 25. doprovod: Holíková, Reichová

14:00- 16:15 Akce ŠD: celý 1. ročník, III.A, III.B, IV.A a IV.C. Pátek v dračím doupěti - Akce pořádaná DDM Praha 2. Výtvarné dílny, zážitkové hry, dračí stezka, hašení dračího ohně. Vstupné 30 Kč. doprovod: Bauerová, Mikešová, Roháčková, Uzlová, Lempochnerová

3.r. 14:00- 16:00 Akce ŠD: III.C - Kaštanobraní v DDM Lublaňská, s sebou kaštany a 30,-. doprovod: Moudrá, Burešová

ŠK1 14:00- 16:20 ŠK navštíví hřiště na Vyšehradě. doprovod: Voráč

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán