Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Jarní prázdniny - zrušen provoz všech zařízení.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 31. 8 do 6. 9

Pondělí

2. 9

08:00- 08:40 Úvodní vyučovací hodina pro žáky 6. - 8. ročníku.

9.r. 08:00- 09:45 Úvodní vyučování pro žáky 9. ročníku.

09:00- 09:45 Úvodní hodina pro žáky 2. - 5. ročníku.

09:15- 10:00 Slavnostní zahájení školní roku pro žáky 1. ročníku (školní dvůr nebo aula školy).

1.r. 10:00- 11:00 Třídní schůzky rodičů žáků tříd prvního ročníku.

11:30- 13:00 Výdej obědů.

13:00 Setkání vedení školy s nově nastupujícími kolegy a pí uč. Vencovou v ředitelně školy.

Úterý

3. 9

09:00 Začátek vyučování pro všechny žáky školy. Konec vyučování 1. ročník 12:00, 6. - 9. ročník 12:40, 2. ročník 13:00, 3. ročník 13:10, 4. ročník 13:20 a 5. ročník 13:40.

Středa

4. 9

1.r. 07:45- 08:30 Ročníková schůzka týmu 1. ročníku v učebně 23. doprovod: Benešová K., Novotná M., Pokorná T., Knytlová V., Šichtová A.

08:00 Zahájení výuky dle platného rozvrhu pro školní rok 2019/2020.

6.r. 08:00- 13:35 Vycházka do Divoké Šárky spojená s návštěvou Festivalu vědy v Dejvicích. S sebou: Lítačka nebo 2x lístek na MHD, svačina, pití, drobné kapesné. doprovod: Číhalová, Dvořáčková, Hamerníková

7.r. 08:00- 13:35 VII. ročník bude celý den mimo budovu školy. doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Vorlíček,

9.r. 09:00- 12:40 Návštěva výstavy Francouzský impresionismus v paláci Kinských. S sebou 2 jízdenky na MHD. 1. a 6. vyuč. hodina proběhne dle rozvrhu. doprovod: Müllerová, Chaluš, Jančová

ŠK1 14:00- 16:30 Klub navštíví Festival vědy, Vítězné nám. Dejvice. S sebou lítačku/lístky MHD. Zdarma doprovod: Voráč

3.r. 18:00- 19:00 Třídní schůzky pro rodiče žáků 3. ročníku. doprovod: Třídní učitelky, Jarka Mikešová

5.r. 18:00 Třídní schůzky rodičů dětí z 5. ročníku v kmenových třídách.

Čtvrtek

5. 9

14:00- 17:00 Akce ŠD: Návštěva kina Pilotů, promítání filmu Lví král, vstupné 90 Kč. Týká se všech oddělení školní družiny s možnou účastí žáků školního klubu. doprovod: vychovatelky ŠD

Pátek

6. 9

4.B 09:50- 10:50 První návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

7.r. 10:05- 10:50 Úvod do španělského jazyka- výslovnost, základní fráze - společná hodina španělštinářů. Učebna 13. doprovod: Jančová, Rukavička

4.C 11:45- 12:45 První návštěva knihovny v Záhřebské v tomto školním roce. S sebou kartičky do knihovny (mají všichni u sebe) a knihy z prázdnin. doprovod: Žáková

14:00- 16:15 Akce ŠD: Bezpečná dvojka - Den s ISZ - akce pořádána MČ Praha 2 v parku Folimanka. Týká se všech oddělení ŠD, kromě oddělení D2 (I.B a části I.C) Účast žáků školního klubu vítána. doprovod: vychovatelky ŠD - kromě paní vychovatelky Jitky Roháčkové

ŠK1 14:00- 16:15 Navštívíme prezentaci IZS na akci Bezpečná dvojka na Folimance. doprovod: Voráč

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán