Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 15. 6 do 21. 6

Pondělí

17. 6

9.r. 08:45 Sraz a následně odjezd na zotavovací pobyt od Lékařského domu, Sokolská ul., Praha 2.

8.A 10:05- 11:45 Laboratorní práce z chemie na téma "Měření pH v praxi". S sebou: laboratorní plášť, vzorky kapalin k měření pH. Prosíme o učebnu 13 doprovod: Rančáková

8.B 11:55- 13:35 Laboratorní práce z chemie na téma "Měření pH v praxi". S sebou: laboratorní plášť, vzorky kapalin k měření pH. Prosíme o učebnu 13 doprovod: Rančáková

Úterý

18. 6

8.r. 08:00- 11:45 Návštěva výstavy Impresionismus v Jízdárně Pražského hradu. doprovod: p. uč. Chaluš, pí uč. Mullerová

5.B 09:00- 10:50 Dramatizace slohových prací - náhrada za odpadlé hodiny. doprovod: Peštálová

7.r. 09:00- 11:45 Tříhodinový kurz Vodní záchranné služby ČČK - první pomoc při tonutí, rady a tipy, jak se chovat v blízkosti vody. Prosíme o aulu školy, kde budou aktivity probíhat. doprovod: pí uč. Jančáková, doprovod

3.A 11:00- 12:15 Půjčování knih na prázdniny, s sebou budou mít všechny děti průkazku a tašku na knihy. V ten den půjčené knihy budou mít prázdninovou výpůjční lhůtu a vracet je budeme 10. září. doprovod: Uhlířová

2.C 11:50- 12:30 Návštěva knihovny v Záhřebské - vracení a půjčování knih na celé léto. doprovod: Vrbická

13:35- 15:00 7.r. a 8.r. Sport a pohybové aktivity proběhnou venku. S sebou: pití, opencard/lítačka, Záznamník, obuv na ven. Sejdeme se převlečení v přízemí školy ve 13:35. Snad už bude hezké počasí :). doprovod: pí uč. Dvořáčková

14:05- 15:40 Za pěkného počasí proběhne odpolední výuka předmětu Styly učení v Grébovce (sportovnější oblečení + karimatky/podložky na ležení vítány). doprovod: Chaluš

16:00 Poslední jednání garantů v učebně 12.

1.r. 17:30- 18:00 Třídní schůzka 1.B v učebně 25. doprovod: Kubenková

Středa

19. 6

6.r. 08:00- 13:35 Upravený program 6. ročníku: VI.A 8:00 - 9:45 Camera Obscura s p. uč. Nádvorníkem VI.B 8:00 - 9:45 MPP sociální sítě s pí. uč. Vondrovou a Ševčíkovou VI.A 10:05-11:45 závěrečná etapa ročníkového projektu Evoluce s pí uč. Ševčíkovou, Richtermocovou a Vencovou VI.B 10:05-11:45 závěrečná etapa ročníkového projektu Evoluce s pí uč. Ševčíkovou, Richtermocovou a Vencovou VI.A 11:55-13:35 MPP sociální sítě s pí uč. Vondrovou a Richtermocovou VI.B 11:55-13:35 Camera Obscura s p. uč. Nádvorníkem doprovod: pí uč. Ševčíková, Richtermocová, Vondrová, Vencová, p. uč. Nádvorník

4.C 08:30- 14:30 Teambuildingový program pro třídu v rámci projektu Pohyb pro inkluzi. doprovod: Varhulíková, Hanusová

5.A 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na přechod na 2. stupeň. doprovod: Baxová, Dusová, Benešová

5.C 10:05- 11:45 Dramatizace slohových prací - náhrada za odpadlé hodíny, Peštálová doprovod: Peštálová

8.r. 11:55- 13:35 Za pěkného počasí výuka v plenéru. doprovod: Müllerová, Chaluš

4.A 12:00- 12:40 Poslední návštěva knihovny v Záhřebské v tomto školním roce. doprovod: Kočová V., Herclíková

17:05 Setkání vychovatelů ŠD/ŠK na školním dvoře. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

Čtvrtek

20. 6

2.r. 08:00- 08:45 Poslední ročníková schůzka týmu 2. ročníku.

2.C 09:00- 10:00 Program pohádka v knihovně v Záhřebské. doprovod: Vrbická

3.C 09:00- 10:50 Poslední část lekce dramatické výchovy o Justýnce a asistenčním jednorožci. Náslech studentky DV z PedF UK. doprovod: Tošnerová

5.A 09:00- 13:30 Návštěva ZOO Praha - investování části financí vydělaných v projektu Abeceda peněz (adopce tučňáka). doprovod: K. Benešová

2.B 09:10- 12:15 Návštěva knihkupectví MEANDER, workshop pro děti. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

1.A 09:15- 12:15 Návštěva Muzea srovnávací anatomie (Tajné muzeum). doprovod: Lempochnerová

10:00- 12:00 P. uč. Ševčík se účastní porady ředitelů škol Prahy 2.

5.B 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na přechod na 2. stupeň. doprovod: Baxová, Dusová, Novotná

5.C 11:00- 13:35 Zakončení celoročního projektu v Havlíčkových sadech a následná návštěva knihovny v Záhřebské spojená s posledním vracením zapůjčených knih. S sebou: kartičku do knihovny (všichni), pití, Záznamník, sportovní oblečení. doprovod: Pavla Kolouch Pokorná

8.r. 12:50- 13:35 Vyhodnocení ročníkového projektu. doprovod: Müllerová, Chaluš

16:15 Ukončení činnosti kroužků ve II. pololetí školního roku 2019/2020.

Pátek

21. 6

Termín pro zadání žlutého hodnocení do Záznamníku.

Termín provedení pravidelné inventury pokladen školy.

1.B 00:00- 00:00 Návštěva knihovny - pasování na čtenáře doprovod: Kubenková

7.r. 08:00- 18:00 Jednodenní vodácký výlet na Sázavě. Sraz na Hl. nádraží u Burger Kingu v 7:40, návrat okolo 18-té hodiny opět na Hl. nádraží k Burger Kingu. doprovod: pí uč. Jančáková, pí uč, Polívková, pí uč. Dvořáčková

09:00 Postupné odevzdávání učebnic III.A, 5. roč. a 8. roč.

9.r. 12:00 Předpokládaný příjezd ze zotavovacího pobytu k Lékařskému domu - Sokolská ul.

14:00 Termín pro zadání textů vysvědčení a dalších údajů do Bakalářů (1. - 8.ročník).

14:00- 16:00 Akce ŠD: Vycházka na hřiště Gutovka. Týká se žáků: 2.A, 3.B, 3.C a 4. ročníku. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

2.B 14:00- 16:00 Akce ŠD: Turnaj ve vybíjené s I.B na školním dvoře. doprovod: Roháčková, Cajthamlová

2.C 14:00- 16:00 Akce ŠD: Hledání družinového pokladu - poslední cesta malých indiánů z II.C doprovod: Reichova

Poznámka

Odjezd žáků 5. ročníku na výlet na raftech z hl. nádraží. Sraz účastníků ve 13:30 u Burger Kingu.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán