Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 4. 5 do 10. 5

Pondělí

6. 5

08:00- 16:00 Probíhá audit účetní závěrky za rok 2018 odborem interní kontroly a auditu MČ Praha 2 - prosíme o omezení návštěv v ředitelně.

2.r. 17:00- 18:00 Ročníková schůzka věnovaná přípravě OP. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd jedoucí na OP Sedmihorky

4.r. 17:00 Třídní schůzky tříd čtvrtého ročníku v kmenových učebnách. doprovod: Varhulíková, Horáková, Kočová

Úterý

7. 5

08:00- 16:00 Probíhá audit účetní závěrky za rok 2018 odborem interní kontroly a auditu MČ Praha 2 - prosíme o omezení návštěv v ředitelně.

7.A 08:00- 09:45 Preventivní program s lektorem Vítkem Hrbáčkem zaměřený na pozitivní klima ve třídě. doprovod: Polívková, Baxová, externí lektor

8.r. 08:00- 12:40 Návštěva výstavy studia Pixar v Holešovicích, Maroldova panoramatu bitvy na Bílé hoře a planetária. S sebou svačinu a lístky/"lítačku" na 2 cesty MHD. Sraz ráno VE škole, odpolední výuka normálně dle rozvrhu. doprovod: Müllerová, Chaluš

7.B 10:05- 11:45 Preventivní program s lektorem Vítkem Hrbáčkem zaměřený na pozitivní klima ve třídě. doprovod: Nádvorníková, Vondrová, externí lektor

8.r. 14:00- 15:40 Žáci DZ praktika (7. + 8. ročník) vyrazí za poznáním Invalidovny. S sebou lítačka, drobné kapesné, Záznamník. Rozchod samostatný od metra Invalidovna. doprovod: Jančová

8.r. 14:05- 15:40 Seminář LJS 7. a 8. ročníku vyrazí za poznáním Invalidovny. S sebou lítačka, drobné kapesné, Záznamník. Rozchod samostatný od metra Invalidovna. doprovod: Polívková

16:00- 17:00 Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů.

16:05 Setkání učitelů estetické výchovy, resp. KDT pod vedení Zuzky Richtermocové. Sdílení zkušeností, nápadů...

18:35- 20:45 Představení KMD - tentokrát v Divadle v Dlouhé od 19.00 představení Romeo, Julie a tma. Sraz v 18:35 u Kotvy, rozchod samostatný po skončení představení v cca 20:45. doprovod: Jančová, Mullerová

Středa

8. 5

Státní svátek - Den vítězství

Čtvrtek

9. 5

1.B 00:00- 11:15 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kubenková

9.r. 07:15- 07:45 Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku.

08:00- 16:00 Probíhá audit účetní závěrky za rok 2018 odborem interní kontroly a auditu MČ Praha 2 - prosíme o omezení návštěv v ředitelně.

08:00- 08:45 Schůzka učitelů a asistentů 1. stupně v učebně 23.

08:30- 14:00 P. uč. Ševčík se účastní školení k novele financování regionálního školství.

09:00- 11:45 Společný projekt žáků 7. a 8. ročníku ke Dni Evropy. Tématem je historie Evropské unie a nadcházející volby do Parlamentu EU. Prosíme o kmenové třídy. doprovod: pí uč. Nádvorníková, Polívková, Jančáková, Müllerová

1.r. 09:00- 12:00 Pokračování projektu "kolegiální podpora" v hodinách matematiky. doprovod: Kubenková, Lempochnerová, Mgr. Kloboučková

2.B 09:15- 10:15 Dílna pro děti na téma: POHÁDKA. (Městská knihovna Záhřebská) doprovod: Karla Bartusková, Hana Vališová

3.A 09:15- 11:30 Návštěva soutěže flétny Pražské jaro v Národním domě na Vinohradech, vstupné 50,- bude hrazeno z osobních kont. doprovod: Uhlířová

3.C 11:45- 12:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

Pátek

10. 5

07:45- 09:00 Pravidelná schůzka týmu 5. ročníku v učebně 24.

08:00- 14:00 Probíhá audit účetní závěrky za rok 2018 odborem interní kontroly a auditu MČ Praha 2 - prosíme o omezení návštěv v ředitelně.

09:30- 16:00 Pí uč. Jančová se zúčastní semináře Post Bellum ve Skautském institutu.

2.A 09:50- 10:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná K, Kühnová L.

5.A 12:50- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: K. Benešová

14:00- 16:30 Návštěva kina Pilotů, promítání filmu: Hledá se Yetti. Týká se všech oddělení školní družiny s možnou účastí žáků ŠK. Vstupné 100 Kč. doprovod: vychovatelky ŠD

6.r. 14:00- 15:30 Trénink střeleckého družstva v tělocvičně. doprovod: Voráč

Poznámka

V neděli 12.5. odjíždí 3.ročník na zotavovací pobyt.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán