Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  


Účast na psychoterapeutickém výcviku (teoreticko-dovednostní část) ve dnech 23.- 26. 9. 2020.
doprovod: Dusová

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 19. 9 do 25. 9

Pondělí

21. 9

6.r. Celotýdenní pobyt na adaptačním kurzu - Pecka. doprovod: Jančová, Müllerová, Chaluš, Jakubčíková, Dusová, Vondrová

8.A 09:00- 10:50 Preventivní program na téma Právní vědomí. doprovod: Vorlíček, Vavřinová

10:05- 10:50 Zasedání školního parlamentu v učebně 13. doprovod: Ševčík M.

8.B 11:00- 12:40 Preventivní program na téma Právní vědomí. doprovod: Ševčíková, Vavřinová

15:00 P. uč. Ševčík se účastní porady ředitelů ZŠ a MŠ MČ Praha 2.

Úterý

22. 9

08:00- 13:00 P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pořádaného ČŠI.

3.r. 09:00- 13:00 První zastávka ročníkového projektu: "Odemykáme tajemství Prahy" - půjdeme se podívat k Národnímu muzeu, kde nás čeká společné výtvarné ztvárnění Národního muzea a plnění několika úkolů. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, roušku, vybavený penál a záznamník. doprovod: Lempochnerová, Reichová, Cajthamlová

5.C 09:00- 10:00 První návštěva knihovny v tomto školním roce. S sebou průkazku do knihovny, případně knihy na vrácení a roušku. doprovod: Žáková, Novotná Lenka

8.r. 09:00- 12:40 Dopolední výuka žáků 8. ročníku proběhne mimo budovu školy. Odpolední vyučování je dle rozvrhu. doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Vorlíček,

09:45- 10:00 Vysílání školního rozhlasu! doprovod: pí uč. Jančáková, p. uč. Rukavička

14:00- 16:15 Kontrola pedagogické dokumentace jednotlivých tříd + zápisy z třídních schůzek, stav vybrání učebnic, souhlasy zák. zástupců.

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD, ŠK v učebně 33. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

Středa

23. 9

Účast na psychoterapeutickém výcviku (teoreticko-dovednostní část) ve dnech 23.- 26. 9. 2020. doprovod: Dusová

Čtvrtek

24. 9

7.r. 07:05- 07:45 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 22. doprovod: učitelé 7. ročníku

4.r. 07:15- 07:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 4. ročníku. doprovod: třídní učitelé 4. tříd, Kühnová, Hovorková, Jakubčíková, Varhulíková

5.A 09:00- 09:45 Návštěva knihovny, s sebou: knížky, průkazku, roušku. Sraz ve třídě. doprovod: Uhlířová

4.B 10:00- 10:50 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou knížky na vrácení a průkazku. doprovod: Karla Bartusková

9.r. 13:40- 15:40 Výprava do Bar/áku na Florenci, hledáme místo pro realizaci našeho ročníkového projektu Chill Out. Sraz před školou, s sebou Záznamník, roušky, fotoaparáty. Návrat zpět ke škole nebo nutná zpráva od zákonných zástupců v Záznamníku. doprovod: pí uč. Nádvorníková, Polívková

Pátek

25. 9

6.r. Předpokládaný návrat 6. ročníku z adapťáku cca 12:30 na náměstí Míru. doprovod: Jančová, Müllerová, Chaluš, Jakubčíková, Vondrová

07:50- 13:00 P. uč. Ševčík se účastní s vybranými žáky 5. ročníku dalšího ročníku Dětské chuťovky.

08:00- 14:00 Seminář Angličtina pro ty, které učení nebaví. doprovod: V. Rokosová

2.r. 09:00- 11:45 Návštěva knihovny - pasování na čtenáře. Druháci půjdou do knihovny postupně v následujícím pořadí: v 9:15 II.B, 10:15 II.A a v 11:15 II.C. S sebou: čtenářský list - MOJE PŘEČTENÁ KNIHA - Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO. doprovod: Benešová K., Novotná M., Pokorná T., Knytlová V.

5.B 09:00- 09:45 Nástrahy a pasti internetu, interaktivní divadelní představení v učebně 34 doprovod: Kočová M.

3.r. 10:00- 11:00 Divadelní představení "GOLEM" v aule školy. doprovod: Magda Lempochnerová, Veronika Reichová

5.A 10:05- 10:50 Nástrahy a pasti internetu, interaktivní divadelní představení v učebně 35 doprovod: Uhlířová

4.r. 11:20- 12:45 Divadelní představení "GOLEM" v aule školy. doprovod: Karla Bartusková, Tereza Vrbická, Kateřina Novotná , Libuše Kühnová

14:00- 16:00 Akce ŠD: Vycházka na Folimanku. Týká se 1.A., 2. a 4. ročníku. doprovod: Bauerová, Moudrá, Mikešová, Uzlová

ŠK1 14:10- 16:00 Akce ŠK: Půjdeme se vyběhat a vyblbnout na Folimanku. doprovod: Voráč

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán