Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

16:10
Jednání garantů v ředitelně školy.

10:05
Jednání školního parlamentu.

17:00
Informační schůzka pro rodiče k poznávacímu zájezdu do Anglie.

14:00- 15:45
Následná kontrola pedagogické dokumentace tříd, kde přetrvávají nedostatky (viz nástěnka u ředitelny) a tříd VI.A, VI.B, VIII.A, IX.A a IX.B (v minulém týdnu školní akce).

4.A 11:55- 12:40
Druhá hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. Z DŮVODU NEMOCI HODINA ODPADÁ.
doprovod: Benešová K., Šimánková E.

4.B 10:05- 10:50
Druhá hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. Z DŮVODU NEMOCI HODINA ODPADÁ.
doprovod: Novotná M., Šimánková E.

4.C 11:00- 11:45
Druhá hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. Z DŮVODU NEMOCI HODINA ODPADÁ.
doprovod: Tůmová B., Šimánková E.

7.r. 14:55- 15:40
Žáci DZ praktika vyrazí během druhé vyučovací hodiny v případě pěkného počasí na vycházku k Nuselským schodům.
doprovod: pí uč. Jančová

9.r. 18:00- 08:00
Zahájení ročníkového projektu NEPROPADEJTE PANICE v noci z 26. na 27.9.2017.
doprovod: pí uč. Richtermocová, Ševčíková a Cajthamlová

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 23. 9 do 29. 9

Pondělí

25. 9

07:30- 08:45 Výkazy práce za měsíc září (pozor nové vzory).

12:15- 12:45 Výkazy práce za měsíc září (pozor nové vzory).

14:00- 15:45 Výkazy práce za měsíc září (pozor nové vzory).

2.r. 14:00 Ročníková schůzka v učebně 38 doprovod: tým 2. ročníku

9.r. 15:10- 16:10 Tým 9. ročníku se sejde na pravidelné schůzce na detašovaném pracovišti. doprovod: tým 9. ročníku

Úterý

26. 9

10:05 Jednání školního parlamentu.

4.B 10:05- 10:50 Druhá hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. Z DŮVODU NEMOCI HODINA ODPADÁ. doprovod: Novotná M., Šimánková E.

4.C 11:00- 11:45 Druhá hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. Z DŮVODU NEMOCI HODINA ODPADÁ. doprovod: Tůmová B., Šimánková E.

4.A 11:55- 12:40 Druhá hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. Z DŮVODU NEMOCI HODINA ODPADÁ. doprovod: Benešová K., Šimánková E.

14:00- 15:45 Následná kontrola pedagogické dokumentace tříd, kde přetrvávají nedostatky (viz nástěnka u ředitelny) a tříd VI.A, VI.B, VIII.A, IX.A a IX.B (v minulém týdnu školní akce).

7.r. 14:55- 15:40 Žáci DZ praktika vyrazí během druhé vyučovací hodiny v případě pěkného počasí na vycházku k Nuselským schodům. doprovod: pí uč. Jančová

16:10 Jednání garantů v ředitelně školy.

17:00 Informační schůzka pro rodiče k poznávacímu zájezdu do Anglie.

9.r. 18:00- 08:00 Zahájení ročníkového projektu NEPROPADEJTE PANICE v noci z 26. na 27.9.2017. doprovod: pí uč. Richtermocová, Ševčíková a Cajthamlová

Středa

27. 9

8.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 8. ročníku v učebně 22.

07:30- 13:00 Vybrání žáci 5. ročníku se účastní projektu Dětská chuťovka na Střední průmyslové škole potravinářských technologií. doprovod: p. uč. Ševčík

9.r. 08:00- 13:35 1. etapa ročníkového projektu Nepropadejte panice. Prosíme o učebny 10 a 12. doprovod: pí uč. Richtermocová, Ševčíková a Marková

5.r. 09:00- 12:40 První projektový den celoročního projektu "Po stopách" - učebny 04 a 36 doprovod: Lempochnerová, Nádvorníková, 5. hodinu VN a Vondrová nebo Číhalová

Čtvrtek

28. 9

Státní svátek

Pátek

29. 9

Volný den vyhlášený ředitelem školy - zrušen provoz školy v plném rozsahu.

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán