Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00
P. uč. Ševčík se účastní porady ředitelů škol Prahy 2.

14:00- 16:00
Ve třídě I.B proběhne výtvarná dílnička již s vánoční tématikou.
doprovod: Roháčková

07:00- 13:10
Žáci ze 3.- 5. tříd se zúčastní dalšího florbalového turnaje, tentokrát na úrovni Prahy.
doprovod: pí uč. Číhalová

08:00- 15:00
Účast na dalším cyklu semináře s názvem „Holocaust ve vzdělávání“.
doprovod: pí.uč.Zýbalová

09:00- 14:00
Návštěva studentů funkčního studia Pedagogické fakulty JČU.

1.r. 09:30- 11:30
Pohádka "O nejlokomotivatější lokomotivě" v sále Hl. nádraží Praha. S sebou: batoh, svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad.
doprovod: pí uč. Bartusková, Hromádková, Vrbická, Holíková

2.r. 14:00- 17:00
2. ročník + I.C se účastní dílny "Pátek v dračím doupěti s dinosauřími obry" v DDM Prahy 2. Jedná se o výtvarné, pohybové a zážitkové aktivity s dinosauří tématikou. Vstupné 30,-.
doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová, Reichová

3.r. 12:20- 17:00
Akce ŠD - 3. ročník: Tradiční předvánoční návštěva továrny na výrobu svíček a voskových ozdob Rodas.
doprovod: Uzlová, Mikešová

6.r. 07:15- 07:45
Nepravidelná schůzka 6. ročníku na stálém místě v obvyklý čas.

8.r. 09:15- 13:35
Návštěva divadelního představení W+V Revue v Divadle ABC. S sebou dva lístky na dopravu (opencard, lítačku). Odchod ze školy v 9:15.
doprovod: Jančová, Vorlíček, Cajthamlová

ŠK1 14:00- 16:00
Návštěva/exkurze hasičské stanice Hl. města Prahy v Sokolské ulici. Klub a družiny uvedeného doprovodu.
doprovod: Holíková, Lempochnerová, Voráč

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 18. 11 do 24. 11

Pondělí

20. 11

3.A 09:15- 11:30 Další část ročníkového projektu - návštěva Muzea pověstí a strašidel. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

2.r. 14:00 Ročníková schůzka v učebně 33 doprovod: tým 2. ročníku

9.r. 15:10- 16:10 Na pravidelné schůzce se sejde tým 9. ročníku, která se bude jako vždy konat na detašovaném pracovišti NP.

Úterý

21. 11

07:00- 13:10 Vítězky obvodního kola ve florbale v kategorii starších žákyň postoupily do kola krajského, které se koná na Stadionu mládeže Na Kotlářce. doprovod: pí uč. Ševčíková

09:00- 12:00 Vybraní žáci se účastní keramické soutěže pořádané ZŠ u sv. Štěpána. doprovod: pí uč. Kúhnová

2.r. 09:45- 12:40 Návštěva divadelního představení "Jeden za všechny, všichni za jednoho aneb Šikana není hra v Muzeu Policie. doprovod: Kočová M., Tošnerová A., Uhlířová P.

4.B 10:05- 10:50 Poslední hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. doprovod: Novotná M., Šimánková E.

4.C 11:00- 11:45 Poslední hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. doprovod: Tůmová B., Šimánková E.

4.A 11:55- 12:40 Poslední hodina výukového programu zaměřeného na dospívání a s ním spojené biologické a psychické projevy i změny. doprovod: Benešová K., Šimánková E.

16:10 Jednání pedagogické rady v učebně 10.

18:40 Představení KMD - Bytná na zabití v 19.00 (Divadlo na Vinohradech), sraz v 18.40 na náměstí Míru. doprovod: Jančová, Zýbalová

Středa

22. 11

Účast na sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku ve dnech 22.-24.11. doprovod: Keřkovská

Vybraní žáci se účastní keramické soutěže pořádané ZŠ u sv. Štěpána. doprovod: pí uč. Kúhnová

8.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 8. ročníku v učebně 22.

08:00- 11:45 Anglická divadelní představení "John and Mary" a "Peter Black" - náslech nových představení. doprovod: V. Rokosová

08:30- 11:45 Návštěva studentů školského managementu na téma ICT ve škole. doprovod: p. uč. Nádvorník

7.B 09:00- 09:45 Program "Já a prostor kolem mne" (2. část) pracovnice PPP Praha 1,2 a 4 PaedDr. Lenka Marušková doprovod: Chaluš, Vondrová

7.A 10:05- 10:50 Program "Já a prostor kolem mne" (2. část) pracovnice PPP Praha 1,2 a 4 PaedDr. Lenka Marušková doprovod: Chaluš, Vondrová

Čtvrtek

23. 11

5.r. 07:30- 08:45 V učebně 33 se 5. ročník sejde na ročníkové schůzce. doprovod: tým pedagogů 5. ročníku

08:00- 10:50 8. - 9. ročník fotbalový turnaj v rámci Loncupu v tělocvičně školy. doprovod: p. uč. Nádvorník

08:00- 15:00 Účast na dalším cyklu semináře s názvem „Holocaust ve vzdělávání“. doprovod: pí.uč.Zýbalová

1.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 1. ročníku

4.r. 08:05- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 4. ročníku v uč. 38. doprovod: tým 4. ročníku

4.r. 09:00- 11:45 Návštěva koncertu skupiny Yat-Kha, hrdelní zpěv ze sibiřské oblasti Tuva. doprovod: K. Benešová, B. Tůmová, M. Novotná, K. Novotná

11:00- 13:35 Turnaj ve fotbálku v rámci Loncupu pro žáky 2. – 3. ročník. doprovod: p. uč. Nádvorník

8.r. 11:00- 13:35 Návštěva přehlídky a výstavy oborů vzdělání pražských středních škol v Kongresovém centru Praha. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

9.r. 14:05- 15:40 9. ročník navštíví výstavu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha. doprovod: pí uč. Richtermocová a Ševčíková

Pátek

24. 11

07:00- 13:10 Žáci ze 3.- 5. tříd se zúčastní dalšího florbalového turnaje, tentokrát na úrovni Prahy. doprovod: pí uč. Číhalová

6.r. 07:15- 07:45 Nepravidelná schůzka 6. ročníku na stálém místě v obvyklý čas.

08:00- 15:00 Účast na dalším cyklu semináře s názvem „Holocaust ve vzdělávání“. doprovod: pí.uč.Zýbalová

09:00 P. uč. Ševčík se účastní porady ředitelů škol Prahy 2.

09:00- 14:00 Návštěva studentů funkčního studia Pedagogické fakulty JČU.

8.r. 09:15- 13:35 Návštěva divadelního představení W+V Revue v Divadle ABC. S sebou dva lístky na dopravu (opencard, lítačku). Odchod ze školy v 9:15. doprovod: Jančová, Vorlíček, Cajthamlová

1.r. 09:30- 11:30 Pohádka "O nejlokomotivatější lokomotivě" v sále Hl. nádraží Praha. S sebou: batoh, svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad. doprovod: pí uč. Bartusková, Hromádková, Vrbická, Holíková

3.r. 12:20- 17:00 Akce ŠD - 3. ročník: Tradiční předvánoční návštěva továrny na výrobu svíček a voskových ozdob Rodas. doprovod: Uzlová, Mikešová

14:00- 16:00 Ve třídě I.B proběhne výtvarná dílnička již s vánoční tématikou. doprovod: Roháčková

2.r. 14:00- 17:00 2. ročník + I.C se účastní dílny "Pátek v dračím doupěti s dinosauřími obry" v DDM Prahy 2. Jedná se o výtvarné, pohybové a zážitkové aktivity s dinosauří tématikou. Vstupné 30,-. doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová, Reichová

ŠK1 14:00- 16:00 Návštěva/exkurze hasičské stanice Hl. města Prahy v Sokolské ulici. Klub a družiny uvedeného doprovodu. doprovod: Holíková, Lempochnerová, Voráč

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán