Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00- 11:40
Postupné vybírání učebnic od tříd 2.- 4. roč.

14:10- 16:15
Tradiční družinové odpoledne na dvoře, v aule a učebně 03.
doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

3.A 09:00- 14:00
Výlet do Koněpruských jeskyň, baterková prohlídka a hledání zkamenělin. S sebou: batůžek, velká svačina(školní oběd odhlášen) a pití, teplá mikina do jeskyní, baterka. Po návratu proběhne ve třídě velká narozeninová oslava.
doprovod: Uhlířová, paní Prouzová

5.r.
Přihlášení žáci 5. ročníku jsou na raftech na Vltavě.
doprovod: Benešová, Číhalová, Novotná M., Novotný V., Kolouch Pokorná, Dvořák a rodiče žáků

7.r. 09:00- 12:40
Změna rozvrhu: VII.A - 9:00 – 10:50 ČS - Jč, 11:00- 12:40 práce s portfoliem, sebehodnocení - Po VII.B - 9:00 – 10:50 práce s portfoliem, sebehodnocení- VN, 11:00- 12:40 ČS - Jč

8.r.
Polovina 8. ročníku odjíždí na třídenní pobyt na Malou Skálu, pro ostatní probíhá výuka podle rozvrhu 8.A.
doprovod: Müllerová, Chaluš, Kyznarová

9.C 11:00- 11:45
Úprava rozvrhu: Třídnická hodina - kontrola učebnic a domluva výletu, úklid učebny 03.
doprovod: Jančová

9.r. 11:50- 14:00
Žáci skupiny španělštiny uzavřou školní rok tradičním obědem ve španělské restauraci ve Strašnicích. S sebou lítačka. Rozchod samostatný ve 14:00.
doprovod: Jančová, Rukavička

9.r. 12:00- 14:00
Němčináři - poslední vycházka spojená s obědem. S sebou: kapesné, průkazka na MHD nebo jízdenky.
doprovod: Hamerníková, Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 22. 6 do 28. 6

Pondělí

24. 6

5.r. Přihlášení žáci 5. ročníku jsou na raftech na Vltavě. doprovod: Benešová, Číhalová, Novotná M., Novotný V., Kolouch Pokorná, Dvořák a rodiče žáků

8.r. Polovina 8. ročníku odjíždí na třídenní pobyt na Malou Skálu, pro ostatní probíhá výuka podle rozvrhu 8.A. doprovod: Müllerová, Chaluš, Kyznarová

09:00- 11:40 Postupné vybírání učebnic od tříd 2.- 4. roč.

3.A 09:00- 14:00 Výlet do Koněpruských jeskyň, baterková prohlídka a hledání zkamenělin. S sebou: batůžek, velká svačina(školní oběd odhlášen) a pití, teplá mikina do jeskyní, baterka. Po návratu proběhne ve třídě velká narozeninová oslava. doprovod: Uhlířová, paní Prouzová

7.r. 09:00- 12:40 Změna rozvrhu: VII.A - 9:00 – 10:50 ČS - Jč, 11:00- 12:40 práce s portfoliem, sebehodnocení - Po VII.B - 9:00 – 10:50 práce s portfoliem, sebehodnocení- VN, 11:00- 12:40 ČS - Jč

9.C 11:00- 11:45 Úprava rozvrhu: Třídnická hodina - kontrola učebnic a domluva výletu, úklid učebny 03. doprovod: Jančová

9.r. 11:50- 14:00 Žáci skupiny španělštiny uzavřou školní rok tradičním obědem ve španělské restauraci ve Strašnicích. S sebou lítačka. Rozchod samostatný ve 14:00. doprovod: Jančová, Rukavička

9.r. 12:00- 14:00 Němčináři - poslední vycházka spojená s obědem. S sebou: kapesné, průkazka na MHD nebo jízdenky. doprovod: Hamerníková, Vorlíček

14:10- 16:15 Tradiční družinové odpoledne na dvoře, v aule a učebně 03. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

Úterý

25. 6

5.r. Přihlášení žáci 5. ročníku jsou na raftech na Vltavě. Návrat z Českého Krumlova na hl. nádraží v cca 17 hodin. doprovod: Benešová, Číhalová, Novotná M., Novotný V., Kolouch Pokorná, Dvořák a rodiče žáků

9.C 08:00- 17:00 Třídní akce: 8:00 - 9:15 dovybrání učebnic, třídnická hodina v učebně 03, odchod do Národního muzea, následně piknik v Šáreckém údolí, samostatný rozchod v 16.00. doprovod: Jančová

09:00- 11:40 Odevzdávání učebnic tříd 6., 7. a 9. ročníku.

2.A 09:00- 11:45 Návštěva knihkupectví Meander, workshop pro děti. doprovod: Novotná K.

9.B 09:00- 13:00 Návštěva Zoologické zahrady. Sraz v 9.00 v metru stanice Nádraží Holešovice, rozchod v 13:00 samostatný od ZOO. Podmínkou je řádné odevzdání učebnic. S sebou: svačinu, pití, 150 Kč na vstup, lístky na MHD, Záznamník. doprovod: Vavřinová

7.r. 09:10- 12:40 Preventivní programy na téma Sexuální výchova a Prevence proti bulimii a anorexii. Vždy dva dvouhodinové bloky proti sobě. Prosíme o učebny 13 a 26. 1.blok - 9:10 - 10:50 - Po, Dv 2. blok - 11:00 - 12:40 - VN, Ru

2.B 09:15- 10:15 Poslední návštěva městské knihovny. S sebou: VŠICHNI PRŮKAZKU!!! a knížky na vrácení. doprovod: Karla Bartusková

4.C 10:05- 10:50 Poslední návštěva knihovny v Záhřebské. Je nutné vrátit všechny zapůjčené knihy! Nově půjčit knihy si děti mohou na celé prázdniny. doprovod: Varhulíková, Hanusová

3.B 10:55- 11:45 Poslední návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

3.C 11:45- 12:45 Poslední návštěva knihovny v Záhřebské. Je nutné vzít s sebou všechny knihy, včetně těch, které si chcete nechat prodloužit. doprovod: Tošnerová

4.B 12:50- 13:30 Návštěva knihovny - s sebou vzít veškeré knihy, které si chcete prodloužit na prázdniny. doprovod: Horáková

13:00- 14:00 Vybírání výkazů práce za měsíc červen 2019.

14:00- 16:00 Kontrola pedagogické dokumentace 1.- 4. tříd v ředitelně školy.

14:05- 15:40 Zrušeno odpolední vyučování tříd 7.- 8. ročníku.

15:00 Termín pro předání vysvědčení k přetiskům do desek v ředitelně školy.

16:10 Jednání závěrečné pedagogické rady.

Středa

26. 6

07:00- 09:00 Vybírání výkazů práce za měsíc červen 2019.

9.r. 08:00- 13:35 Práce s portfolii, úklid tříd, plánování rozlučky, 12:40 - 13:35 dle zájmu tříd, stavu tříd a pracovní morálky možnost občerstvení zmrzlinou v okolí náměstí Míru. - učebny 01, 03,22 doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

7.r. 08:50- 12:40 V 8:50 budeme odcházet na procházku po pražských architektonických stavbách. S sebou svačinu, lítačku na MHD, Záznamník, návrat ke škole před 12:40. doprovod: pí uč. Nádvorníková, Polívková, Jančáková

09:00 Termín pro odevzdání čipů rodičů pátého ročníku a klíčů od šaten žáků 9. ročníku, resp. žáků odcházejících na víceletá gymnázia.

4.r. 09:00- 13:30 Sportovní den v Riegrových sadech a závěrečné ukončení celoročního projektu. doprovod: Horáková, Reichová, Varhulíková, Hanusová, Kočová, Herclíková

5.r. 09:00 Začíná výuka 5. ročníku.

6.r. 09:00- 13:35 Třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů, přípdaně dalších dle rozpisu.

3.A 10:00- 13:00 Procházka do parku Grébovka, hřiště a čtení knížky pod stromy v chládku a zmrzlina k tomu. S sebou: knížku, deku, batůžek, dostatek pití a pokrývku hlavy. doprovod: Uhlířová

3.B 11:00- 13:20 Vycházka do parku Grébovka se zastávkou na zmrzlinu. doprovod: Kočová M.

13:35 Ukončení výuky podle stálého rozvrhu.

14:00- 16:30 Návštěva kina Pilotů - animovaný film Tajný život mazlíčků 2. Vstupné 110 Kč. doprovod: vychovatelky ŠD

14:00- 16:00 Kontrola pedagogické dokumentace 5.- 7. a 9. tříd v ředitelně školy.

14:00 Termín pro vyklizení šaten.

6.r. 16:30- 21:00 6. ročník ukončí školní rok 2018/2019 na pikniku v Grébovce. doprovod: tým pedagogů 6. roč

17:00 Koncert školního sboru na schodech - 2. patro.

Čtvrtek

27. 6

09:00 Začátek vyučování pro všechny žáky.

10:05 Slavnostní zakončení školního roku a rozlučka s 9. ročníkem v aule školy.

2.A 11:45- 12:45 Poslední návštěva knihovny v Záhřebské v tomto školním roce. S sebou: všechny půjčené knihy, průkazku. doprovod: K.Novotná

12:00 Poslední "zvonění" pro žáky 9. ročníku.

12:40 Konec vyučování pro žáky 6.- 8. ročníku.

14:00 Kontrola pedagogické dokumentace 8. ročníku.

2.B 14:00- 16:00 Vycházka do okolí školy se zastávkou na zmrzlinu. doprovod: Roháčková

22:00 Termín pro zaslání podkladů pro výroční zprávu a nebo pro domluvu termínu náhradního.

Pátek

28. 6

07:30 Kontrola pedagogické dokumentace zájmového vzdělávání.

09:00 Vydávání vysvědčení žákům školy za II. pololetí školního roku 2018/2019.

2.r. 09:00- 12:00 Netradiční předávání vysvědčení "Plavba parníkem s vodníkem". Sraz ve třídách v 9 hodin. doprovod: Třídní učitelky, Libuše Kühnová

3.r. 09:00- 11:30 Předávání vysvědčení na lodi Atlantída (sraz ve třídách). S sebou desky na vysvědčení, svačinu, pití, 2 lístky MHD, resp. lítačka. doprovod: pí uč. Uhlířová, Kočová, Tošnerová

8.r. 09:00 Tradiční piknik s rozdáváním vysvědčení v Grébovce. doprovod: Müllerová, Chaluš a další...

10:00- 11:30 Úklid výzdoby ze školních chodeb netřídními učiteli.

11:30- 12:30 Změna výdeje obědů!

11:45- 14:00 Stěhování v budovách školy dle stanoveného rozpisu.

14:00 Postupné předávání dokumentace pedagogickými pracovníky, kteří končí pracovní poměr.

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán