Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Supervize školního poradenského pracoviště.
doprovod: ŠPP

08:00- 16:00
P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pro vybrané ředitele českých škol pořádaného ústředím ČŠI.

1.A 09:30- 10:30
Návštěva knihovny v Záhřebské ulici, seznámení s knihovnou.
doprovod: Uhlířová

3.r. 14:00- 15:00
Ročníková schůzka týmu 3. ročníku.

6.r. 14:05- 15:40
DZ praktikum: V případě příznivého počasí proběhne výuka v plenéru. Sraz v učebně 22 ve 14:05. S sebou: psací potřeby, Záznamník.
doprovod: Hamerníková

D9 14:00- 16:00
Akce ŠD: 5. ročník - dle počasí navštívíme akci DDM Praha 2, "Odpoledne plné pohybu" v Riegrových sadech - AKCE PRO TOTO ODDĚLENÍ ZRUŠENA
doprovod: Voráč

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 11. 9 do 17. 9

Pondělí

13. 9

5.A 09:00- 10:50 Preventivní program Práce se třídou - externí lektor. doprovod: Vít Hrbáček (lektor), Kateřina Novotná, Hana Drtilová

5.B 11:00- 12:40 Preventivní program Práce se třídou - externí lektor. doprovod: Vít Hrbáček (lektor), Aneta Žáková, Hana Drtilová

12:50- 13:35 Reflexe preventivního programu V.A, V.B s třídními učiteli. doprovod: Novotná, Žáková, Drtilová, Hrbáček (externista)

D9 14:10- 16:20 Akce ŠD: 5. roč. - Navštívíme výstavu vzácných gotických rukopisů v Zrcadlové kapli Klementina. S sebou záznamník, Lítačka a pod. AKCE ZRUŠENA - OMLOUVÁME SE doprovod: Voráč

Úterý

14. 9

4.r. 07:30 Ročníková schůzka ve 36. doprovod: tým 4. ročníku

4.A 09:00- 10:50 Preventivní program Práce se třídou - externí lektor. doprovod: Vít Hrbáček (lektor), Magdalena Lempochnerová, Hana Drtilová

2.r. 10:00- 13:40 Plavání druhého ročníku na Šutce. doprovod: Modlitbová, Siberová

4.B 11:00- 12:40 Preventivní program Práce se třídou - externí lektor. doprovod: Vít Hrbáček (lektor), Veronika Reichová, Tereza Baxová

12:50- 13:35 Reflexe preventivního programu IV.A, IV.B s třídními učiteli a lektorem. doprovod: Vít Hrbáček (lektor), Lempochnerová, Reichová, Drtilová

8.r. 13:35- 14:50 V případě hezkého počasí proběhne výuka SPORTOVEK v parku Folimanka. S sebou: oblečení a obuv na ven, pití, Záznamník. doprovod: Dvořáčková

D9 14:00- 16:00 Akce ŠD: 5. ročník - dle počasí navštívíme park Grébovka. doprovod: Voráč

7.r. 14:05- 15:40 V případě hezkého počasí proběhne výuka Přírodovědného praktika v parku Grébovka. Sraz ve 14:05 před vchodem do školy. doprovod: p. uč. Šalanda

15:00- 15:30 Konzultace s psycholožkou z PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková, Baxová, Drtilová

16:10 Jednání pedagogické rady v učebně 10 nebo on-line.

Středa

15. 9

08:00- 16:00 P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pro vybrané ředitele českých škol pořádaného ústředím ČŠI.

7.r. 08:00- 13:35 Zahájení ročníkového projektu - výroba deníku pod vedením profesionálů ze SKOBY. Třídy se budou střídat po dvou hodinách, rozvrh upřesníme. Prosíme na celý den o učebnu č. 13. doprovod: Jančová, Mullerová, Chaluš

14:00- 16:45 Akce ŠD: Návštěva kina Pilotů, promítání filmu Luca. Vstupné 80 Kč. Týká se všech oddělení školní družiny. doprovod: vychovatelé ŠD

15:30- 17:00 Účast na setkání speciálních pedagogů Prahy 2. doprovod: Jakubčíková

Čtvrtek

16. 9

08:00- 16:00 P. uč. Ševčík se účastní vzdělávacího semináře pro vybrané ředitele českých škol pořádaného ústředím ČŠI.

1.A 09:30- 10:30 Návštěva knihovny v Záhřebské ulici, seznámení s knihovnou. doprovod: Uhlířová

14:00- 16:00 Supervize školního poradenského pracoviště. doprovod: ŠPP

3.r. 14:00- 15:00 Ročníková schůzka týmu 3. ročníku.

D9 14:00- 16:00 Akce ŠD: 5. ročník - dle počasí navštívíme akci DDM Praha 2, "Odpoledne plné pohybu" v Riegrových sadech - AKCE PRO TOTO ODDĚLENÍ ZRUŠENA doprovod: Voráč

6.r. 14:05- 15:40 DZ praktikum: V případě příznivého počasí proběhne výuka v plenéru. Sraz v učebně 22 ve 14:05. S sebou: psací potřeby, Záznamník. doprovod: Hamerníková

Pátek

17. 9

14:00- 17:00 Akce ŠD - 3. ročník: Návštěva stanice dobrovolných hasičů v Suchdole. doprovod: Uzlová, Mikešová

14:10- 15:10 Akce ŠD: Alchymistická show na školním dvoře, pod vedením pánů Voráče a Šalandy. Týká se žáků 1. a 2. ročníku. doprovod: Moudrá, Roháčková, Bauerová, Holíková, Voráč, Šalanda.

Poznámka

V neděli 19. 9. odjíždí 6. ročník na adaptační kurz Lávka Chocerady. Sraz na Náměstí Míru v 15:45.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán