Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku

Videokanál školy

14:00- 16:00
Žáci 3.ročníku (učebna 23) a žáci 4. ročníku jdou s družinou na vycházku na hřiště na Žofíně.
doprovod: Uzlová, Mikešová


Ukončení činnosti kroužků

08:00
Porada ředitelů MČ Praha 2

14:00
Termín pro předání textů vysvědčení třídními učiteli ve školní matrice Bakaláři včetně zameškaných hodin pro 1.- 8. ročník.

1.B 11:45- 12:40
Poslední návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Kočová M.

1.r. 14:00- 16:30
I.ročník+II.A navštíví dětské hřiště Pod Kapličkou. S sebou: svačina, pití, průkazka na MHD či jízdenky, plavky a ručník. (v případě hezkého počasí využijeme brouzdaliště)
doprovod: Hamerníková, Marková, Bauerová

2.B 14:00- 16:00
Piknik v Riegrových sadech. Děti si vezmou s sebou: deku, pití a nějaké občerstvení. Budeme na hlavní louce.
doprovod: Reichova

3.A 10:50- 11:50
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: K. Benešová

3.C 09:50- 11:00
Poslední návštěva knihovny v tomto školním roce. S sebou: knihy na vrácení, průkazky.
doprovod: Tůmová, Novotná K.

4.B 09:15- 10:00
Pravidelná návštěva městské knihovny, s sebou: knížky na vrácení a PRŮKAZKU!!!
doprovod: Karla Bartusková

6.r. 12:50
Předání učebnic

8.r. 09:00- 12:40
Osmý ročník navštíví národní galerii - Šternberský palác.
doprovod: Richtermocová, Ševčíková

9.r.
Návrat devátého ročníku ze školního výletu ve 13:51 na hl.nádraží.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 17. 6 do 23. 6

Pondělí

19. 6

4.B 09:00- 18:00 Návštěva domácí farmy na Vyžlovce. Sportovní odpoledne plné her. doprovod: Karla Bartusková a rodiče žáků

5.A 09:00- 10:50 Není droga jako droga - program primární prevence doprovod: M.Vondrová, T.Przecková, třídní učitelka

5.B 11:00- 12:40 Není droga jako droga - program primární prevence doprovod: M.Vondrová, T.Przecková, třídní učitelka

5.A 13:00- 13:30 Poslední návštěva knihovny v tomto školním roce. Konec výpůjčky nově půjčených knížek - 11. září 2017. doprovod: Polívková

14:00- 14:45 Pravidelné setkání s kolegyní speciální pedagožkou z PPP pro Prahu 1, 2 a 4. doprovod: Przeczková

Úterý

20. 6

9.r. Termín pro předání textů vysvědčení třídními učiteli ve školní matrice Bakalář včetně zameškaných hodin

08:00- 13:30 Střelecké dovednosti v rámci LonCupu pro 1.- 9. roč. doprovod: pí uč. Ševčíková, Číhalová, p. uč. Ševčík a vybraní žáci 8. ročníku

1.A 10:00- 10:45 Návštěva knihovny a půjčování knih na prázdniny. doprovod: Uhlířová

11:00- 11:45 Pravidelné setkání s kolegyní psycholožkou z PPP pro Prahu 1, 2 a 4. doprovod: Przeczková, Neuwirthová

3.B 11:00- 12:00 Poslední návštěva knihovny v tomto školním roce. doprovod: Novotná M.

1.C 14:00- 15:45 Žáci přírodovědného praktika (7.+ 8.roč.) si vyzkouší s dětmi z I.C přírodovědné pokusy. doprovod: Hamerníková, Rančáková

Středa

21. 6

9.r. Odjezd devátého ročníku na školní výlet. Sraz v 7:40 na hl. nádraží. doprovod: Vacínová, Číhalová, Voráč

8.r. 00:00- 11:45 V případě hezkého počasí vyrazí skupina španělštinářů na zmrzlinu do blízkého okolí aneb Španělština v praxi (Quisiera un helado, por favor...). doprovod: pí uč. Jančová

2.B 09:30- 12:30 Divadelní představení Fialky a mejdlíčka v D21. doprovod: Johánková, Reichová

2.C 09:30- 12:30 Divadelní představení Fialky a mejdlíčka v D21. doprovod: Kuhnová, Hanusová

7.r. 11:55- 13:35 Příprava na odpolední vernisáž, dokončování a příprava na prezentaci fotek z projektu Gotická Praha objektivem sedmáků. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

7.r. 16:30- 18:30 Vernisáž fotografií z projektu Gotická Praha objektivem sedmáků, která proběhne za účasti žáků a rodičů. Jako doplňkový program bude i menší hudební vystoupení. doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

5.r. 17:00 Divadelní představení žáků 5. ročníku (o historii českého národa) v Divadle Mana. Završení ročního projektu na téma "Čas kolem nás". Sraz žáků v divadle je v 15:00, nebo ve 14:30 u školy. Samotné představení pro rodiče začíná v 17:00. doprovod: Nádvorníková, Polívková, Nádvorník

Čtvrtek

22. 6

08:00- 12:00 P. uč. Ševčík se účastní školení ohledně problematiky společného vzdělávání pořádaného v rámci MAP Praha 2.

2.r. 09:00- 13:00 Vyvrcholení ročníkového projektu "S indiány za pokladem" v Šáreckém údolí. doprovod: Bečvářová, Varhulíková, Kuhnová, Johánková, Reichová, Hanusová, Bauerová

5.C 09:00- 10:50 Není droga jako droga - program primární prevence doprovod: M.Vondrová, T.Przecková, třídní učitelka

7.r. 11:00- 11:50 Vycházka obou skupin němčinářů - Němčina v praxi. doprovod: Hamerníková, Vorlíček

4.B 17:00- 18:00 Společné posezení s dětmi a rodiči žáků v kavárně Pavilon Grébovka. Rozloučení se po 4 školních letech. Sejdeme se v Grébovce. doprovod: Karla Bartusková, žáci IV.B a jejich rodiče

Pátek

23. 6

Ukončení činnosti kroužků

9.r. Návrat devátého ročníku ze školního výletu ve 13:51 na hl.nádraží.

08:00 Porada ředitelů MČ Praha 2

8.r. 09:00- 12:40 Osmý ročník navštíví národní galerii - Šternberský palác. doprovod: Richtermocová, Ševčíková

4.B 09:15- 10:00 Pravidelná návštěva městské knihovny, s sebou: knížky na vrácení a PRŮKAZKU!!! doprovod: Karla Bartusková

3.C 09:50- 11:00 Poslední návštěva knihovny v tomto školním roce. S sebou: knihy na vrácení, průkazky. doprovod: Tůmová, Novotná K.

3.A 10:50- 11:50 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: K. Benešová

1.B 11:45- 12:40 Poslední návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

6.r. 12:50 Předání učebnic

14:00- 16:00 Žáci 3.ročníku (učebna 23) a žáci 4. ročníku jdou s družinou na vycházku na hřiště na Žofíně. doprovod: Uzlová, Mikešová

14:00 Termín pro předání textů vysvědčení třídními učiteli ve školní matrice Bakaláři včetně zameškaných hodin pro 1.- 8. ročník.

1.r. 14:00- 16:30 I.ročník+II.A navštíví dětské hřiště Pod Kapličkou. S sebou: svačina, pití, průkazka na MHD či jízdenky, plavky a ručník. (v případě hezkého počasí využijeme brouzdaliště) doprovod: Hamerníková, Marková, Bauerová

2.B 14:00- 16:00 Piknik v Riegrových sadech. Děti si vezmou s sebou: deku, pití a nějaké občerstvení. Budeme na hlavní louce. doprovod: Reichova

Poznámka

V sobotu 24.6. návrat ze zahraničního výjezdu do Banátu

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán