Pondělí

23. 4

07:00- 08:00 Vybírání výkazů práce za měsíc duben.

3.r. 07:20- 13:40 Vybraní žáci se zúčastní okresního finále McDonald´s Cupu v areálu na Pražačce. doprovod: Hanusová J.

08:00- 13:35 Fotografování třídních kolektivů.

5.r. 08:00- 13:35 Změna organizace výuky 5. ročníku - SCIO testování. Prosíme o učebnu 10 a 36. doprovod: učitelé dle rozpisu

3.A 08:45- 10:30 Návštěva Městské policie Prahy 2 spojená s prohlídkou služebny a přednáškou. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

3.B 09:45- 11:30 Návštěva Městské policie Prahy 2 spojená s prohlídkou služebny a přednáškou. doprovod: Salvetrová, Reichová

10:05 Jednání školního parlamentu.

3.C 10:45- 12:30 Návštěva Městské policie Prahy 2 spojená s prohlídkou služebny a přednáškou. doprovod: Varhulíková, Hanusová

11:45- 12:45 Vybírání výkazů práce za měsíc duben.

2.r. 14:00 Ročníková schůzka v učebně 33 doprovod: tým 2. ročníku

14:45- 16:00 Vybírání výkazů práce za měsíc duben.

9.r. 15:10- 16:10 Na pravidelné ročníkové schůzce a na pravidelném místě se sejde tým 9. ročníku.

18:00 Jednání Školské rady v ředitelně školy.


Úterý

24. 4

5.r. 07:20- 13:40 Vybraní žáci ze 4.- 5. ročníku budou školu reprezentovat na OK v malé kopané. doprovod: pí uč. Kočová Vlaďka, studentka Gabriela Linhartová

08:00- 13:35 Fotografování třídních kolektivů.

09:00- 17:00 Novotná M. se účastní další části kurzu mentoringu, Praha.

09:00- 11:45 Další návštěva studentů z PedFUK. doprovod: Salvetrová, Bečvářová, Lempochnerová

1.B 09:00- 09:45 Společné POČTENÍČKO s rodiči žáků. Práce ve skupině: společný trénink čtení, počítání do 20 a psaní psacích písmenek. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

3.A 09:00- 11:45 Projekt vedený studentkami Ped. fakulty UK v Praze v učebně č. 34. doprovod: Bečvářová, Kočová V., studentky

3.B 09:00- 12:00 Projekt vedený studentkami Ped. fakulty UK v Praze, prosíme o učebnu 24. doprovod: Salvetrová, Reichová

4.r. 09:00- 12:15 Návštěva představení Petr Pan v divadle Hybernia. Cena 120 Kč. doprovod: Benešová K., Tůmová, Novotná K.

5.r. 09:00- 13:35 Změna organizace výuky 5. ročníku - SCIO testování, první pomoc, sexuální výchova. Prosíme o učebnu 10 a 36.

2.A 10:45- 11:50 Návštěva knihovny doprovod: Uhlířová

3.C 11:55- 12:40 Rodinná a sexuální výchova. Náhrada za odpadlou lekci. doprovod: Eva Šimánková (Eva Varhulíková)

12:30- 14:00 Návštěva studentů FFUK doprovod: Rukavička

14:05- 15:40 Přír. praktika 7. a 8. ročník- návštěva Kateřinské zahrady za účelem pozorování stromů, keřů a rostlin. doprovod: David Adam, Monika Cajthamlová

14:05- 15:40 SU - V případě pěkného počasí část odpoledního vyučování předmětu Styly učení proběhne v Grébovce. S sebou sportovnější oblečení a boty, s nimiž lze kopat do míče. doprovod: JCh

16:10 Školení zaměstnanců školy k problematice implementace směrnice GDPR.

17:20 Schůzka učitelů jazyků doprovod: angličtináři, němčináři, španělštináři


Středa

25. 4

Inspekční činnost ČŠI zaměřená na čtenářskou gramotnost.

8.r. 07:15- 07:45 Pravidelná schůzka učitelů 8. ročníku v učebně 22.

5.A 12:50- 13:35 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Lempochnerová

D6 14:00- 15:00 Přírodovědné pokusy a pozorování ve družině. doprovod: Rančáková

17:00- 19:00 Dílna pro rodiče a prarodiče na téma sociální sítě doprovod: p. uč. Nádvorník a vybraní žáci 9. ročníku

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.


Čtvrtek

26. 4

Inspekční činnost ČŠI zaměřená na čtenářskou gramotnost.

5.r. 07:30- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka v uč. 34. doprovod: tým 5. ročníku

4.r. 08:05- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka v uč. 38. doprovod: tým 4. ročníku

8.r. 08:30- 11:00 Představení v Divadle D21 - Trnová koruna (životní osudy Karla Havlíčka Borovského). Po návratu (10:30)prosíme o kmenové třídy. doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

09:40- 12:30 Trénink střeleckého družstva žáků 6. a 7. ročníku v DDM Praha 2. doprovod: Voráč

17:00 Setkání bývalých pracovníků školy ve školní jídelně.


Pátek

27. 4

Účast na semináři FIE ve dnech 28. a 29. 4. 2018 doprovod: Jakubčíková

6.r. 07:05- 07:45 Pravidelná schůzka týmu 6. ročníku na pravidelném místě. doprovod: tým 6. ročníku

08:30- 09:30 Pravidelná kontrola elektrospotřebičů. Kontrolují se spotřebiče, které se při používání drží v ruce - například vrtačka, tavná pistole atd. Všechny tyto spotřebiče, prosím, donést v pátek ráno do ředitelny (popsané).

1.B 09:00- 09:45 Společné POČTENÍČKO s rodiči žáků. Práce ve skupině: společný trénink čtení, počítání do 20 a psaní psacích písmenek. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

10:00- 15:00 Pí uč. Jančová se účastní semináře Umění ve veřejném prostoru.

1.B 13:30- 16:00 S dětmi půjdeme na badatelskou výpravu za hvězdami do Štefánikovy hvězdárny. Vstup je 45 Kč. Sebou batůžek s pitím a svačinou. doprovod: Roháčková

14:00- 16:45 Akce ŠD - 3.ročník: Návštěva Triloparku v Nuslích. Vstupné 90 Kč. doprovod: Uzlová, Mikešová

14:00- 16:15 2. ročník + I.A - návštěva dětského hřiště U Vodárny. S sebou: vhodné oblečení, svačina, pití. doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová

1.C 14:00- 16:00 Čtenářská dílnička - "O silném Honzovi a třech dracích" Děti udělají ilustraci k pohádce a následně proběhne dramatizace. Z výtvorů uděláme výstavu v naší třídě. doprovod: Reichová

D8 14:00- 16:10 Vycházka do Grébovky. doprovod: Holíková, Lempochnerová

18:30- 21:15 Představení Klubu mladého diváka v Divadle v Dlouhé - Tajný deník A.M. Sraz v 18:30 na náměstí Republiky, rozchod samostatný od divadla. doprovod: Jančová, Zýbalová


Poznámka

 

na minulý týden     na příští týden