Pondělí

14. 10

3.r. 08:00- 08:45 Ročníková schůzka 3. ročníku v učebně 32.

8.A 08:00- 09:45 Program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Polívková, Švácha

8.B 10:05- 11:45 Program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Nádvorníková, Dusová

11:55- 12:40 Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami. doprovod: externí lektor, Polívková, Nádvorníková


Úterý

15. 10

7.B 07:30- 11:45 Žáci VII. B navštíví polytechnická hnízda na SPŠD v Moravské ulici. doprovod: p. uč. Nádvorník a pí uč. Vavřinová

3.B 09:00- 10:15 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky na vrácení. doprovod: Karla Bartusková

2.r. 10:15- 13:20 Plavání v Aquaparku Šutka. doprovod: Reichová, Cajthamlová, Lempochnerová

14:00 Krátké setkání vedení školy se začínajícími a uvádějícími učiteli v ředitelně školy (Pk, Kn, Ši, Me, Hv, No, Be, Mi, Ky).

1.r. 15:00- 16:00 Ročníková schůzka na detašovaném pracovišti.

1.A 17:00- 18:30 Třídní schůzka spojená s besedou s PaedDr. Jucovičovou (speciální pedagožka z PPP). Setkání začne besedou v uč. 13, poté bude následovat schůzka s pí učitelkou třídní v učebně 15 v 1. patře. doprovod: Benešová, Jucovičová

1.C 17:00- 18:30 Třídní schůzka spojená s besedou s PaedDr. Jucovičovou (speciální pedagožka z PPP). Setkání začne besedou v uč.13, poté bude následovat schůzka s pí učitelkou třídní v téže učebně. doprovod: Pokorná, Jucovičová

6.r. 17:00 Třídní schůzky v kmenových učebnách (VI.A-Číhalová, uč. 22, VI.B-Dvořáčková, uč. 01, VI.C-Hamerníková, uč. 03). doprovod: Číhalová, Dvořáčková, Hamerníková, Vavřinová, Jančová

1.B 17:15- 18:45 Třídní schůzka spojená s besedou s PaedDr. Jucovičovou (speciální pedagožka z PPP). Setkání začne schůzkou s třídní učitelkou v uč.23, poté bude následovat beseda ve stejné učebně. doprovod: Novotná M., Jucovičová


Středa

16. 10

Pí uč. Nádvorníková se účastní mentorského kurzu na Kuksu.

7.A 07:30- 11:45 Žáci VII. A navštíví polytechnická hnízda na SPŠD v Moravské ulici. doprovod: p. uč. Nádvorník a pí uč. Vavřinová

08:00- 08:50 Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se účastní školního kola Přírodovědného klokana 2019. (v jídelně) doprovod: pí uč. Vencová

9.A 08:00- 13:35 Testování přihlášených žáků v oblasti kariérového poradenství v PPP Francouzská 56, Praha 2. Žáci jdou ráno přímo do poradny.

7.B 10:05- 12:40 Žáci VII.B jdou na divadelní představení Přicházíme z daleka do divadla Jatka 78. doprovod: pí uč. Ševčíková, případně asistentka L. Vencová

3.A 11:00- 12:40 Práce v keramické dílně. doprovod: Novotná K., Kühnová L.


Čtvrtek

17. 10

Pí uč. Nádvorníková se účastní mentorského kurzu na Kuksu.

08:00- 08:30 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 31. doprovod: tým pedagogů 5. ročníku

2.r. 08:00- 08:40 Ročníková schůzka v učebně 36. doprovod: tým 2. ročníku

4.r. 08:00 Ročníková schůzka v učebně 35. doprovod: tým 4. ročníku

9.r. 08:30 Komentovaná prohlídka Terezína pro přihlášené žáky. Ostatní žáci budou mít výuku od 8:00 do 12:40 (1.h. ČP - Kž, 2.h. ČS - Ja, 3.h. MF - Še, 4.h. AJ - Ro, 5.h. Tv - Čí). doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chluš

09:00 Začíná pravidelná praxe studentek učitelství pro 1.stupeň - specializace DV z Pedf UK v Praze. doprovod: pí uč. Benešová, Vrbická

5.C 09:00- 13:30 Interaktivní dopravní výchova: Jezdím/chodím jako člověk. Vrstevnické vyučování. doprovod: Varhulíková, Hanusová, externí pracovník

3.r. 09:30- 11:45 Hurá do opery. Návštěva Národního divadla. doprovod: třídní učitelky, Libuše Kühnová

10:00- 12:00 Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi na Praze 2, zástupců škol a dětské psychiatričky (organizuje OSPOD MČ Prahy 2). doprovod: Dusová, Hošková

2.B 10:00- 10:50 Vrstevnické vyučování - žáci 5. ročníku učí děti z II.B v rámci projektu Jezdím/ chodím jako člověk. doprovod: Varhulíková, ext. pracovník, Reichová

2.A 11:00- 11:50 Vrstevnické vyučování - žáci 5. ročníku učí děti z II.A v rámci projektu Jezdím/ chodím jako člověk. doprovod: Varhulíková, ext. pracovník, Lempochnerová

1.B 12:00- 12:25 Vrstevnické vyučování - žáci 5. ročníku učí děti I.B v rámci projektu Jezdím/ chodím jako člověk. doprovod: Varhulíková, ext. pracovník, Novotná M.

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.


Pátek

18. 10

Účast na psychoterapeutickém výcviku ve dnech 18.-19.10. doprovod: Dusová

09:00- 11:00 Proběhne turnaj v rámci Loncupu v "PIŠKVORKÁCH" pro reprezentační týmy 6. a 7. tříd. doprovod: p. uč. Nádvorník, Ševčík

4.B 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Kočová M., Hošková

3.A 09:50- 10:50 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná K., Kühnová L.

8.r. 10:00- 13:35 Živá knihovna - povolání na Praze 5 (projekt Svazu průmyslu). Odchod od školy v 10:00, první dvě hodiny dle rozvrhu. Návrat ke škole ve 13:35. doprovod: pí uč. Nádvorníková, pí uč. Polívková, v případě potřeby asistent pedagoga

9.r. 10:00 Živá knihovna - povolání. S sebou lístky na MHD/ lítačku. doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chaluš

4.A 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Uhlířová, Hošková

12:50- 13:35 Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami. doprovod: externí lektor, Kočová M., Uhlířová

5.B 12:50- 13:35 Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková

14:00- 16:00 Akce ŠD: II.A a II.B - Geomag na cestách, tvořivé stavění s magnetickou stavebnicí v učebně 25. doprovod: Holíková, Reichová

14:00- 16:15 Akce ŠD: celý 1. ročník, III.A, III.B, IV.A a IV.C. Pátek v dračím doupěti - Akce pořádaná DDM Praha 2. Výtvarné dílny, zážitkové hry, dračí stezka, hašení dračího ohně. Vstupné 30 Kč. doprovod: Bauerová, Mikešová, Roháčková, Uzlová, Lempochnerová

3.r. 14:00- 16:00 Akce ŠD: III.C - Kaštanobraní v DDM Lublaňská, s sebou kaštany a 30,-. doprovod: Moudrá, Burešová

ŠK1 14:00- 16:20 ŠK navštíví hřiště na Vyšehradě. doprovod: Voráč


Poznámka

 

na minulý týden     na příští týden