Pondělí

22. 10

09:00- 13:30 1.- 5. ročník Opičí dráha v rámci LonCupu

9.r. 10:00- 12:40 V rámci Měsíce filmu na školách a Příběhů bezpráví proběhne promítání filmu + beseda s panem J. Dusem. Prosíme o učebnu č. 13. doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček


Úterý

23. 10

08:00- 14:00 Návštěva Základní školy v Mníšku pod Brdy - žákovská portfolia, centra aktivit. doprovod: Novotná M.

09:00- 16:00 Účast na semináři o vzdělávání cizinců v podmínkách českých škol. doprovod: Jakubčíková

09:00- 10:50 Náslechy studentů pedagogické fakulty UK na 1.stupni. doprovod: A. Tošnerová, P. Uhlířová, T. Vrbická, B. Tůmová

4.B 10:50- 11:50 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková, Reichová

11:00- 11:45 Beseda se studenty ped. fakulty UK v Praze. doprovod: Varhulíková

3.A 11:45- 13:00 Návštěva knihovny v Záhřebské ulici doprovod: Uhlířová

14:05- 15:40 V případě příznivého počasí podnikne DZ praktikum (7. + 8. ročník) další z vycházek, tentokrát do zákoutí Žižkova. Sraz u akvárka, s sebou lítačku, Záznamník, psací potřeby. doprovod: Jančová

1.r. 16:00- 18:30 Třídní schůzky a beseda s PaedDr. Drahomírou Jucovičovou. I.A - 16:20 hod. třídní schůzky a od 17:00 hod. beseda v kmenové uč.36 I.B - 16:00 hod. beseda a od 17:00 třídní schůzky v kmenové uč.25 doprovod: Kubenková, Lempochnerová, Jakubčíková (beseda)

16:10- 17:10 Schůzka jazykářů v učebně 12. doprovod: učitelé jazyků

6.r. 17:30- 19:00 Třídní schůzky 6. ročníku v učebně 10 za doprovodu třídních učitelek, pí uč. Jančákové, Polívkové, Rančákové a p. uč. Nádvorníka. doprovod: tým pedagogů 6. ročníku


Středa

24. 10

08:00- 17:00 Účast na dalším setkání kurzu mentoringu v Pardubicích. doprovod: Novotná M.

3.r. 09:00- 13:00 Divadelní představení Golem spojené s poznáváním Vyšehradu a pokračováním ročníkového projektu. S sebou batůžek se svačinou, Záznamník z Londýnské, penál, projektový sešit, přezůvky. doprovod: Tošnerová, Kočová, Uhlířová

2.r. 09:20- 12:15 Plavecký kurz pro žáky 2.tříd. S sebou: teplé oblečení i čepici na ven, plavky, podepsanou čepici do bazénu, ručník, gumičku, pití a svačinu. Vše v batohu. Přezůvky pouze do školy. doprovod: Třídní učitelky, L.Kühnová

6.r. 10:50- 13:00 Anglické divadelní představení Aliens Save the Planet v divadle Reduta. doprovod: Z. Richtermocová, E. Ševčíková

8.r. 11:55- 13:35 Labyrintem povolání - vstupujeme do bludiště ročníkového projektu, uč. 14 a 15 doprovod: Müllerová, Chaluš

17:05 Pravidelné setkání vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.


Čtvrtek

25. 10

07:30- 09:00 výkazy práce za měsíc říjen

09:30- 12:00 Celoškolní projekt "100 let českého lva" k oslavám 100. výročí vzniku ČSR. Projekt je určen pro žáky 2.-9. ročníku, bude probíhat po celé škole, kde budou rozmístěny dílny s různými aktivitami. Rozpis dílen bude k dispozici na webu školy, v Záznamnících žáků i v jednotlivých třídách. doprovod: vedoucí jednotlivých projektových dílen

9.r. 13:50- 14:10 Prezentace střední školy - STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. v učebně 13. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

14:00- 15:15 výkazy práce za měsíc říjen

7.r. 14:05- 15:00 Ročníková schůzka na detašovaném pracovišti NP. doprovod: tým učitelů 7. ročníku

15:00- 16:30 Pravidelná ročníková schůzka učitelů 8. r. na DP. doprovod: učitelé 8. r.


Pátek

26. 10

4.A 09:00- 11:30 Praha v pravěku - Muzeum hl. města Prahy. Odchod od školy v 9:00, s sebou Záznamník, lístek na MHD. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

5.B 09:00- 09:45 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

4.B 10:30- 12:30 Praha v pravěku - Muzeum hl. města Prahy. S sebou Záznamník, lítačka nebo lístek na MHD. doprovod: P. Horáková, V. Reichová

3.B 10:55- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

11:00- 13:35 DZ praktika 5.+ 6.ročník: Obě skupiny (pí uč. Hamerníkové i pí uč. Jančové) se účastní velké armádní prezentace, která se koná v Letenských sadech k příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Sraz v 10:55 oblečení a obutí před učebnou 01 v přízemí. S sebou: Záznamník, lítačku nebo 2 jízdenky, psací potřeby. doprovod: pí uč. Hamerníková, Jančová

11:30- 13:30 Výroční slavnost v parku Folimanka - vysazení lípy v rámci oslav stého výročí založení našeho státu - účastní se žáci 6. a 7. ročníku za doprovodu třídních učitelek. doprovod: Ševčík, Voráč, další pedagogové

13:30 Prosíme třídní učitele o dohled nad vyklizením šaten.

14:00- 16:00 Akce ŠD - vycházka na zrekonstruované hřiště Dětský ostrov na pražském Smíchově. Týká se: II.A, III.B, III.C a 4. ročníku. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

1.A 14:00- 15:00 Družinová akce: sportovní odpoledne v aule školy doprovod: Holíková

2.C 14:00- 16:00 "Tajná výtvarná dílna" v naší kmenové třídě. doprovod: Reichová

2.B 14:15- 16:00 S dětmi půjdeme na dětské hřiště U Vodárny. doprovod: Roháčková, pí.Ondrušová


Poznámka

 

na minulý týden     na příští týden