Pondělí

24. 2

Zahájení činnosti kroužků o.p.s. Odpoledne ve 2. pololetí školní roku. Připomínáme: Podmínkou pro účast na kroužku je nejen přihlášení na daný kroužek, ale i jeho zaplacení v hotovosti v ředitelně.

09:00- 15:00 V ředitelně školy probíhá audit účetní závěrky za rok 2019, pracovníky ÚMČ Praha 2.


Úterý

25. 2

6.r. 07:05- 07:45 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 22. doprovod: učitelé 6. ročníku

6.r. 08:00- 12:40 Projekt Modely s elektrickým proudem. Prezentace výrobků žáků 6. ročníku v aule. 8:00 - 8:20 příprava auly 8:20-10:50 Prezentace výrobků v rámci ročníku. 11:00 - 12:25 Otevřená výstava. Všichni učitelé, žáci nižších ročníků i rodiče jsou srdečně zváni. 12:25 - 12:40 úklid auly doprovod: Vavřinová, Dvořáčková, Číhalová

09:00- 15:00 V ředitelně školy probíhá audit účetní závěrky za rok 2019, pracovníky ÚMČ Praha 2.

16:10 Dílna pro pracovníky školy: Právní dovednosti pro život - učebna 13.


Středa

26. 2

07:15- 08:40 Vybírání výkazů práce za měsíc únor 2020.

1.r. 07:45- 08:45 Pravidelná schůzka týmu 1. ročníku v učebně 25.

9.B 08:00- 09:45 Čtenářská dílna - doporučeno je přinést fyzicky knihu/y, kterou/é jste v uplynulém období z aktuálně probírané literatury četli. doprovod: JCh

4.A 08:30- 10:30 Bruslení na kluzišti Smetanka, s sebou: brusle, helmu a rukavice, vhodné sportovní oblečení. Sraz před školou v 8:30 doprovod: Uhlířová

09:00- 15:00 V ředitelně školy probíhá audit účetní závěrky za rok 2019, pracovníky ÚMČ Praha 2.

1.r. 09:00- 12:30 V průběhu dopoledne proběhne masopustní karneval, průvod zajde do knihovny a karnevalový rej proběhne v aule školy (mezi 9 a 11 hodinou). S sebou masky, batůžek, Záznamník z Londýnské, svačinu, přezůvky. doprovod: Benešová K., Novotná M., Pokorná T., Knytlová V., Šichtová A.

4.B 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Kočová, Hošková

5.C 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Varhulíková, Dusová

9.A 11:55- 13:35 Čtenářská dílna - doporučeno je přinést fyzicky knihu/y, kterou/é jste v uplynulém období z aktuálně probírané literatury četli. doprovod: JCh

12:50- 13:35 Reflexe s třídními učiteli navazující na preventivní program. doprovod: externí lektor, Kočová, Varhulíková

13:00- 13:40 Schůzka s psycholožkou s PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková, Baxová

15:00- 16:30 Vybírání výkazů práce za měsíc únor 2020.

9.r. 15:00- 16:30 Ročníková schůzka na DP. doprovod: učitelé 9. r.


Čtvrtek

27. 2

09:00- 15:00 V ředitelně školy probíhá audit účetní závěrky za rok 2019, pracovníky ÚMČ Praha 2.

09:45- 10:05 Odložené vysílání školního rozhlasu. Své tipy, nápady a písničková přání nám můžete posílat na emailovou adresu radio@londynska.cz! doprovod: pí uč. Jančáková, Rukavička


Pátek

28. 2

4.C 10:00- 12:40 Návštěva muzea hlavního města Prahy - výstava Praha v pravěku. S sebou batůžek, pití, jízdenky/lítačka na MHD, záznamník. doprovod: Žáková, Cajthamlová

8.r. 10:05- 10:50 Další ze série přednášek na téma budoucí povolání tentokráte s fyzioterapeutem fotbalového klubu SK Slavia Danielem Bergerem, prosíme o učebnu č. 13. doprovod: Jančáková, Polívková, Nádvorníková


Poznámka

 

na minulý týden     na příští týden