DÚ pro I. A na 10. 9.

09.09 K. Benešová Třída: 1.A

Milí rodiče, dnes je DÚ v učebnici "Budu dobře číst" na str. 7 - děti mají zakroužkováno. Úkolem je poznat sluchem, kam patří krátké A a kam dlouhé Á. Prosím říkejte dětem zřetelně písmena ve slovech. Poté děti dopíší písmena do rámečků. + Kdo by chtěl klíč od šatny, ať mě kontaktuje e-mailem a já mu ho objednám (záloha 100 Kč). Hezký den, K. Benešová