Informace pro rodiče 1.B

06.09 M. Novotná Třída: 1.B

Děti z 1.B dnes mají v taškách průhledné desky, kde je seznam kroužků, návod na přihlášení a jedinečné heslo. Dále je tam list s platebními údaji na školní družinu. Na malé A5 jsou informace od našeho školního poradenského pracoviště.