Čj - DÚ + test

05.09 L. Peštálová Třída: 5.A

Milá 5. A, připomínám domácí úkol v Pracovním sešitě str. 33 cvičení 1 a, b, který máte vypracovat do úterý 10.9. Test ve čtvrtek 12.9. bude na určování slovních druhů a na pravopis podstatných jmen a určování jejich gramatických kategorií (rod, číslo, pád, vzor). LP