2017/2018 Nj-test

02.01 K. Hamerníková Třída: 8.r.

Milí němčináři, v pondělí 8.1. Vás čeká shrnující test z tohoto pololetí. Zopakujte si tedy základní slovní zásobu k probraným tématům a stěžejní gramatické jevy. Vše ještě v hodinách procvičíme. K. Hamerníková