2017/2018 ČP - 8. ročník - DÚ

21.12 H. Rančáková Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, pro jistotu připomínám, že každý žák 8.B a 8.C má za úkol vytvořit etiketu smyšlené nebezpečné chemické látky, která bude obsahovat: - název látky + vzorec (smyšlené) - 2-3 výstražné symboly - 2-3 H-věty (věty o rizikovosti dané látky) - 2-3 P-věty (věty o bezpečném zacházení s danou látkou) V příloze najdete seznam H-vět a P-vět k tvorbě. Hotový domácí úkol prosím odevzdejte ve středu 3.1.2018 na hodině ČP. Dále připomínám nutnost naučení se chemických značek prvků: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Ag, Au, Pt, Hg, Pb, At, Rn, Sn, I, U. Krásné Vánoce! HR