2017/2018 Pozvánka na setkání rodičů a pedagogů u kávy či čaje

20.12 M. Ševčík 

Milí rodiče a pedagogové z Londýnské, jako člen školské rady za rodiče bych vás rád pozval na rodičovské setkání u kávy či čaje 9.1. v úterý od 17:30 v ZŠ Londýnská v učebně 12, v I. patře Diskuse bude otevřená všem z Londýnské, které zajímá další rozvoj školy. Setkáte se s rodiči ve školské radě, i někteří další rodiče v Londýnské již přislíbili účast a pomohou i s přípravou akce, tak aby pro nás všechny byla příjemným a inspirativním setkáním. Naše setkání bude mít podporu školské rady, pedagogického týmu i vedení školy, které se bude zajímat o naše další podněty. Navážeme na výsledky dotazníku z předchozího školního roku, kde rodiče dávali zpětnou vazbu ke škole. Zamyslíme se nad vizí školy na příštích 6 let, kam by mohla směřovat a čeho bychom mohli společně s pedagogy a zřizovatelem školy dosáhnout. Cílem akce je podpořit prostor pro dialog, vzájemné seznámení a rozvoj spolupráce rodiny a školy. Můžete i jen tak poslouchat i se aktivně zapojit, jak vám to bude vyhovovat. Našemu setkání bude přítomen mimo jiné ředitel školy. Na setkání s Vámi se těší Petr Chaluš