2017/2018 Pololetní testy z Ma

19.12 V. Nádvorníková Třída: 5.r. Přiložený soubor

Milí páťáci, v Záznamníku máte vložen papír s průběžnými výsledky testů z matematiky v grafu a také s Vaším plánováním přípravy na testy pololetní. V přiloženém souboru najdete znovu témata, kterých se test bude týkat a dobrovolné procvičování. Vyberte si jen některé příklady a to hlavně témat, která Vám dělala problémy. Ať čas přípravy v jednom dni nezabere více než 15 min. Hodně zdaru VN