Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvkuHlavní prázdniny - kontrolní den stavby.


Probíhá školní tábor v Parkhotelu Mozolov.

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

Dotazník pro 8. ročník - projekt Erasmus+

Datum: 27.06   Autor příspěvku: Magdaléna Nováková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, zde je dotazník pro ty, kteří se přímo zúčastnili projektu Erasmus +, tedy ti, kteří buď ubytovávali nebo ti, kteří v rámci projektu navštívili partnerskou školu. Zde je odkaz.

 

Plán činnosti od 05.06.2017 do 28.06.2017 pro 8.r.

Datum: 14.06   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 05.06.2017 do 28.06.2017

 

Návrat 8. ročníku

Datum: 09.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Tak jak bylo plánováno, návrat dětí by měl být kolem 16:00 na nám. Míru. Záleží na průjezdu Hradcem Králové a Prahou. Martin Ševčík

 

Osmáci v Hradci Králové

Datum: 06.06   Autor příspěvku: Magdaléna Nováková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Milí rodičové, v příloze najdete fotky žáků 8. ročníku z ozdravného pobytu. Zatím jsme stihli výlet na koloběžkách, longboardech, projížďku na bruslích, paintball a kreslení. Více v příloze. Zdravíme

 

Osmáci na Stříbrném rybníce

Datum: 05.06   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 8.r.  )

Žáci a učitelé osmého ročníku dorazili do autokempu Stříbrný rybník již v 10:45. Nyní (13:45) jsou po obědě a chystají se na koloběžky a longboardy.

 

Písemná práce z českého jazyka

Datum: 31.05   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci, zítra sledujte nástěnku s drobnou změnou rozvrhu. Šestou hodinu neproběhnou třetinové hodiny, budete standardně v paralelních třídách a napíšete si písemnou práci z učiva mluvnice. Projděte si svá portfolia včetně všech písemných prací, které máte založené. Je nutné znát učivo skladby, tedy větné členy, druhy vedlejších vět, významové poměry mezi větnými členy a větami, psaní čárek ve větá  ... pokračování článku

 

30. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, je zde další domácí úkol, který opět bude sloužit pro hodnocení. Vyber si jeden z Newtonových pohybových zákonů. Napiš přesné znění tohoto zákona. Vyber si situaci z běžného života, kterou přesně technicky (fyzikálně) popíšeš. Nakresli schématický obrázek dané situace, který popíšeš (popiš daný jev i síly, které působí). Vše musíš napsat vlastní rukou ( ne na počítači či psacím str  ... pokračování článku

 

Čtvrtletní práce MF

Datum: 25.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Připomínka témat závěrečné čtvrtletní práce z MF: - úpravy mnohočlenů, - výpočty mocnin a odmocnin, - konstrukce čtyřúhelníků, - výpočty tepla, - lineární rovnice ve tvaru zlomku, - povrch a objem těles. Písemná práce se píše 30.5.2017.

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 25.05   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 29.5 (8.B) a ve středu 31.5.(8.A) si napíšeme test na Rakousko - Uhersko. Učte se z pracovních listů, v učebnici jsou to strany 38 - 45.MZ

 

Český jazyk a literatura, písemné práce

Datum: 24.05   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci, touto cestou připomínám páteční písemnou práci z českého jazyka a literatury. Je třeba znát zásadní informace o romantismu a autorech a dílech tohoto období. Svá tvrzení budete mimo jiné dokládat na ukázkách z Máje, proto si s sebou přineste knihy anebo stažené texty. V příloze jsou vzorová cvičení z mluvnice, neboť bude přezkoušeno i to, jak ovládáte jednoduché příklady ze skladby. Příští  ... pokračování článku

 

Testík na slovíčka - skupina C

Datum: 24.05   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 8.r.  )

Jak jsme se domluvili, v pondělí si napíšeme malý testík na slovní zásobu začátku první lekce. Slíbila jsem vám seznam slovíček, která se tam mohou objevit. Zde jsou: arrow, attack, axe, bow, carry, climber, cotton, excape, freeze, leather, path, piece, rubber, shoot, stone, tool, waterproof, wood.

 

Plán činnosti od 22.5.2017 do 2.6.2017 pro 8.r.

Datum: 24.05   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 22.5.2017 do 2.6.2017

 

Poslední velký test z NJ

Datum: 23.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve středu 31.5. Vás čeká poslední větší test z NJ. Zopakujte si proto ZÁKLADNÍ slovní zásobu a gramatiku k tématům, která jsme v tomto pololetí probírali. Vše ještě procvičíme v hodinách! Hodně štěstí, K. Hamerníková

 

Test ČP 8.ročník

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, tento čtvrtek 25.5. Vás čeká poslední test z ČP v tomto škol. roce. Zopakujte si kyselost a zásaditost roztoků, pH, neutralizaci a vlastnosti a použití vybraných kyselin a zásad. Hodně štěstí přeje MV

 

29. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, zadání úkolu najdete v přiloženém souboru. Tentokrát budete pomocí sítí těles tvořit modely těles. Nenechávejte úkol na poslední chvíli a pracujte průběžně. Termín odevzdání je tentokrát ve středu 31. 5. 2017, protože 30. 5. píšete čtvrtletní test. Hodně zdaru VN

 

Výborné výsledky žáků 8. ročníku - testování SCIO - anglický jazyk

Datum: 19.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru jsou výsledky externího testování znalostí našich osmáků z anglického jazyka. Jak je vidět, více jak 40% z nich dosahuje úrovně B, což je více, než by měli umět na konci 9. ročníku.

 

Máj v máji čtěte!

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, do pondělí si všichni, ať už ubytováváte zahraniční hosty, nebo se podílíte na doprovodném programu, přečtěte celý Máj, resp. dočtěte, co jsme v hodinách nepřečetli. Příští týden uděláme společnou rozpravu a je nezbytné, abyste byli připravení. Pro ty, kteří knihu dosud nesehnali, přikládám zkopírovanou verzi z elektronické učebnice. Zdravím HD

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 05.05   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jak jsme se domlouvali, v pátek 12.5. si napíšeme test na kraje ČR. Učte se ze svých zápisků a pracovních listů. Kdyby někdo potřeboval, na tomto odkazu najdete památky UNESCO v ČR, které si můžete prohlédnout z více úhlů :-) Přeji hodně štěstí.MZ https://www.youtube.com/watch?v=a3ezBXebEtc&t=1s

 

Test z NJ

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve čtvrtek 11.5.vás čeká další test. Tentokrát se bude týkat tématu Im Restaurant. Jak již z názvu vyplývá, je třeba zopakovat slovní zásobu a fráze k tématu restaurace, při čemž nepodceňujte zopakování slovíček z oblasti jídla a pití. K procvičování Vám slouží zadané práce, kterým byste se v době mé nepřítomnosti měli věnovat. Vše pak ještě doladíme v hodinách v příštím týdnu. S po  ... pokračování článku

 

Kritéria referátu

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v příloze vizte kritéria, která by měl splňovat váš referát na přečtenou knihu. Netřeba jít striktně bod po bodu, ale v zásadě byste měli uvedeným požadavkům vyhovět. Zdraví HD

 

28. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 02.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z domácích úkolů. Tentokrát se potkáte s tělesy a mnohočleny. Termín odevzdání jako vždy - v úterý. Hodně zdaru VN

 

Písemné opakování z českého jazyka

Datum: 01.05   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Vážení, připomínám čtvrteční písemnou práci z českého jazyka, tedy z jazykových skupin a rodin, vývoje češtiny, cyrilometodějské mise, hláskových a tvaroslovných vývojových změn. Zopakujte si také dvojné číslo, pozůstatky, které přetrvaly dodnes. Osazenstvu úterních třetinových hodin zvláště doporučuji využít k přípravě také přiložený dokument. Zdraví HD

 

Festival anglických a španělských divadel

Datum: 27.04   Autor příspěvku: Magdaléna Nováková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Hezký večer osmáci, v galerii se můžete podívat na video z úterního festivalu.

 

27. DÚ z MF

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, i v tomto týdnu na Vás čeká domácí úkol. Termín odevzdání je úterý 2. 5. Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 24.04.2017 do 05.05.2017 pro 8.r.

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 24.04.2017 do 05.05.2017

 

Test ČP 8.ročník

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští týden ve čtvrtek 4.5. Vás bude čekat větší test na chemické výpočty. Každý bude mít s sebou vlastní periodickou soustavu prvků a kalkulačku. Test bude zaměřen na chemické rovnice (vyčíslování, čtení, reaktant, produkt, rozklad či slučování), molární hmotnost, látkové množství, relativní molekulovou hmotnost a hmotnostní zlomek roztoků. K opakování využijte pracovní listy a seši  ... pokračování článku

 

Nácvik španělské písničky- pondělí

Datum: 22.04   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Queridos alumnos, ti z vás, kteří se s námi zapojí do nácviku "dramatizace" písničky Sofía, nezapomeňte si, prosím ,v pondělí všichni vzít sluneční brýle, oblíbenou dětskou hračku a domluvená skupina dívek i další letní rekvizity. Děkujeme. maestros Míša a Radek

 

26. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 18.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z DÚ. Termín odevzdání je v úterý 25. 4. Nezapomeňte, zítra (středa 19. 4) píšete krátkou desetiminutovku z desetinných čísel a mocnin. Hodně zdaru VN

 

Domácí úkoly na ČS

Datum: 10.04   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, jen připomínám termíny odevzdání prací: Městské části Prahy (prezentace 21.4.) a naplánování výletu pro kamaráda v Praze (do 28.4). Nezapomeňte, že u prací budu hodnotit splnění zadaných kritérií a originalitu.MZ

 

Plán činnosti od 3.4.2017 do 21.4.2017 pro 8.r.

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.4.2017 do 21.4.2017

 

Výsledky z MF

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete řešení úloh z hodin MF.VN

 

Příprava k čtvrtletnímu testu z hodin MF

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V souboru najdete zadání úloh z posledních třech hodin MF. VN

 

25. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je opět příští úterý. Jsou to příklady na opakování procent a výrazů s desetinnými čísly. Hodně zdaru VN P.S. Nepoužívejte kalkulačku :-)

 

Čtvrtletní práce z MF

Datum: 28.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Dne 6.4. budou žáci 8. ročníku psát 3. čtvrtletní práci z MF. Témata: roznásobování mnohočlenů, rozklad mnohočlenů na součin i vzorcem a2-b2, povrch a objem válce, výpočty výkonu, konstrukce lichoběžníku a zvuk doplňovačka.

 

24. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát je zaměřen hlavně na vzorec A2 - B2. Termín odevzdání je v úterý 4. 4.(a to i přesto, že budete na Laťce). Hodně zdaru VN

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pátek si napíšeme test na: viktoriánskou Anglii, sjednocení Itálie, sjednocení Německa, Francii, USA, Rusko a Osmanskou říši (věci, které jsme si psali do sešitu). Učte se ze sešitu a pracovního listu.MZ

 

Test ČP 8.ročník - nerosty a horniny

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští pondělí 3.4. si napíšeme test z nerostů a hornin. Zopakujte si: 1) vznik nerostů a hornin 2) vybrané vlastnosti nerostů 3) charakteristika vybraných nerostů - oxidy, síra, tuha, diamant, kalcit, slída a živec 4) charakteristika vybraných hornin - vyvřelé, usazené a přeměněné - viz pracovní list + sešit. Součástí testu bude i poznávačka nejběžnějších minerálů a hornin. Hodn  ... pokračování článku

 

Plán činnosti od 20.3.2017 do 31.3.2017 pro 8.r.

Datum: 22.03   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 20.3.2017 do 31.3.2017

 

23. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ani na jaře Vás nemine domácí úkol. Termín odevzdání je následné úterý. Budete potřebovat rýsovací pomůcky (a to platí i pro všechny hodiny MF). Hodně zdaru VN

 

Test z NJ

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že ve čtvrtek 23.3. si napíšete test, který bude zaměřen zejména na probírané téma die Schule (předměty, činnosti, školní potřeby) a na modální slovesa. K opakování gramatiky využijte Vaše sešity, k slovní zásobě Vám pak pomohou v sešitech vlepené pracovní listy. Hodně štěstí při učení, K. Hamerníková

 

Články do časopisu Hodiny

Datum: 08.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Připomínám těm, kteří chodí na Literárně jazykový seminář, aby mi na email poslali své příspěvky do dalšího čísla časopisu. Nejpozději do zítra. Díky, E.P.

 

22. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 06.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je zde opět domácí úkol. Termín odevzdání je až po jarních prázdninách. Připomínám, že je nutné ve čtvrtek a pátek (v tomto týdnu) na hodinách MF mít rýsovací potřeby. Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 27.2.2017 do 10.3.2017 pro 8.r.

Datum: 01.03   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 27.2.2017 do 10.3.2017

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 27.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jenom připomínám, že v pátek (3.3.) si napíšeme test na revoluční rok 1848 a vlastnictví. Učte se z pracovních listů a z učebnice.MZ

 

21. DÚ pro 8. ročník

Datum: 27.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete potřebovat i učebnici Matematika 3 - zelený pruh. Termín odevzdání je v úterý 7. 3. na hodině MF. Hodně zdaru VN

 

20. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 20.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z řady domácích úkolů. Termín odevzdání je jako vždy, následující úterý. Hodně zdaru VN

 

Test ČP 8.ročník

Datum: 17.02   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jak jsme se již domlouvali, bude Vás příští týden čekat prověření Vašich dovedností v tvoření názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin a znalostí vlastností a použití vybraných oxidů. 8.A bude čekat test v úterý 21.2. a 8.B ve čtvrtek 23.2. Ve Vašich sešitech máte mnoho příkladů k procvičování názvosloví oxidů, hydroxidů, sulfidů, halogenidů a kyselin. Mnoho zdaru přeje M.V.

 

Plán činnosti od 13.02.2017 do 24.02.2017 pro 8.r.

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.02.2017 do 24.02.2017

 

19. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete potřebovat i rýsovací potřeby. Hodně zdaru VN

 

Test ČP 8.ročník - půda

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci ve čtvrtek 16.2. si napíšeme malý test na téma půda. Zopakujte si význam půdy, půdotvorné činitele, složení půdy, půdní typy a druhy. K učení využijte především sešit a pracovní list. Můžete se inspirovat i učebnicí přírodopisu na str. 80-82. Hodně štěstí přeje M.V.

 

18. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 06.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je úterý 14. 2. 2017. Hodně zdaru VN

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 6.2 (8.B) a v úterý 7.2.(8.A)si napíšeme test na národní obrození, státní symboly, státní svátky, nacionalismus a vlastenectví. Dobře se to naučte!MZ

 

17. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z domácích úkolů. Termín odevzdání je následné úterý. Procvičíte si příklady na výkon a úpravy výrazů. Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 30.1.2017 do 10.2.2017 pro 8.r.

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 30.1.2017 do 10.2.2017

 

Test ČP 8.ročník - vybrané kovy a nekovy

Datum: 24.01   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 30.1. si napíšeme test na vybrané kovy a nekovy. Jelikož se jedné o poměrně rozsáhlé učivo, doporučuji Vám opakovat si na test průběžně. K učení využijte pracovní listy, sešit s Vašimi prezentacemi a učebnici chemie. Hodně zdaru přeje M.V.

 

16. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 23.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je následné úterý, tj. 31. 1. Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 16.1.2017 do 27.1.2017 pro 8.r.

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 16.1.2017 do 27.1.2017

 

15. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, tak je tu další domácí úkol, tentokrát budete potřebovat učebnici matematiky 1 (žlutý pruh). Cvičení str. 46/cv 8, 13, str 47/cv. 14, str 51/ celá. Hodně zdaru VN

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 16.01   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jenom připomínám, že v pátek si napíšeme test na císařskou Francii a napoleonské války, nezapomeňte, že tam spadá také vídeňský kongres. Dobře se to naučte!MZ

 

Laboratorní práce z ČP - 8.ročník

Datum: 12.01   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jen pro jistotu připomínám, že je nutné mít na laboratorní práce z ČP ochranné brýle a plášť. Pokud máte brýle dioptrické, druhé už nejsou třeba. 8. A bude tyto pomůcky potřebovat v úterý 17.1. 1.-2.VH, 8. B ve čtvrtek 19.1. 3-4.VH. M.V.

 

14. DÚ - MF pro 8. ročník

Datum: 09.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete muset i rýsovat :-) Termín odevzdání je v úterý 17. 1. 2017. Hodně zdaru VN

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 07.01   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jenom připomínám, že v pondělí (8. B) a v úterý (8.A) si napíšeme test z ČS. Test bude obsahovat otázky z rodinného a pracovního práva, neopomene také problematiku porušování lidských práv.Všechny věci, které jsme probírali, byste měli mít v sešitu. Přeji hodně štěstí.MZ

 

Plán činnosti od 3.1.2017 do 13.1.2017 pro 8.r.

Datum: 05.01   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.1.2017 do 13.1.2017

 

13. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 01.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, přeji Vám mnoho úspěchů a radostných dní v roce 2017 a ani v tomto roce jsem na Vás nezapomněla s prvním domácím úkolem. Hodně zdaru VN

 

Test z NJ

Datum: 28.12   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve středu 4.1. Vás čeká větší shrnující test z tohoto pololetí. Zaměřte se tedy na témata a gramatiku, kterým jsme se v uplynulé době věnovali (Reisen, Tagesprogramm, Freizeit, Essen und Trinken, předložky, ich möchte+infinitiv, nepravidelná slovesa, otázky zjišťovací a doplňovací,...). K učení využijte Vaše sešity a v nich vlepené pracovní listy. Příjemný zbytek prázdnin, K. Hame  ... pokračování článku

 

AJ - skupina C

Datum: 20.12   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 8.r.  )

Present Perfect basket Tvorba vět Třetí tvary - šibenice... pokračování článku

 

Test ČP 8.B - atom a molekula

Datum: 19.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.B  )

Milá 8.B, jak jsme se dnes domluvili, ve čtvrtek 5.1. si napíšeme test na téma atom, molekula, prvek. Vše jsme dnes procvičovali a dostali jste nepovinný pracovní list na toto učivo.Jestli si tak toto téma procvičíte dostatečně, závisí jen na Vás. Hodně zdaru přeje M.V.

 

Předvánoční písemná práce z českého jazyka

Datum: 18.12   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, připomínám, že si příští týden napíšete písemku z obohacování slovní zásoby. 8.A si test odbyde v pondělí, 8.B nechť počítá s úterkem. Věnujte pozornost přiloženému dokumentu, který je shrnutím zásadního. Dokument si můžete vytisknout, vložit do češtinářského portfolia a v průběhu psaní písemky používat. Test bude v zásadě praktický. Zopakujte si i hlásková střídání ve slovotvorném zá  ... pokračování článku

 

12. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 13.12   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ani tento týden jsem nezapomněla na domácí úkol. Slouží jako příprava na velký test 19.12. Hodně zdaru VN

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 13.12   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, nezapomeňte, že zítra píšeme test na Velkou francouzskou revoluci a válku za americkou nezávislost. Učte se ze sešitu a pracovních listů. V učebnici jsou to strany 70 - 79). Přeji hodně štěstí. MZ

 

Literárně jazykový seminář 7. a 8. ročník

Datum: 12.12   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Sedmáci a osmáci ze semináře LJP. Zítra odpoledne budete mít na hodinu p.uč. Dobrovodskou, budete spojeni s jejím seminářem. Scénář a vše kolem hry proto probereme příští týden, kdy se už všichni zase setkáme. E.P.

 

Test ČP 8.B

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.B  )

Milá 8.B, v pondělí 12.12. si napíšeme malý test ze světa chemie. Zopakujte si vlastnosti látek, různorodé a stejnorodé směsi a metody jejich oddělování. Ke studiu využijte sešit i učebnici str.8-9 a 14-17. V pondělí si ještě vše procvičíme. Hodně zdaru přeje M.V.

 

Plán činnosti od 5.12.2016 do 21.12.2016 pro 8.r.

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 5.12.2016 do 21.12.2016

 

11. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 05.12   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady zase domácí úkol. Termín odevzdání je v úterý 13. 12. Berte jej jako přípravu na pololetní práci z MF. Hodně zdaru VN

 

Test ČP 8.A

Datum: 02.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.A  )

Milá 8.A, v úterý 6.12. si napíšeme malý test ze světa chemie. Zopakujte si vlastnosti látek, různorodé a stejnorodé směsi a metody jejich oddělování. Ke studiu využijte sešit i učebnici str.8-9 a 14-17. V pondělí si ještě vše procvičíme. Hodně zdaru přeje M.V.

 

Test z NJ

Datum: 01.12   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, na pondělní hodině NJ si mohou napsat opravný test ti, kterým test nevyšel úplně nejlépe, kteří ho nepsali zatím vůbec i ti, kteří se účastnili výměnného pobytu Erasmus+. Zopakujte si především pády, vazbu ich möchte-infinitiv, slovní zásobu k cestování. Vše máte ve svých pracovních listech či v sešitech. Hodně zdaru, K. Hamerníková

 

Řešení Dobrmana z fyziky

Datum: 29.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ještě přikládám řešení úloh. VN

 

Dobrovolný DÚ z fyziky

Datum: 29.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, přikládám loňský dobrovolný DÚ z fyziky - najdete tam úlohy pro připomenutí závěrečných témat. Můžete použít jako pomoc k přípravě na test z fyziky. VN

 

10. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol.Budete potřebovat učebnice Matematika 1 (žlutý pruh) str. 43/cv. 15, 16, dále pak učebnice Matematika 3 (zelený pruh) - str. 28/cv. 3, str. 29/cv. 8, str. 30/cv 12, str. 32/cv. 1, str. 33/cv. 9. Termín odevzdání je v úterý 6. 12. 2016. Hodně zdaru VN

 

ERASMUS+ Smolyan pátek

Datum: 25.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Předkládáme poslední várku fotek. Dnes jsme celý den cestovali. Navštívili jsme folklórní střední školu, ski středisko Pamporovo a obědvali jsme ve výšce 2019 metrů. Také jsme navštívili observatoř. Zítra se vám vrátíme, jak už psal pan ředitel, zatím nevíme o tom, že právě naše spoje by měly být zrušeny nebo přeloženy. O případných změnách vás budeme samozřejmě informovat. Vyrážíme v 6:30 (bulhar  ... pokračování článku

 

ERASMUS+ Bulharsko středa a čtvrtek

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Další den je za námi. Dopoledne jsme byli v muzeu, odpoledne jsme po Smolyanu hledali poklad. Nenašli jsme ho :( Večer děti i dospělí odprezentovali vše, co se naučili, nahráli a složili a nyní po báječné večeři děti tančí na diskotéce.

 

ERASMUS+ Smolyan středa

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  )

Včerejší den všichni účastníci zájezdu do bulharského Smolyanu opět prožili ve škole. Dopoledne jsme se učili národní bulharský tanec a píseň, odpoledne děti skládaly hudbu v ICT učebnách. Fotografií z tohoto dne moc nemáme, takže další fotky budou až po dnešku. Dnes jdeme dopoledne do muzea a odpoledne budou děti prezentovat své texty písní a hudbu.

 

Schola Pragensis- čtvrteční program osmáků

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.  )

Osmáci, připomínám, že se zítra 24.11. odebereme po třetí vyučovací hodině do Kongresového centra na Vyšehradě na přehlídku středních škol. Buďte tedy připravení na první tři vyučovací hodiny a dále se vybavte jízdním dokladem MHD. Zdravíme MŠ a HD

 

Test NJ

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 28.11. vás čeká další větší test z NJ. Test bude zaměřen především na předložky spojené se 3. a 4. pádem, na vazbu "ich möchte" a na předložky IN a NACH ve spojení se zemí či městem. Tématem pro slovní zásobu je Reisen. Vše ještě budeme procvičovat v hodinách v tomto týdnu. Hodně štěstí a vytrvalosti v učení, K. Hamerníková

 

ERASMUS+ Bulharsko Smolyan pondělí

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Vážení a milí, první den máme pomalu za sebou, měli jsme se krásně a krásné bylo i počasí. Po úvodním hudebním ceremoniálu jsme si prohlédli školu a po obědě jsme navštívili místní radnici a planetárium. Vše zdokumentováno nejen zde, ale i na webu školy v sekci Projekty Erasmus + Play, be Free.

 

Plán činnosti od 21.11.2016 do 2.12.2016 pro 8.r.

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 21.11.2016 do 2.12.2016

 

ERASMUS + v Bulharsku

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  )

informace v 17:14 hod Naše výprava v Bulharsku byla na prohlídce Plovdivu. Nyní mají před sebou dvě a půl hodiny cesty autobusem do Smolyanu, kde budou děti ubytovány v rodinách.

 

Páteční hodina MF - 18.11.

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete vyučovací hodinu z pátku 18.11. pro ty, kterým z nějakého důvodu hodina odpadla.

 

Osmáci jsou v Sofii

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  )

Vybraní žáci osmého ročníku a jejich učitelé v pořádku přistáli na letišti v Sofii. Díky časovému posunu (mají tam o hodinu více) jsou již připraveni u autobusu k dalšímu přesunu. Počasí jim přeje. Moc Vás všechny zdraví.

 

Test ČP 8.ročník - ATMOSFÉRA

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve čtvrtek 1.12. Vás čeká test na téma atmosféra.Podívejte se na význam a složení atmosféry, počasí, podnebí, tlakové útvary,synoptickou mapu, El Nino.Vše ještě příští týden procvičíme.K učení využijte kromě sešitu a pracovních listů i atlas. Věnujte domácí přípravě dostatek času, učiva není zrovna málo.Hodně štěstí přeje M.V.

 

Test ČS - 8.ročník

Datum: 18.11   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve středu 23.11. si napíšeme test na osvícenský absolutismus v Prusku, Rakousku a Rusku, součástí bude také trojí dělení Polska. Učte se ze sešitu a pracovních listů. V učebnici jsou to strany 38 - 53. Přeji hodně štěstí!MZ

 

Písemná práce z literatury

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, příští týden si napíšete opakování z učiva literatury. 8.A nechť počítá s testem v pondělí, 8.B pak v úterý. Zkontrolujte si, zda máte v češtinářském portfoliu všechny tři pracovní listy, které se týkají barokní doby, J.A. Komenského a dalších významných představitelů baroka. Pozornost také věnujte všem literárním ukázkám, se kterými jsme dosud pracovali včetně ukázek z období klasici  ... pokračování článku

 

9. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ani toto úterý není zapomenuto a je tady domácí úkol. Tento úkol slouží jako základní procvičování ke čtvrtletnímu testu. Hodně zdaru VN

 

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH /PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

I naše škola se letos zapojila do právě probíhajícího Měsíce filmu na školách, tentokrát s tématem Emigrace. Ve středu 9.11. se 8. ročník zúčastnil besedy s paní Jitkou van Pomeren, která opustila Československo v roce 1968 a od té doby žije v Holandsku. Akce sama začala promítnutím dokumentu Železná opona a poté proběhla beseda, kterou slovem provázel pan Martin Voráč. Celá akce i vhodně doplnila  ... pokračování článku

 

Dobrovolný DÚ z MF 8. ročník

Datum: 09.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v příštím týdnu píšete test z Pythagorovy věty, a proto je tady dobrman - tentokráte z učebnice Matematika 1 - žlutý pruh - od strany 30 po stranu 32 včetně. Doporučuji si projít dané úlohy a zkontrolovat výsledky vzadu v učebnici. VN

 

DZ praktikum, domácí úkol

Datum: 09.11   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.  )

Milí účastníci úterního DZ praktika, nezapomeňte si na příští hodinu 15.11. přinést své obrázky, na základě kterých jste schopni zformulovat filozofickou otázku. Můžete použít reprodukci z nějaké knihy, časopisu, internetu, může se však jednat i o vaše vlastní dílo. Zdravím HD

 

Plán činnosti od 7.11.2016 do 18.11.2016 pro 8.r.

Datum: 08.11   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 7.11.2016 do 18.11.2016

 

Český jazyk a literatura, zápis četby, písemná práce, úkol

Datum: 07.11   Autor příspěvku: Helena Dobrovodská   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, tento týden byste měli odevzdat čtenářské listy se zápisem přečtené knihy. Nezapomeňte, že součástí zápisu je i podvojný deník, který jste si v průběhu četby vedli. Ve čtvrtek budete psát odloženou písemnou práci ze skladby souvětí. K procvičení vám může posloužit dokument v příloze. V sešitech a češtinářských portfoliích si projděte grafický záznam souvětí a přehledy druhů vedlejší  ... pokračování článku

 

8. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 07.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, je tady 8. DÚ. K jeho vypracování budete potřebovat učebnici Geometrie (růžovo-oranžová) – str. 21/ cv. 1, 2, 3, 4, str. 22/ cv. 1, 2. Vypracujte na papír formátu A4 a nezapomeňte na náčrt, zápis, vzorec (pythagorova věta), výpočet a odpověď. Hodně zdaru VN

 

Videonávod na téma pythagorova věta

Datum: 03.11   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 8.r.  )

Pro možné zopakování přikládám videonávod na téma pythagorova věta.

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

Volné časy v tělocvičně

Datum: 10.07   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Nabízíme k pronájmu uvolněné časy v tělocvičně. V pondělí od 17:30 do 18:30; ve středu od 20:00 do 21:00 a ve čtvrtek od 16:30 do 21:00. Vhodné zejména pro hraní florbalu, taneční skupiny, cvičení jógy apod. se standardní možností využití sprch, případně ozvučení či digitální projekce. Tělocvična není vhodná pro fotbálek, odbíjenou a košíkovou. Cena pronájmu je 370,- Kč za 60 minut. Kontakt reditel@londynska.cz nebo 775362392. Martin Ševčík

 

Poděkování a přání pohodových prázdnin

Datum: 03.07   Autor příspěvku: Martina Novotná  )

Milí kolegové, děkujeme za skvělou práci, kterou jste odvedli v tomto školním roce. Užijte si zasloužené prázdniny a odpočívejte. Všem žákům a rodičům přejeme pohodové letní dny plné prázdninových dobrodružství. Těšíme se na vás opět po prázdninách. Tým vedení ZŠ Londýnská.

 

ŠKOLNÍ TÁBOR - DŮLEŽITÉ INFORMACE!!!

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v přiloženém souboru naleznete veledůležité informace týkající se odjezdu na tábor a příjezdu z tábora, seznam dokladů, které musíme od vás získat, seznam nejdůležitějších věcí, bez kterých se vaše robátko neobejde, doručovací adresu, atd.... TAK PROSÍM BEDLIVĚ ČTĚTE a není-li vám něco jasné, pište nebo volejte. Hezký den přeje Eva Ševčíková

 

Nemožnost přijímání žáků

Datum: 16.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení rodiče, kteří máte zájem o přestup na naši školu pro své dítě. Nezlobte se, ale aktuálně není v našich kapacitních možnostech přijímat žáky do vyšších ročníků naší školy. Velmi nás těší zájem o školu, který se projevuje v desítkách žádostí o přijetí do vyššího ročníku, ale opravdu to aktuálně není možné. S poděkováním za pochopení Martin Ševčík

 

Výsledky ankety mezi rodiči organizované školskou radou

Datum: 31.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Školská rada v minulém školním roce organizovala anketu mezi rodiči naší školy. Po pečlivém zpracování a diskusích školská rada předkládá její výsledky ke stažení zde.. Na zasedání v dubnu 2017 bylo vedení školy s výsledky seznámeno a školská rada požádala vedení školy o vyjádření, které si můžete přečíst v tomto souboru. Velmi děkujeme všem, kteří poskytli tuto zpětnou vazbu. Školská rada.