Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

16:00
Online schůzka týmu 2. ročníku.

14:00
Stěhování ve 4.NP dle rozpisu ve sdílené tabulce.

2.r. 18:00
Online setkání s rodiči II.A, II.B a II.C po třídách - distanční výuka.
doprovod: třídní učitelky 2. ročníku

Zobrazit plán na tento týden

Článek

Pravidla od 30. 11. 2020

Datum: 25.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení žáci a rodiče, jak to bude od 30. 11. 2020?
Prezenční výuka bude v týdnu od 30. 11. 2020 pro žáky 1. – 5. ročníku, 7. ročníku, VIII.B a 9. ročníku a distančně se vzdělávají žáci 6. ročníku a VIII.A. V týdnu od 7. 12. 2020 zůstává prezenční výuka 1. – 5. ročníku, 9. ročníku a přichází 6. ročník, resp. VIII.A. Distanční výuku má 7. ročník a VIII.B.
Podmínkou je stálé nošení roušek, vyjma konzumace jídla nebo pití nápojů pro všechny osoby ve škole, stejně tak podmínka dezinfekce rukou při vstupu do budovy, po použití WC a při vstupu do školní jídelny.
Prosíme, aby žáci 2. stupně přicházeli do školní budovy kontinuálně od 7: 40 do 7:55 a žáci 1. – 4. tříd mohou přicházet kdykoliv od 8:00 do 8:55. Žáci 5. ročníku přichází kdykoliv mezi 8:30 – 8:55 vyjma středy, kdy přichází před 7:55. Co považujeme z hlediska bezpečnosti za smysluplné, je omezit vstup rodičů, případně dalších doprovázejících osob do budovy školy v ranní „špičce“. Proto Vás prosíme, abyste se s dětmi rozloučili před budovou školy. Děti následně půjdou do učebny samy. Toto opatření nepovažujeme za tak důležité v odpoledních hodinách, kdy není taková kumulace osob. Jenom prosíme, aby rodiče vstupovali při vyzvedávání dětí pouze do dveří učebny, nikoliv do učebny samotné.
Co se ale nesmí?
- Při výuce prolínat třídy, tudíž dochází ke změně rozvrhů (ty Vám zašlou třídní učitelé), protože nemohou být angličtiny po skupinách, druhý cizí jazyk se musí dělit jinak, výuka ICT je problém, též svět práce – dílny, nemůžeme vyučovat volitelné a profilové předměty …,
- nesmí se i nadále zpívat a realizovat pohybové aktivity v rámci tělesné výchovy,
- žáci musí po celou dobu vyučování být ve své učebně vyjma času stráveného cestou na toaletu a nemohou se v rámci vyučování navštěvovat v učebnách.
Jak se školní družinou a školním klubem?
Protože smíme spojit nanejvýše jeden ročník v rámci činnosti školní družiny (u školního klubu ani to ne), bude zajištěna činnost školní družiny pro žáky 1. – 4. ročníku od 8:00 do 8:45 a odpoledne již standardně do 17:00. Opravdu není v našich silách zajistit provoz 4 oddělení školní družiny od 6:45 do 8:00 a 3 oddělení školního klubu pro žáky 5. ročníku. Proto jsou příchody žáků upraveny, viz výše, a žáci 5. ročníku musí odcházet ze školy po skončení vyučování, resp. po obědě. Činnost školního klubu je zrušena.
Vzhledem k omezení činnosti těchto zařízení mimořádnými opatřeními vlády je nově stanovena úplata za činnost na období 09 – 12/2020 následovně:
1. a 2. ročník 450 Kč místo původních 600 Kč
3. a 4. ročník 380 Kč místo původních 600 Kč
5. a 6. ročník 150 Kč místo původních 400 Kč
Finanční prostředky budou převedeny jednotlivým účastníkům zájmového vzdělávání jako výnosy roku 2021 a dojde ke snížení výše úplaty na období 01 – 06/2021.
Nyní prosíme, již není nutno realizovat žádné doplatky úplaty, prostě budete mít menší přeplatek do roku 2021.
Z výše uvedených důvodů není aktuálně možné realizovat zájmové kroužky pořádané o.p.s. Odpoledne. Bude naší snahou zachovat stejný rozsah kroužků v druhém pololetí školního roku a v podstatě činnost z prvního pololetí nahradit pololetím druhým.

Školní stravování
Velký problém je zajištění stravování žáků skoro ve stejném denním rozsahu při snížení kapacity školní jídelny na polovinu a zákazu prolínání tříd. I když bude zahájen výdej obědů dříve, dá se předpokládat, že děti budou muset čekat na výdej oběda v rozestupech a v delších frontách. Z výše uvedeného důvodu jsme se dohodli s dodavatelem obědů SPV J. Masaryka na zrušení polévek a jejich nahrazení jinými doplňky stravy. Na pondělí 30.11. je nutné všechny strávníky, kteří byli dosud na distanční výuce, přihlásit ke stravování. Jde o 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 7. ročník, VIII.B a 9. ročník. Bez přihlášení nebude možné strávníkovi oběd vydat. Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce, si obědy mohou vyzvednout v době 12:10 – 12:25 do přinesených nádob (v žádném případě ne skleněných) a nemají přístup do školní jídelny.
Vrácení zapůjčené výpočetní techniky
Prosíme rodiče žáků 1. – 5. ročníku a 9. ročníku, aby zajistili navrácení zapůjčeného počítačového vybavení na distanční výuku nejpozději do 1. 12. 2020 do ředitelny školy v čase od 6:30 do 16:00.
Připomínka vybraných, stále platných režimových opatření
Stále platí pravidla, že v případě podezření na infekční onemocnění je žák odveden do izolační místnosti a zákonný zástupce má povinnost si jej vyzvednout.
Samozřejmě platí pravidla o zvýšené povinnosti úklidu, a to i během vyučování, používání antivirucidních přípravků při úklidu, o postupné dezinfekci prostor školy generátory ozónu apod.
Podmínkou provozu škol je pravidelné větrání učeben nejpozději každých 30 minut, proto prosíme, aby žáci měli s sebou ve třídách mikiny.
Poradenské pracoviště
Samozřejmě, že činnost speciálních pedagogů bude kopírovat prezenční formu výuky žáků daných ročníků. To znamená, že speciální pedagogové se budou věnovat žákům podle stálých rozvrhů jejich činnosti, je samozřejmě možnost požádat o pomoc a podporu, resp. intervenci školní psychology.
Pomoc od Puštíka
Moc prosíme Ty rodiče, kteří se vzhledem k situaci v České republice dostali do finančních potíží, aby se nebáli kontaktovat ředitele školy na reditel@londynska.cz . Není problémem zajistit finanční prostředky na nákup pomůcek či jiných potřebných věcí.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mne kontaktujte na emailu reditel@londynska.cz nebo telefonicky tel.: 775362392.
Tato opatření přinášejí stále velmi mnoho omezení a k normálnímu režimu v naší Londýnské je velmi daleko. Co je ale podstatné, že byť v omezeném režimu se my pedagogové budeme moci potkávat s našimi žáky, a tím se jejich vzdělávání stane o něco efektivnější a hlavně jim to přináší důležité sociální kontakty.
Tak to všechno zvládněme, pevné nervy a zdraví nám všem
Martin Ševčík

Velmi důležité zprávy

Upozornění pro strávníky.

Datum: 28.02   Autor příspěvku: Stanislava Benešová  )

Vzhledem k vládnímu nařízení je možné od 1. 3. 2021 do 21.3.strávníkům vydat oběd pouze do přinesených nádob(v žádném případě skleněných). A to v době od 13:45 -14:00. Všichni strávníci jsou od 1.3. odhlášeni, ke stravnému je potřeba se přihlásit od 2.3. 2021 přes aplikaci www.strava.cz, emailem, či telefonem. 1. 3. 2021 z technických důvodů nebudou obědy uvařeny. Omlouvám se případné komplikace, ale jsme v tom všichni. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, či dotazů mi zavolejte nebo napište. Benešová Stanislava

 

Provoz od 1. 3. 2021

Datum: 28.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Systém práce školy od 1. 3. 2021 Vzhledem k velmi složité situaci v naší zemi bude probíhat výuka ve všech ročnících distančním způsobem. Logicky je zrušeno i zájmové vzdělávání tj. školní družina pro žáky 1. – 2. ročníku. Pravidla distančního vzdělávání - režim pro žáky 3. – 9. ročníku se nemění, - zadávání úkolů pro žáky 1. – 2 .ročníku bude probíhat přes školní emailové adresy žáků a je připraven rozvrh Meetu (třídních, skupinových, družinových….) Vyzvedávání věcí - vyzvednutí věcí žáků, učebnice, pracovní učebnice je možné v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Termíny třídních online schůzek 1. ročník – v úterý 2. 3. 2021 společně po skončení online setkání s pí Jucovičovou 2. ročník – v pondělí 1. 3. 2021 po třídách II.A, II.B a II.C – 18:00 Školní stavování - vládou  ... pokračování článku

 

Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se dodatečně upravuje časový limit pro konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Na základě tohoto opatření bude trvat test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut. Martin Ševčík

 

Další možnost přípravy na přijímací zkoušky

Datum: 03.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

 

Pro nájemce - uzavření vnitřních sportovišť

Datum: 29.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, pro jistotu připomínáme našim nájemcům, že podle aktuálních pravidel jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště, tudíž i naše tělocvičny.

 

Pravidla MŠMT od 4. 1. 2021

Datum: 29.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete pravidla stanovená MŠMT od 4. 1. 2021. Jak to bude vypadat na Londýnské od pondělka 4. 1. 2021, bych rád zveřejnil na Silvestra. Martin Ševčík

 

Služby školních IT poradců

Datum: 20.10   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Jak již naši žáci vědí, je možné se s technickými obtížemi obrátit i na jednotlivé učitele, kteří rádi poradí jak se více orientovat v classroomu, kalendáři atd. Pravidelně organizujeme dobrovolné meety pro děti z jednotlivých ročníků, ale rádi teké odpovíme na dotazy zaslané mailem. Můžeme se připojit na meet a navedeme, jak se v práci vyznat. 1. - 3. ročník se ptá svých třídních učitelů. 4. ročníku pomůže paní učitelka Vlaďka Kočová, 5. a 6. ročníku Monika Zelinková, 7. a 9. ročník má na starosti Jana Vavřinová a 8. ročník je můj. Samozřejmě rád pomohu komukoli dalšímu. Věřím, že to společně zvládneme. Václav Nádvorník

 

Služby školních psychologů

Datum: 15.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Děti i rodiče mohou i nadále využívat služeb školního psychologa, a to jak osobních individuálních konzultací ve škole (po předchozí domluvě), tak prostřednictvím videohovorů či telefonických konzultací. Kontakt: dusova@londynska.cz, hoskova@londynska.cz, telefon 774 174 374.