Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  


Účast na psychoterapeutickém výcviku (teoreticko-dovednostní část) ve dnech 23.- 26. 9. 2020.
doprovod: Dusová

Zobrazit plán na tento týden

Článek

2019/2020 Informace platné od 19. 4. 2020

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,
na nouzovém stavu se nic nemění. Školní budovy zůstávají uzavřeny a nadále probíhá výuka žáků ve všech předmětech, vyjma volitelných a profilových, distančním způsobem podle pokynů učitelů. Všichni naši žáci mají svůj google účet a tudíž pro všechny platí možnost video setkávání. Pro 1. – 3. ročník dobrovolně (bohužel u našich nejmenších záleží hodně na možnostech rodičů) a od 4. ročníku je účast povinná. Systém distančního vzdělávání samozřejmě působí velké komplikace rodičům, ale věřím, že se systém podařilo vyladit tak, aby se dětem i rodičům dostalo co největší podpory od nás pedagogických pracovníků.
Stále platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele.
Částečná změna by měla nastat pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020, kdy by mělo dle deklarovaných vládních opatření dojít k možnosti zavedení dětských skupin a tím by došlo k zajištění dohledu nad dětmi rodičů, kteří potřebují zajistit péči o své děti vzhledem k plnění pracovních povinností. Zatím k činnosti dětských skupin nejsou zcela jasně stanovena pravidla, tudíž neumíme přesně určit kapacitní možnosti, provozní dobu, jak to bude se stravováním apod. Jakmile budou stanovena tato pravidla, dostane se i Vám neprodleně těchto informací.
Žáci mohou v případě potřeby využít psychologické pomoci, samozřejmě i rodiče mohou požádat o konzultaci.
Děti i rodiče mohou využít služeb školních psycholožek, a to prostřednictvím emailu (dusova@londynska.cz, hoskova@londynska.cz), videokonzultací či na telefonním čísle 774 174 374 v čase 9:00-15:00 (jindy po předchozí domluvě). Mohou vám rovněž předat kontakty na organizace a odborníky, kteří v současnosti poskytují služby online a zdarma.
Omlouvání se
Stále platí, že pokud nemůže žák pracovat na zadaných úkolech opravdu z nějakých vážných důvodů, je povinen se omluvit svým učitelům, aby ho zbytečně neuháněli emailem nebo telefonicky. Pravidla omlouvání by měla fungovat, jako když chodíme do školy.
Přehled zatím zrušených akcí
Jsou zrušeny všechny zotavovací pobyty i zahraniční výjezdy v období 04 – 06/2020. V pondělí 20. 4. 2020 zašleme vratky peněz za Ukrajinu a během týdne vratky rodičům žáků 2. ročníku za zotavovací pobyt.
Vratku za zahraniční výjezd do Itálie stále ještě řešíme s cestovní kanceláří, byť došlo k určitému posunu.
Zatím není z vládních prohlášení zřejmé, jak to bude se školním táborem v červenci. Pevně věříme, že se bude moci uskutečnit.
Trvalé příkazy na platby obědů
Opakovaně připomínáme pozastavení trvalých příkazů za platby obědů žáků ve školní jídelně.
Platby za školní družinu a školní klub
Vzhledem k tomu, že budou uzavřeny školy i nadále, tak vzniknou přeplatky na úplatě za činnost zájmového vzdělávání (u větší části žáků i za červen). Tyto přeplatky bychom vyrovnali snížením úplaty v období 09 – 12/2020 a těm zákonným zástupcům žáků, kteří nebudou zájmové vzdělávání využívat v příštím školním roce, bychom v září vrátili částky 450,- Kč ŠD a 300,- Kč ŠK.
Platby za zájmové kroužky o.p.s. Odpoledne
Platbu za neuskutečněné zájmové kroužky budeme vracet formou slevy na kroužky v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Případně jako přeplatek jej vyplatíme v hotovosti v září 2020. Vracet bude o.p.s. Odpoledne 70% ceny kroužků zaokrouhlené podle pravidel zaokrouhlování na celé padesátikoruny.
Příklad:
Po dohodě s dítětem přihlásím svou ratolest na kroužek v 1. pololetí školního roku 2020/2021 v ceně 750,- Kč, v 2. pololetí 2019/2020 chodil pouze z části na kroužek, jehož cena byla 1000,- Kč, mám nárok tedy na slevu 700,- Kč, tudíž uhradím pouze 50,-Kč.
Objednání tisků studijních materiálů
U třídních učitelů si můžete objednat tisk materiálů, které potřebujete. Materiály budou následně připraveny v průjezdu školy.
Termíny objednání a tisků.
Vyzvednutí je možné vždy v pondělí od 9:00 do 16:00, termín objednání u třídních učitelů je vždy neděle do 17:00 nebo ve čtvrtek od 9:00 do 12:00, termín objednání u třídních učitelů je vždy středa do 15:00. Učitelé zasílají materiály k tisku řediteli školy v pondělí, resp. ve čtvrtek vždy do 8:00.
V případě dotazů či jakýchkoliv problémů mne neváhejte kontaktovat na emailu reditel@londynska.cz nebo telefonicky na 775362392.
Zápis do prvních tříd
Zápis proběhl bez obtíží a bylo nám zasláno 97 žádostí, kapacita prvních ročníků je poloviční a to 48 žáků. Nyní prověřujeme ve spolupráci s MČ Praha 2 trvalá bydliště některých dětí. Na základě toho budeme moci s konečnou platností stanovit, které kritérium splňuje jaký počet dětí a začít řešit seznam přijatých dětí.
I nadále je možno využít vzájemné pomoci rodičů, školy a Puštíka
Velmi si vážíme nabídky pomoci Vás rodičů, a to jak na zajištění internetového připojení za celkovou cenu 500,- Kč/měsíc, tak nabídky na zapůjčení notebooků. Celkem jsme schopni vyřešit zapůjčení cca 25 kusů. Takže pokud by některá z rodin potřebovala zajistit internetové připojení nebo zapůjčit notebook, kontaktujte pana zástupce Nádvorníka na nadvornik@londynska.cz.
Nadále platí výzva, že pokud byste se někdo z rodičů vzhledem k událostem dnešních dní dostal do finančních potíží, neváhejte se obrátit na náš nadační fond Puštík, jsme připraveni obratem pomoci.
Pozdravy všem z Londýnské a hlavně pevné zdraví přeje Martin Ševčík


Velmi důležité zprávy

Vstup do budovy pouze po provedené dezinfekci rukou

Datum: 22.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Vážení žáci, zaměstnanci, rodiče a návštěvníci školy, podle pokynu Bezpečnostní rady hl. m. Prahy (viz příloha) jsme povinni zajistit, aby všechny osoby vstupující do budovy školy nejen měly zakrytá ústa a nos, ale též, aby provedli dezinfekci rukou při vstupu do budovy. Prosím Vás tímto o respektování tohoto opatření. Martin Ševčík

 

Volný den vyhlášený ředitelem školy v pátek 25. 9. 2020 NEBUDE

Datum: 22.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení žáci a zákonní zástupci, naše škola nebude akceptovat návrh ministra zdravotnictví ČR na vyhlášení volného dne tento pátek t.j. 25. 9. 2020 a bude standardní provoz. Důvodů je několik, ale v kontextu stálé hrozby uzavírání druhých stupňů základní škol považujeme za přínosný každý okamžik, který děti jsou účastny výuky prezenčně. Toto nám dokazují i reakce žáků IX.B, kterým stálo za to přijít do školy i na část vyučování, když se dozvěděli o negativitě svého testu na COVID 19 po skončení karantény. Martin Ševčík

 

Průkazy ISIC a ITIC

Datum: 21.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, jako každý rok v tomto čase budeme zajišťovat pro zájemce ISIC a ITIC průkazy. Žádosti jsou k vyzvednutí v ředitelně školy. Cena za ISIC je 250,- Kč, resp. za 350,- Kč za ITIC. Pořízení fotografií zajistíme ve škole. Žádosti lze podávat do 7. 10. 2020. Martin Ševčík

 

Vyzvednutí peněz za neuskutečněné kroužky - přeplatky.

Datum: 21.09   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Dobrý den, přeplatky za neuskutečněné kroužky z minulého školního (jestliže jste je nepoužili pro částečnou úhradu kroužků nových) roku je možné v ředitelně školy si vyzvednout do 2.10.2020. V. Nádvorník

 

Zástup za pana školníka

Datum: 20.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, vzhledem k tomu, že pan školník bude delší dobu v pracovní neschopnosti, hledáme zástup na následující časy a pozice (samozřejmě i jednotlivě): - dohled v přízemí 7:40 – 9:10 tzn. denně 1,5 hodiny (dohled na chování žáků, přezouvání, dezinfekci rukou, nošení roušek apod., - vychovatel ve školním klubu 13:30 – 16:15 tzn. denně 2,75 hodiny. Nástup 24. 9. 2020 a kdykoliv později, předpokládané ukončení před vánočními prázdninami. Případní zájemci nás mohou kontaktovat na emailu reditel@londynska.cz nebo tel. 775362392. Martin Ševčík

 

Roušky opět jinak

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, v příloze najdete upravená pravidla pro nošení roušek, která budou pro žáky II. stupně a jejich pedagogy opravdu náročná, ale to zvládneme. Martin Ševčík

 

Další aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - 17.9.2020

Datum: 17.09   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete aktuální mimořádné opatření, které nařizuje roušky po celou dobu pobytu v budově školy pro všechny s výjimkou žáků 1. stupně (ti pouze ve společných prostorách)

 

Přeplatek za školní tábor

Datum: 08.09   Autor příspěvku: Petra Uhlířová  )

Milí rodiče, od 9. 9. 2020 při platbě kroužků v ředitelně školy Vám bude vrácen přeplatek za školní tábor. Pokud neplatíte kroužky, zastavte se i tak prosím v ředitelně. Děkuji, paní učitelka Petra

 

Logická olympiáda

Datum: 07.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2020. Rodiče dětí mladších 15 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je nutno zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na linku v emailu. Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže. Vašem profilu v seznamu žáků uvidíte seznam přihlášených žáků školy (černé písmo) a z toho žáci, kteří nemají potvrzený souhlas jsou v seznamu zapsáni odlišnou barvou (še  ... pokračování článku

 

V příloze najdete pravidla ohledně předcházení šíření onemocnění COVID 19

Datum: 31.08   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, v příloze naleznete pravidla pro školní rok 2020/2021 v rámci předcházení onemocnění COVID 19. Vzhledem k tomu, že nechceme rodičům bránit striktně ve vstupu do školy, prosíme je, aby zejména v ranních hodinách omezili vstup a zároveň prosíme o důsledné NOŠENÍ ROUŠEK v budovách škol. S pozdravem Martin Ševčík

 

AKtualizovaný manuál MŠMT v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19

Datum: 27.08   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete aktualizovaný manuál MŠMT k 24. 8. 2020 pro školy vydaný MŠMT pro školní rok 2020/2021.

 

Volby do školské rady - zákonní zástupci nezletilých žáků

Datum: 26.08   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Vzhledem k tomu, že všem zástupcům ve školské radě za zákonné zástupce vyprší jejich mandát 5.10.2020 je třeba uspořádat volby. Kdo má zájem do školské rady kandidovat, nechť osobně kontaktuje pana ředitele. Václav Nádvorník