Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

12:50- 13:35
Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami.
doprovod: externí lektor, Kočová M., Uhlířová


Účast na psychoterapeutickém výcviku ve dnech 18.-19.10.
doprovod: Dusová

14:00- 16:00
Akce ŠD: II.A a II.B - Geomag na cestách, tvořivé stavění s magnetickou stavebnicí v učebně 25.
doprovod: Holíková, Reichová

14:00- 16:15
Akce ŠD: celý 1. ročník, III.A, III.B, IV.A a IV.C. Pátek v dračím doupěti - Akce pořádaná DDM Praha 2. Výtvarné dílny, zážitkové hry, dračí stezka, hašení dračího ohně. Vstupné 30 Kč.
doprovod: Bauerová, Mikešová, Roháčková, Uzlová, Lempochnerová

09:00- 11:00
Proběhne turnaj v rámci Loncupu v "PIŠKVORKÁCH" pro reprezentační týmy 6. a 7. tříd.
doprovod: p. uč. Nádvorník, Ševčík

3.A 09:50- 10:50
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Novotná K., Kühnová L.

3.r. 14:00- 16:00
Akce ŠD: III.C - Kaštanobraní v DDM Lublaňská, s sebou kaštany a 30,-.
doprovod: Moudrá, Burešová

4.A 11:00- 12:40
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Uhlířová, Hošková

4.B 09:00- 10:50
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Kočová M., Hošková

5.B 12:50- 13:35
Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Horáková

8.r. 10:00- 13:35
Živá knihovna - povolání na Praze 5 (projekt Svazu průmyslu). Odchod od školy v 10:00, první dvě hodiny dle rozvrhu. Návrat ke škole ve 13:35.
doprovod: pí uč. Nádvorníková, pí uč. Polívková, v případě potřeby asistent pedagoga

9.r. 10:00
Živá knihovna - povolání. S sebou lístky na MHD/ lítačku.
doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chaluš

ŠK1 14:00- 16:20
ŠK navštíví hřiště na Vyšehradě.
doprovod: Voráč

Zobrazit plán na tento týden

Článek

2018/2019 Vrácení čipů od výtahu.

Datum: 17.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Jako každý rok je nutné vrátit čipy od výtahu (nikoli od vchodu, nebo čipy na obědy) do ředitelny školy. Za čip vám bude vrácena záloha 200 Kč. Dále upozorňuji nájemce tělocvičny na nutnost vrátit čip od vchodu, který byl ke každé smlouvě dán bez zálohy. Jestliže nájem pokračuje i příští rok, nájemce nevrací klíče, ale pouze čipy.

V případě dotazů jsem k dispozici na tel 224 250 439, nebo v ředitelně školy.
V. Nádvorník

Velmi důležité zprávy

Londýnská recituje 2019

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Voráč   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v příloze najdete přihlášky do recitační soutěže, která se uskuteční dne 1.11. v pátek. Prosím spolupracujte se svými třídními nebo učiteli českého jazyka. Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. října do 24. hodin. Přihlášky dávejte průběžně mě, p.uč. Chalušovi nebo emailem: vorac@londynska.cz Samotná soutěž se bude konat cca od 9:15 hod. v učebně 05. Děkuji a těším se na Vás. Váš školník Martin V.

 

Vyzvednutí ISIC, ITIC a prodloužení ITIC

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, kdo jste si objednal ISIC nebo ITIC, tak jsou k vyzvednutí v ředitelně školy. Stejně tak hologramové samolepky na prodloužení platnosti dříve vydaných průkazů ITIC. Martin Ševčík

 

Setkání společenství Puštíka

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Srdečně zveme všechny, kteří by se rádi zapojili do činnosti našeho Nadačního fondu Puštík při Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 na každoroční setkání. Cílem setkání je zhodnocení uplynulého roku a nastavení dalšího směřování naší činnosti. Setkání se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 od 18:00 v učebně 12 (VII.A) v 1. patře naší školy.

 

Pěšky do školy

Datum: 15.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, v příloze najdete pozvánku na Den pěšky do školy. Martin Ševčík

 

Projekt Erasmus+ na Londýnské

Datum: 01.10   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová  )


Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali o projektu mezinárodní spolupráce Erasmus+, který bude v následujících dvou školních letech probíhat na naší škole. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou Unií s podtitulem Building Bridges. Tohoto partnerství se zúčastní čtyři školy, kromě té naší to je ještě škola z Polska, Španělska a Turecka. Projektem se budou zabývat zejména žáci sedmého ročníku, ale během projektového setkání v Praze, které proběhne v listopadu 2019, se všichni žáci školy seznámí s tímto programem a budou mít možnost se potkat se zahraničními studenty a učiteli. Těšíme se na mezinárodní spolupráci. Tým sedmého ročníku

 

Oznámení pro strávníky o zvýšení cen stravného

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Jako dodavatel obědů Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. jsme nuceni, vzhledem ke zvýšení cen potravin(ke kterému dochází v postatě neustále),přistoupit po několika letech stálých cen ke zvýšení stravného , a to s platností od 1.11.2019. Více informací a nové ceny stravného jsou uvedeny v příloze. Benešová Stanislava