Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

12:50- 13:35
Reflexe s třídními učiteli navazující na práci se třídami.
doprovod: externí lektor, Kočová M., Uhlířová


Účast na psychoterapeutickém výcviku ve dnech 18.-19.10.
doprovod: Dusová

14:00- 16:00
Akce ŠD: II.A a II.B - Geomag na cestách, tvořivé stavění s magnetickou stavebnicí v učebně 25.
doprovod: Holíková, Reichová

14:00- 16:15
Akce ŠD: celý 1. ročník, III.A, III.B, IV.A a IV.C. Pátek v dračím doupěti - Akce pořádaná DDM Praha 2. Výtvarné dílny, zážitkové hry, dračí stezka, hašení dračího ohně. Vstupné 30 Kč.
doprovod: Bauerová, Mikešová, Roháčková, Uzlová, Lempochnerová

09:00- 11:00
Proběhne turnaj v rámci Loncupu v "PIŠKVORKÁCH" pro reprezentační týmy 6. a 7. tříd.
doprovod: p. uč. Nádvorník, Ševčík

3.A 09:50- 10:50
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Novotná K., Kühnová L.

3.r. 14:00- 16:00
Akce ŠD: III.C - Kaštanobraní v DDM Lublaňská, s sebou kaštany a 30,-.
doprovod: Moudrá, Burešová

4.A 11:00- 12:40
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Uhlířová, Hošková

4.B 09:00- 10:50
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Kočová M., Hošková

5.B 12:50- 13:35
Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Horáková

8.r. 10:00- 13:35
Živá knihovna - povolání na Praze 5 (projekt Svazu průmyslu). Odchod od školy v 10:00, první dvě hodiny dle rozvrhu. Návrat ke škole ve 13:35.
doprovod: pí uč. Nádvorníková, pí uč. Polívková, v případě potřeby asistent pedagoga

9.r. 10:00
Živá knihovna - povolání. S sebou lístky na MHD/ lítačku.
doprovod: pí.uč. Müllerová, p. uč. Chaluš

ŠK1 14:00- 16:20
ŠK navštíví hřiště na Vyšehradě.
doprovod: Voráč

Zobrazit plán na tento týden

Článek

2018/2019 Čtvrťáci jsou v pořádku na místě.

Datum: 03.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Článek  Třída: 4.r.   Vymaž   Oprav   Vytiskni

 

Velmi důležité zprávy

Londýnská recituje 2019

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Voráč   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v příloze najdete přihlášky do recitační soutěže, která se uskuteční dne 1.11. v pátek. Prosím spolupracujte se svými třídními nebo učiteli českého jazyka. Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. října do 24. hodin. Přihlášky dávejte průběžně mě, p.uč. Chalušovi nebo emailem: vorac@londynska.cz Samotná soutěž se bude konat cca od 9:15 hod. v učebně 05. Děkuji a těším se na Vás. Váš školník Martin V.

 

Vyzvednutí ISIC, ITIC a prodloužení ITIC

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, kdo jste si objednal ISIC nebo ITIC, tak jsou k vyzvednutí v ředitelně školy. Stejně tak hologramové samolepky na prodloužení platnosti dříve vydaných průkazů ITIC. Martin Ševčík

 

Setkání společenství Puštíka

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Srdečně zveme všechny, kteří by se rádi zapojili do činnosti našeho Nadačního fondu Puštík při Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 na každoroční setkání. Cílem setkání je zhodnocení uplynulého roku a nastavení dalšího směřování naší činnosti. Setkání se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 od 18:00 v učebně 12 (VII.A) v 1. patře naší školy.

 

Pěšky do školy

Datum: 15.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, v příloze najdete pozvánku na Den pěšky do školy. Martin Ševčík

 

Projekt Erasmus+ na Londýnské

Datum: 01.10   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová  )


Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali o projektu mezinárodní spolupráce Erasmus+, který bude v následujících dvou školních letech probíhat na naší škole. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou Unií s podtitulem Building Bridges. Tohoto partnerství se zúčastní čtyři školy, kromě té naší to je ještě škola z Polska, Španělska a Turecka. Projektem se budou zabývat zejména žáci sedmého ročníku, ale během projektového setkání v Praze, které proběhne v listopadu 2019, se všichni žáci školy seznámí s tímto programem a budou mít možnost se potkat se zahraničními studenty a učiteli. Těšíme se na mezinárodní spolupráci. Tým sedmého ročníku

 

Oznámení pro strávníky o zvýšení cen stravného

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Jako dodavatel obědů Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. jsme nuceni, vzhledem ke zvýšení cen potravin(ke kterému dochází v postatě neustále),přistoupit po několika letech stálých cen ke zvýšení stravného , a to s platností od 1.11.2019. Více informací a nové ceny stravného jsou uvedeny v příloze. Benešová Stanislava