ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

17:00
Koncert školního sboru v kostele sv. Klimenta.

3.r. 09:45- 12:00
Cyklus pro žáky 3. tříd Hurá do opery - opera "Prodaná nevěsta" v DDM na Slezské ulici. S sebou: Záznamník z Londýnské, penál, přezůvky, svačinu a pití.
doprovod: třídní učitelky, Libuše Kühnová

7.r. 15:05- 16:00
Na pravidelné ročníkové schůzce se sejde tým pedagogů 7. ročníku v učebně 12.

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadejte heslo, které jste se dozvěděli na třídních schůzkách: